X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20620
Przesłano:

Rozmowa z Ojcem. Konspekt katechezy

Zowczak Marzena Łaskarzew dnia 04.05.2013r
Zespół Szkół nr 1 im Szarych Szeregów w Łaskarzewie
Konspekt katechezy:
Klasa V a Szkoła Podstawowa
Temat: Rozmowa z Ojcem.
Cel główny:
Ukazanie rozmowy z Bogiem jako istoty modlitwy chrześcijańskiej.
Kształtowanie postawy szczególnego zwracania się w modlitwie do Boga jako kochającego Ojca.
Cele operacyjne:

• Uczeń rozumie , że wyznawcą innych religii należy się szacunek.
• Uczeń tłumaczy czym jest modlitwa.
• Uczeń przedstawia co sprzyja i jak powinna wyglądać rozmowa chrześcijanina z Bogiem.
• Uczeń rozumie konieczność modlitwy.
Założenia:
• Wychowywanie do codziennej modlitwy,
• Rozwijanie pobożności i zaufania, miłości do Pana Boga.
Pomoce:
• Pismo Święte
• Karteczki w 4 kolorach
• Brystol z naklejoną w środku ilustracją przedstawiającą modlącego się człowieka i napisem: Modlitwa to:
• Brystol z napisem Panie Boże:
• Małe karteczki o wielkości około 5x10cm oraz czerwone kartki z narysowanym sercem
• sprężynki (taki jak łańcuch na choinkę) około3 cm. Podklejone taśmą przylepną z obu stron.
• Klej, nożyczki
• Magnetofon i płyta Cd List do Pana Boga piosenka nr 14,,Otwóż swe serce”, nr 8 ,,Drogi Boże”, nr4 ,,Szachowniac”
• Opowiadania o modlitwie z książki pt.: „Opowiedz mi o Panu Bogu” (Josef Osterwalder, Wydawnictwo Księży Marianów, s.97-103).

Metody:
• Praca z podręcznikiem
• Skojarzenia
• Rozmowa
• Praca w grupach
• Słoneczko
• Praca z tekstem Pisma Świętego
• Praca indywidualna


Przebieg katechezy:
1 Modlitwa na rozpoczęcie: Modlitwa Pańska
2. Sprawdzenie listy obecności
3. Krótkie przypomnienie ostatniej katechezy
4. Sprawdzenie pracy domowej
5 Zapisanie tematu lekcji na tablicy i do zeszytu

Wprowadzenie: Ukazujemy specyficzne cechy rozmów ludzi. Zadajemy kilka pytań na temat modlących się ludzi.
Proszę otworzyć podręcznik na stronie 217
Pogadanka na temat modlitwy w innych religiach.
Muzułmanie z nakazu Mahometa modlą się 5 razy w ciągu dnia zwróceni twarzą w kierunku Mekki ich świętego miasta, oddają cześć Allahowi.
Żydzi do Boga zwracają się słowami psalmów szczególnie uroczyście w dzień szabaty(sobota) oraz obchodzone przez nich święta. W domu lub synagodze proszą o spełnienie obietnicy nadejścia Mesjasza.
Wszystkim modlącym się należy okazywać szacunek.

Pan Bóg zaprasza wszystkich ludzi do przyjaźni. Chce być naszym przyjacielem. Jednym z warunków dobrej przyjaźni jest rozmowa przyjaciół ze sobą. Właśnie do tej rozmowy zaprasza nas Chrystus. Wzywa nas do „tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie.”(KKK 2591) (wieszamy napis na brystolu na tablicę).

Rozwiniecie:
Ukazujemy modlitwę chrześcijańska jako dialog miłości.
Zastanówmy się najpierw co to jest modlitwa?
a) Dzielimy klasę na 4 grupy np. pozdajemy im karteczki różnego koloru –
ten sam kolor to 1 grupa). Uczniowie przez 3 minuty piszą skojarzenia do wyrazu MODLITWA
Jedna osoba z grupy odczytuje odpowiedzi, a druga przykleja karteczki z odpowiedziami na brystolu wokół ilustracji przedstawiającej modlącego się człowieka. Kolorowymi flamastrami można dorysować promienie. Jeżeli w kolejnych grupach odpowiedzi się powtarzają, przyklejamy je obok siebie. Mogą zachodzić jedna na drugą.

Gdy praca w grupach została zakończona sumujemy i zapisujemy wniosek na tablicy:
Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Panem Bogiem.
b) Co sprzyja modlitwie?
o Katecheta prosi dzieci aby głośno do swojego kolegi powiedziały: Cześć jak się masz. Uczniowie robią to do momentu klaśnięcia nauczyciela w dłonie.
Nauczyciel w tym czasie mówi do dzieci witam was kochani.
Następnie zadaje pytanie czy dzieci słyszały co nauczyciel powiedział do nich.
To samo powtarza gdy jest cicho.
Uczniowi dochodzą do wniosku , że modlitwie sprzyja cisza.
o Drugie ćwiczenie. Nauczyciel prosi aby dzieci zamknęły oczy i rozpoznały dźwięk. ( przelewająca się woda ze szklanki do szklanki, pukanie do drzwi, pisanie kredą po tablicy)
Uczniowie dochodzą do wniosku, że modlitwie sprzyja skupienie
o Nauczyciel wybiera 2 dzieci jedno odkręca się tyłem a drugie coś do niego mówi
Uczniowie wnioskują, że modlitwie sprzyja odpowiednia postawa
o Wybieramy 2 uczniów i prosimy, by zapytały co jest dziś na obiad
( kolegę, panią kierownik świetlicy oraz mamę)
Uczniowie wnioskują, że modlitwie sprzyjają odpowiednie słowa

C) Pan Jezus uczy jak powinna wyglądać modlitwa.
To mówi Pan:
Odczytujemy fragment Pisma świętego Mt 6, 5-13
Krótka rozmowa na temat przeczytanego fragmentu tekstu.


W jaki sposób można się modlić?
Katecheta odczytuje z fragment opowiadania o Marcinie i jego problemie.

„ -Czego szukasz Marcinku?
Marcin powyciągał wszystkie szuflady i przegląda ich zawartość.
-Szukam jakiejś modlitwy. Muszę przygotować modlitwę na lekcję religii.
-Może sam coś napiszesz – proponuję.
-Ja? Ja mam napisać modlitwę? Nie jestem przecież poetą!- odpowiada.
Czy myślisz, że Bóg oczekuje od nas okrągłych słówek?(...)”

lub korzystamy z innego opowiadania w zależności od pracy tempa grupy.

Opowiadanie: Modlić się to opowiadać(czytane z podziałem na role)
Wybieramy dzieci do roli:
-nauczyciela
- mieszkańcy ( może być kilka osób)
- gospodarz
-sołtys
-dziecko
„Rozeszła się po wsi wiadomość o niezwykłej wizycie. Wioskę miał osobiście odwiedzić sam pan minister rolnictwa.
Ale kto go przywita?
Kto powie powitalną mowę?
Mieszkańcy zdecydowali, że zorganizują konkurs. Następnej niedzieli mieli się zgromadzić w wiejskiej świetlicy i zaproponować sposób powitania wyjątkowego gościa.
Najlepsza propozycja – tak ustalono – zostanie przyjęta i nagrodzona.
Pierwszy wystąpił nauczyciel. Stanął na podwyższeniu i zaczął podniesionym głosem:
- Czcigodny Panie Ministrze i Wy, Dostojni Goście! Witamy Was wszystkich w naszych posiadłościach! Z wielkim wzruszeniem, wespół zgromadzeni. Uradowani faktem tej wizyty i tak uszczęśliwieni!
- Nie, to zbyt napuszone! – wykrzyknęli w połowie przemówienia słuchacze.
Po nauczycielu spróbował swych sił któryś z gospodarzy. Ten przemówił w taki oto sposób:
- Panie Ministrze! Jesteśmy głęboko poruszeni faktem, że Pańska stopa stanęła na naszej marnej ziemi.
- Mówisz zbyt uniżenie! – przerwali mu w pół słowa.
Trzecim mówcą, który przedstawił swoją propozycję był sam sołtys.
- Najczcigodniejszy i najdostojniejszy Gościu! – zaczął.
-Nie, to nie tak! – odezwały się głosy. – Za wytwornie!
Wreszcie, po sołtysie wdrapało się na podium dziecko. Wytarło nos i powiedziało:
- A więc tak, ja bym to zrobił w ten sposób:
„Dzień dobry, Panie Ministrze! Miło nam, że Pan nas odwiedził. Czy chce Pan, bym pokazał mu naszą wioskę?”
-Tak – wykrzyknęli radośnie wszyscy. – To jest to! Dziecko będzie witało ministra!” (Josef Osterwalder, Wydawnictwo Księży Marianów, Odwiedziny ministra, s.100).
Moja odpowiedź.

W modlitwie trzeba: przepraszać, dziękować oraz prosić najlepiej prosto z serca swoimi słowami.
Uczniowie biorą kartki z narysowanym sercem, wycinają je w tle puszczamy piosenkę pt. ,, Otwórz serce ’’.

Modlitwa.
Gdy piosenka się skończy w środku serca piszą własne krótkie modlitwy, tym którzy mają trudności stopniujemy pracę (ułatwiając prosimy aby dopisały część modlitwy np. dziękuję ci Boże za ...., itp.) Gdy napiszą w tle piosenki ,, Drogi Boże ...” czytają swoje modlitwy. Następnie przyklejają je na przygotowany brystol z napisem Panie Boże.
Podczas modlitwy dzieci odczytują swoją modlitwę. Wszystkie te intencje zbieramy następnie we wspólnej modlitwie .
Notatka w zeszycie.

- Temat: Spotkanie z Panem Bogiem na modlitwie.
- Notatka:
Modlitwa jest to rozmowa i przebywanie z Panem Bogiem. Pan Bóg zaprasza wszystkich ludzi do przyjaźni. Chce być naszym przyjacielem. Jednym z warunków dobrej przyjaźni jest rozmowa przyjaciół ze sobą. Właśnie do tej rozmowy zaprasza nas Chrystus. Wzywa nas do „tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie.”(KKK 2591)

Praca domowa:
Uczniowie losują karteczkę z 1pracą domową.
Na karteczkach znajdują się prace np.:
-Pomódl się z swoją rodzinę
- Narysuj w zeszycie swoją rodzinę podczas modlitwy.
- napisz co sprzyja modlitwie
- ułóż własną modlitwę
- pomódl się za chorych.
-pamiętaj o modlitwie rano i wieczorem
- zaproś rodziców do wspólnej modlitwy.
- pomódl się przed jedzeniem
- pomódl się za swoje rodzeństwo
- pomódl się za kapłanów

Na zakończenie katechezy można zaśpiewać wybrana piosenkę z płyty list do Pana Boga ,, Szachownica” nr.4

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.