X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2057
Przesłano:

Bezpieczeństwo w szkole

PLAN DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ SZKOŁĘ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW


I. Tworzenie odpowiedniego klimatu i atmosfery w szkole.

1. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa i pozytywnych relacji wychowawca-uczeń, wychowawca – rodzic.

2. Integracja wewnątrz klas w relacji uczeń-uczeń.
Dbanie o to, aby nikt z uczniów nie czuł się odizolowany z grona kolegów:
wspólne wyjazdy, wycieczki (zielone szkoły, biwaki, ogniska,rajdy, wycieczki piesze i rowerowe);
- wspólne organizowanie uroczystości, imprez klasowych, kultywowanie tradycji.

3. Uczenie zasad i norm dobrego kontaktu i komunikacji, zwracanie uwagi na kulturę języka ( eliminacja wulgaryzmów)

4. Rozwiązywanie na bieżąco problemów i konfliktów. Wzbudzanie zaufania uczniów i ich rodziców.

5. Promowanie postawy tolerancji i akceptacji.

6. Dbanie o czystość i wystrój placówki.


II. Niwelowanie zachowań agresywnych, przemocy wśród dzieci.

1. Rozpoznawanie środowiska wychowawczego, warunków życia i nauki wszystkich uczniów.
Szukanie w zachowaniu agresywnym przyczyn takiego postępowania.

2.Pomoc sprawcom przemocy w odnajdywaniu lepszych sposobów rozładowania energii, odreagowania napięć, zaspokojenia potrzeb:
- zajęcia terapeutyczne ( świetlica terapeutyczna)
• terapia ruchem (SKS, wycieczki, rajdy, itp.)
• muzykoterapia;
- zajęcia w ramach kół zainteresowań
• zajęcia sportowe
• manualne (plastyczne)
• czytelnicze
• komputerowe (odpowiedni dobór gier)
• spektakle teatralne i inne formy artystyczne
• działalność w Samorządzie Uczniowskim

3. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów.
Zdobycie zaufania ze strony rodziców.

4. Przeprowadzenie diagnostycznych badań dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza nią ( ankiety, obserwacje), zapoznanie z wynikami rodziców, nauczycieli. W razie konieczności sporządzenie programu naprawczego.

5. Monitoring wizyjny zewnątrz i wewnątrz szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

6. Wdrażanie do rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, kształtowanie postawy zrozumienia i życzliwości wobec innych.

7. Informowanie rodziców o aktach przemocy oraz ciągła współpraca z nimi.

8. Realizacja cyklu zajęć godzin wychowawczych i spotkań z pedagogiem, funkcjonariuszem policji, kuratorem. Uwrażliwienie uczniów na agresję słowną, przekonanie ich, że "słowo rani bardziej niż cios". Spektakle profilaktyczne.

9. Pedagogizacja rodziców dotycząca agresji słownej, fizycznej i psychicznej.

10. Zgłaszanie problemów poprzez skrzynkę "Mam problem" i ich rozwiązanie.
Działalność Rzecznika Praw Ucznia.


III. Promocja zdrowia

1.Troska o kształtowanie i utrwalenie pożądanych nawyków zdrowotnych dotyczących higieny fizycznej i psychicznej.
2.Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, happeningi zdrowotne.
3.Udział w programach profilaktycznych.
4.Utrwalanie zasad higieny pracy i życia w szkole.
5.Promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia.
6.Realizacja programu edukacji ratowniczej i wychowanie do życia w rodzinie.
7.Współpraca z instytucjami promującymi zdrowie.
8.Wskazywanie zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych.
9.Umiejętne korzystanie z mas-mediów.
10.Zajęcia z ratownictwa-uzyskiwanie tytułu Małego Ratownika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.