X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20538
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie wiadomości - dział "Szkoła" (język niemiecki)

Scenariusz zajęć: kl I gimnazjum

Temat lekcji: Schule (Kapitel 3)-Wiederholung. (rozdział 3)-powtórzenie.

Cele ogólne:
-przypomnienie materiału leksykalno-gramatycznego z rozdziału „Szkoła”
-wyrabianie umiejętności efektywnego uczenia się nowych słówek oraz materiału leksykalno-gramatycznego poprzez angażowanie różnych rodzajów pamięci (pamięć wzrokowa, słuchowa, motoryczna), rozwijanie technik samodzielnego uczenia się ,
-rozwijanie sprawności szybkiego reagowania na usłyszane informacje

Cele operacyjne:
Uczeń:
-zna nazwy przedmiotów szkolnych, przyborów szkolnych, dni tygodnia, podstawowe kolory
-potrafi zastosować rodzajnik nieokreślony lub określony; przeczenie „kein”, „keine”, odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu
Metody:
-podająca (mini-wykład), aktywizujące (ćwiczenia, gry)

Materiał leksykalny:

Powtórzenie: nazwy przedmiotów szkolnych, przyborów szkolnych, dni tygodnia, podstawowe kolory

Materiał gramatyczny:

Rodzajnik nieokreślony i określony, przeczenie „kein”, „keine”, odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu i pytaniu

Pomoce dydaktyczne:

Podręcznik aha 1 a + ćwiczenia, plansze wykonane przez nauczyciela, krzyżówka

Formy socjalne: grupowa, praca indywidualna, zbiorowa,


Przebieg lekcji

I. Wprowadzenie (2minuty)

Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza listę obecności.

Uświadomienie uczniom, co będziemy robić na lekcji. Postaramy się dziś powtórzyć materiał z rozdziału „Szkoła” w sposób ciekawy, niesztampowy, a jednocześnie efektywny. Przekonacie się, że uczenie się do sprawdzianu nie musi być mozolnym „wkuwaniem”, a może być świetną zabawą. Przygotowałam dla was różne ćwiczenia z zakresu tematycznego „Szkoła”.

II. Powtórzenie materiału poprzez różnorodne ćwiczenia (utrwalające poznany materiał)

Ćwiczenie 1 „Mój plan lekcji”. (ćwiczenie utrwalające nazwy dni tygodnia, nazwy przedmiotów szkolnych, szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytaniu) (7 minut)

Nauczyciel przypina planszę z planem lekcji klasy. Uczniowie rozmawiają o planie lekcji, odpowiadają na pytania typu:
-Wie viele Stunden hat Ania am Montag? (Ile godzin ma Ania w poniedziałek?)
-Was hat Ania am Dienstag? (Co ma Ania we wtorek?)
-Wann hat Ania Deutsch? (Kiedy Ania ma niemiecki?)

Uczniowie zapisują, w miarę potrzeb, przykładowe pytania i odpowiedzi.

Ćwiczenie 2 „Znajdź szczegóły”. (ćwiczenie utrwalające nazwy przyborów szkolnych, przeczenie „kein”, „keine”) (7 minut)

Nauczyciel przypina na tablicy 2 podobne obrazki przedstawiające przybory szkolne i prosi, by znaleźć 10 szczegółów, którymi różnią się te 2 obrazki. Uczniowie tworzą zdania typu:
Na obrazku nr 1 jest długopis. Na obrazku nr 2 nie ma długopisu. (Auf Bild 1 ist ein Kuli. Auf Bild 2 ist kein Kuli).

Uczniowie zapisują, w miarę potrzeb, przykładowe pary zdań.

Ćwiczenie 3 „Rozsypanka” (ćwiczenie utrwalające prawidłowy szyk w zdaniu niemieckim) (5 minut)

Nauczyciel nanosi na tablicę zdanie pocięte na części. Zadaniem uczniów jest stworzenie z tych części 3 poprawnych gramatycznie zdań. Uczeń pamięta o zasadzie, że na drugim miejscu w zdaniu niemieckim jest orzeczenie.

Paweł hat am Montag 7 Stunden.
Am Montag hat Paweł 7 Stunden.
7 Stunden hat Paweł am Montag.

Uczniowie sporządzają zapis w zeszycie. Następnie nauczyciel nanosi drugie zdanie dla uczniów słabszych. (Ich habe Kunst am Donnerstag).

Ćwiczenie 4 „Co jest w torebce?” (ćwiczenie utrwala użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego, nazwy przyborów szkolnych, nazwy kolorów) (7 minut)
Nauczyciel chodzi po klasie z torebką, w której schował różne przybory szkolne. Uczeń wyciąga z torebki rzecz i opisuje ją w dwóch zdaniach, na przykład: To jest książka. Ta książka jest kolorowa. (Das ist ein Buch. Das Buch ist bunt).

Ćwiczenie 5 „Krzyżówka leksykalno-gramatyczna” (krzyżówka z hasłami dotyczącymi leksyki i gramatyki z działu „Szkoła”). (5 minut)

Dużą krzyżówkę przypina nauczyciel na tablicy. Uczniowie zastanawiają się nad prawidłowymi odpowiedziami. Otrzymują również kopię krzyżówki.

Ćwiczenie 6 „ Słyszę i rozumiem” ( utrwalenie leksyki związanej z przedmiotami szkolnymi) (5 minut)

Nauczyciel czyta krótkie teksty o danym przedmiocie szkolnym. Za każdym razem uczeń ma się domyślić, o jaki przedmiot chodzi.

Fakultatywnie- w grupach sprawniejszych językowo, w miarę możliwości czasowych, można wykonać zadania dodatkowe typu:
Ćwiczenie 7 „Das ist toll oder dumm?” (to fantastycznie czy głupio?)
Nauczyciel wygłasza zdanie i oczekuje reakcji ze strony ucznia (pozytywnej bądź negatywnej)
1. Meine Schule ist modern. (Moja szkoła jest nowoczesna)
2. Der Sportlehrer ist nervos. (Nauczyciel wf-u jest nerwowy)
3. Der Physikunterricht ist langweilig. (Zajęcia z fizyki są nudne)
4. Unser Mathelehrer ist sympathisch. (Nasz nauczyciel matematyki jest sympatyczny)
Ćwiczenie 8 „Richtig oder falsch?” (Prawda czy fałsz?)
Nauczyciel wygłasza zdanie, a uczniowie muszą określić, czy stwierdzenie jest prawdą czy fałszem.
1. In Musik singen wir Lieder. (Na muzyce śpiewamy piosenki)
2. Die Tafel ist schwarz. (Tablica jest czarna).
3. Meine Deutschlehrerin hat keine Brille. (Moja nauczycielka niemieckiego nie ma okularów).
4. In Mathe brauchen wir Turnzeug. (Na matematyce potrzebujemy stroju gimnastycznego.)

III. Podsumowanie lekcji. (5 minut)

Podsumowujemy, co powtórzyliśmy na lekcji:
Powtórzyliśmy-nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych, dni tygodnia, podstawowe kolory
-powtórzyliśmy również zastosowanie rodzajnika nieokreślonego i określonego, przeczenie „kein”, „keine”, odpowiedni szyk wyrazów w zdaniu i pytaniu.

-uświadomiliśmy sobie, jak ważny jest efektywny sposób uczenia się, angażujący różne rodzaje pamięci.

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów na lekcji. Stawia oceny za pracę na lekcji, za aktywność.

IV. Praca domowa. (2 minuty)

Powtórz materiał z rozdziału „Szkoła” na sprawdzian.
Dla chętnych: Sporządź plakat przedstawiający swój wymarzony plan lekcji („Mein Traumstundenplan”)

Dziękujemy uczniom za pracę na lekcji.


Opracowała: Sylwia Rychlicka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.