X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20491
Przesłano:

Rzeźbotwórcza działalność wiatru - scenariusz zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego:Barbara Majerska
Data: 09.01.2007
Klasa: I LO
Temat lekcji: Rzeźbotwórcza działalność wiatru

CELE LEKCJI:

Uczeń zna:
- pojęcia: erozja eoliczna (korazja), deflacja, akumulacja, erg, serir, hamada, pokrywy lessowe, grzyb skalny;
- podział działalności wiatru na niszczącą, transportującą i budującą;
- rodzaje wydm
- rodzaje pustyń

Uczeń rozumie:
- wpływ prędkości, wielkości cząstek, wilgotności piasku i roślinności na siłę transportową wiatru;
- różnicę pomiędzy wydmą paraboliczną a barchanem;

Uczeń potrafi:
- scharakteryzować niszczącą, transportującą i budującą działalność wiatru;
- narysować wydmę paraboliczną i barchan oraz dokonać porównania tych form;
- wykonać schemat poprzeczny przez wydmę paraboliczną i barchan;
- wskazać na mapie największe obszary pustynne na świecie;
- na podstawie rysunku omawia proces tworzenia się grzyba skalnego;


METODY KSZTAŁCENIA:
- podające – pogadanka, opis, wyjaśnienie
- problemowe – aktywizujące – opis porównujący
- operatywne – analizowanie rysunków
- praca z mapą
- praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe – wykonywanie rysunków, obliczeń;


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- mapa fizyczna świata;
- podręcznik Geografia, cz.1 zakres podstawowy, Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., Wyd. Szkolne PWN
- karta pracy ucznia;
- atlas geograficzny;


PRZEBIEG LEKCJI:
Część lekcji (ogniwo lekcji) Czynności nauczyciela Czynności uczniów
Organizacyjna Odczytanie listy obecności, zanotowanie tematu
w dzienniku lekcyjnym.

Sprawdzająca Nauczyciel prosi wybranego ucznia o przypomnienie wiadomości z lekcji dotyczącej rzeźbotwórczej działalności lodowców górskich i lądolodów.
Wybrany uczeń odpowiada na zadane pytania.
Nawiązująca Nauczyciel nawiązuje do ostatnich tematów doty¬czących wietrzenia, grawitacyjnych ruchów mas skalnych, działalności rzek, krasowienia i przypomina, że działal¬ność tych procesów wpływa na rzeźbę powierzch¬ni Ziemi. Mówi, że oprócz tych czynników duży wpływ ma również działalność wiatru, która będzie tematem dzisiejszej lekcji.
Przypominają sobie wiadomości z ostatniej lekcji.
Realizacyjna Omówienie transportującej działalności wiatru, zwrócenie uwagi na czynniki, od których zależy siła transportowa wiatru.

Nauczyciel podaje, że w wyniku akumulacyjnej działalności wiatru powstają wydmy, dokonuje ich charakterystyki.
Dyktuje notatkę.
Prosi wybranego ucznia o narysowanie przekroju poprzecznego przez wydmę paraboliczną i barchan.

Nauczyciel podaje największe obszary pustynne na świecie.

Dokonuje podziału pustyń na piaszczyste (ergi), kamieniste (hamady) i żwirowe (serir), podaje przykłady takich pustyń na świecie.

Podaje sposób tworzenia się pokryw lessowych i ich lokalizację na kuli ziemskiej.

Charakteryzuje niszczącą działalność wiatru (korazję, erozję eoliczną, deflację), podaje formy powstałe w wyniku tej działalności (grzyby skalne, misy deflacyjne).
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela, zapisują dyktowaną przez nauczyciela notatkę.

Analizują schematy w podręczniku (str. 63). Na podstawie rysunków porównują wydmę paraboliczną i barchan, podając główną przyczynę różnic w ich budowie, zapisują notatkę i wykonują rysunki w zeszytach.

Uczniowie odnajdują podane obszary na mapach w atlasach, chętni wskazują na mapie ściennej świata.

Notują w zeszytach treści przekazywane przez nauczyciela.

Analizują fotografię na str. 64 w podręczniku, podają sposób tworzenia się grzyba skalnego.
Powtórzeniowa Nauczyciel rozdaje karty pracy ucznia, pomaga w rozwiązaniu zadań.
Uczniowie udzielają odpowiedzi na kartach pracy.
Zadanie domowe Poleca uczniom wyjaśnić , czym jest i w jaki sposób powstaje bruk deflacyjny.
Notują zadanie w zeszytach.

Uwagi dotyczące lekcji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.