X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20314
Przesłano:
Dział: Świetlica

Magiczne słowa: przepraszam, proszę, dziękuję - konspekt zajęć świetlicowych

Temat dnia: Magiczne słowa: przepraszam, proszę, dziękuję.
Klasy -I
Czas trwania: 45 minut
Cele ogólne:
Przyswajanie i utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się.
Cele szczegółowe:
1. Umiejętność przestrzegania przyjętych zasad i norm społecznych.
2. Rozumienie i stosowania zwrotów grzecznościowych adekwatnie do sytuacji.
3. Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na dany temat.
4. Rozwijanie zdolności manualnych.
Metody pracy:
1. poszukująca
2. podająca
3. praktycznego działania
4. ekspresyjna
Formy pracy:
1. indywidualna
2. grupowa
Środki dydaktyczne: wiersz Cz. Janczarskiego pt.: «Piękne zwyczaje», arkusze papieru, brystole, kredki, flamastry, farby plakatowe,

Tok zajęć:
1. Powitanie dzieci.
2. Wychowankowie siadają i słuchają odczytywanego przez nauczyciela wiersza Cz. Janczarskiego pt.: «Piękne zwyczaje»

«Piękne zwyczaje»
Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi «dzień dobry», gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią «dzień dobry, słonko kochane».
Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi «przepraszam», potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
«dziękuję» — szumią trawy i zioła.
Słonko dzień cały po niebie chodzi.
«Dobranoc» mówi, kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
«dobranoc» szumią z prawa i z lewa.
3. Rozmowa dotycząca zasłyszanego wiersza, formułowanie odpowiedzi na zadawane pytania przez nauczyciela:
• Co rano mówi słonko?
• Jak odpowiadają drzewa?
• Co chmurka mówi, gdy zasłoni słonko?
• Kto dziękuje za ciepły deszcz?
• Jakiego słowa używa słonko na pożegnanie?
5. Swobodna rozmowa w kręgu dotycząca właściwego zastosowania zwrotów grzecznościowych, oraz podstawowych zasad kulturalnego zachowania się.
• Jakiego słowa używamy na powitanie?
• Kiedy użyjemy słowa dziękuję?
• Jak należy powiedzieć, gdy coś chcemy dostać?
• Co mówimy na pożegnanie?
• Komu najpierw się kłaniamy?(koledze czy jego mamie?)
• Jak należy zachować się w autobusie?(czy ustępujemy miejsca?)
6. Wychowankowie otrzymują brystole, kredki farby i pozostałe materiały plastyczne a następnie wykonują ilustrację do wiersza.
7. Po ukończeniu pracy dyżurni odnoszą pomoce, a pozostali uczniowie porządkują miejsca pracy.
8. Demonstrowanie przez uczniów wykonanych prac, zawieszenie najciekawszych na gazetce ściennej.
9. Posumowanie zajęć: wspólne omówienie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie, szanowania innych, stosowania zwrotów grzecznościowych, konieczności bycia miłym i kulturalnym.
10. Pożegnanie wychowanków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.