X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2023
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla rodziców "Doskonalenie pracy lekcyjno-domowej"

Klasy I-III
--------------------

Proszę zakreślić prawidłową odpowiedź lub uzupełnić podane zdania. Można znaczyć jedną lub kilka odpowiedzi.

1. Jestem rodzicem:
chłopca dziewczynki
2. Moje dziecko odrabia zadanie domowe:
• Bardzo chętnie,
• Chętnie,
• Wymaga zachęty,
• Bez zainteresowania
• Pod przymusem
3. Moje dziecko odrabia zadanie domowe:
• Przy biurku,
• Przy stole,
• Zawsze w tym samym miejscu, gdzie?
• W innym miejscu, gdzie?
4. Moje dziecko odrabia zadania domowe:
• O stałej porze,
• O różnych godzinach,
5. W jakiej porze dziecko najczęściej odrabia zadanie domowe. Proszę zaznaczyć
odpowiednie godziny.
13—14—15—16—17—18—19—20—21—22
6. Dziecko najchętniej odrabia:
• Zadania pisemne
• Zadania ustne
• Inne zadania, jakie?
7. Które zadania prac domowych sprawiają dziecku najwięcej trudności?
Czytanie, Pisanie,
Nauka pamięciowa,
Ćwiczenia ortograficzne,
Ćwiczenia gramatyczne,
Zadania arytmetyczne,
Zadania tekstowe,
Obliczenia zegarowe.
Obliczenia kalendarzowe,
Zadania geometryczne,
Inne, jakie?
8. Czy dziecko prosi o pomoc przy odrabianiu pracy domowej?
Tak Nie

9. Proszę określić w skali od 1 do 10 stopień samodzielności przy odrabianiu zadań domowych i zaznaczyć odpowiednią cyfrę:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Kto najczęściej pomaga dziecku w odrabianiu prac domowych?
Mama
Tato
Mama i tato
Starsze rodzeństwo
Inne osoby, jakie?
11. Państwa zdaniem dziecko ma:
Za dużo zadawane do domu, Za mało zadawane do domu,
Odpowiednią ilość zadawanych prac domowych,
12. Dziecko ma zadaną pracę domową:
Zawsze,
Bardzo często
Często,
Rzadko,
Bardzo rzadko
Nigdy,
13. Czy dziecko jest przemęczone zadaniami domowymi?
Tak
Nie
14. Czy dziecko opowiada o tym, co było tematem lekcji w szkole?
Zawsze, Często, Rzadko, Nigdy,
15. Czy potrafi określić tematykę zajęć edukacyjnych?
Zawsze, Często, Rzadko,
Nigdy,
16. O której godzinie najczęściej dziecko wraca do dom? Proszę zakreślić odpowiednią porę
dnia.
13—14—15—16—17—18—19—20
17. Jak często dziecko bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych?
• Raz w tygodniu,
• Dwa razy w tygodniu,
• Trzy razy w tygodniu,
• Cztery razy w tygodniu,
• Codziennie,
• Nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne,

18. W jakich zajęciach pozalekcyjnych dziecko bierze udział?
19. Ile czasu w ciągu dnia dziecko:
• Spędza przed telewizorem
• Gra na komputerze
• Przeznacza na zabawę
• Odrabia prace domowe
20. Jak często dziecko czyta książkę?
• Codziennie,
• Kilka razy w tygodniu,
• Raz w tygodniu,
• Rzadko,
• Nie czyta,

21.Ile czasu dziecko przebywa codziennie na świeżym powietrzu?

22.Jaki typ zabaw dziecko preferuje?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.