X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20209
Przesłano:

Zaległości w procesie edukacyjnym ucznia wybitnie zdolnego: opis i analiza przypadku edukacyjno - wychowawczego

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Zaległości w procesie edukacyjnym ucznia wybitnie zdolnego (nauka gry na gitarze)

Temat: Jakub , obecnie kl. V szkoły muzycznej II stopnia

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU:
Uczeń zdawał do POSM II st. po 9 latach nauki, dostał się do szkoły do kl. IV z punktacją w granicach oceny „dobry”, z uwagi na braki w poziomie wykonania i interpretacji programu. Kiedy przystąpiliśmy do współpracy w ramach kursów dla kandydatów, stwierdziłam u Jakuba duże zaległości w wielu dziedzinach:

-uczeń grał techniką opuszkową, bardzo cichym i niedbałym dźwiękiem,

- nie posiadał umiejętności w zakresie budowania dynamiki i techniki vibrato,

-nie stosował zmian rejestrów kolorystycznych,

-nie różnicował artykulacji staccato – legato,

-wykazywał olbrzymie braki w zakresie podstawowych oznaczeń muzycznych (techniczno-wykonawczych i wyrazowych) oraz znajomości literatury gitarowej,

-nie posiadał instrumentu odpowiedniej jakości, grał na bardzo zużytej gitarze fabrycznej, o mniejszej menzurze.

2. PROGNOZA NEGATYWNA:
Uczeń może nie poradzić sobie z realizacją podstawy programowej klas IV-VI, z powodu braków edukacyjnych nie spełni wymogów repertuarowych i wykonawczych, przewidzianych dla tego etapu nauki gry na instrumencie.

3. PROGNOZA POZYTYWNA:
Uczeń pod kierunkiem nauczyciela nadrobi zaległości i będzie rozwijał swoje zdolności, by osiągnąć biegłą umiejętność gry i być przygotowanym do podjęcia dalszych studiów muzycznych.

4. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ:
Rozwiązywanie problemu rozpoczęłam od starań o wypracowanie dobrej jakości dźwięku, jako bazy do budowania dalszych umiejętności techniczno-artystycznych. Poinstruowałam Jakuba jak kształtować i dbać o paznokcie i wspólnie poszukiwaliśmy pięknego brzmienia (uczeń rozpoczął naukę w szkole na wypożyczonym instrumencie odpowiedniej jakości). Przez właściwy dobór materiału pracowałam nad rozwojem poszczególnych technik, jednocześnie przygotowując program obowiązkowych przesłuchań CEA. W etapie szkolnym uczeń uzyskał 20 pkt., co zakwalifikowało go do etapu makroregionalnego. Oceniający zwrócili uwagę na znaczne postępy poczynione przez ucznia od czasu egzaminu wstępnego.
W przygotowaniach do przesłuchań makroregionalnych skupiłam się bardziej na stronie wyrazowej utworów oraz na przygotowaniu estradowym ucznia, który w swojej długie edukacji nie uczestniczył, poza jednym wyjątkiem, w występach pozaszkolnych. Organizowałam koncerty w zaprzyjaźnionych szkołach muzycznych Krakowa i regionu, które potem wspólnie analizowaliśmy, uczeń nauczył się także świadomie analizować próbne nagrania własnych interpretacji. Słuchanie wykonań innych muzyków (koncerty na żywo i płyty) oraz zdobyta wiedza o stylach i kierunkach interpretacyjnych pomogła uczniowi rozwinąć umiejętności artystyczne, co zaowocowało wysoką lokatą laureata Przesłuchań Makroregionalnych. Opisy jurorów potwierdzały staranność przygotowania muzycznego, ale też zalecały dalszą pracę nad dźwiękiem.
Udział Jakuba w Przesłuchaniach Ogólnopolskich CEA również spotkał się z uznaniem (dwóch członków jury oceniło go na 21 pkt, trzeci juror – 19 pkt, ze względu na nie do końca ukształtowany dźwięk i program nie najwyższej trudności).
Dalsza praca z Jakubem poszerzona została o udział w kursach mistrzowskich (czynny i bierny) oraz inicjatywę zakupu lutniczego instrumentu dla szkoły, na którym obecnie gra uczeń. Jakub wystąpił w wielu koncertach szkolnych i pozaszkolnych oraz wziął udział w 4 dalszych konkursach.

5. EFEKTY:
Uczeń po roku pracy pod moim kierunkiem został oceniony przez komisję egzaminu promocyjnego notą „celujący” - 25 pkt, którą utrzymał w kolejnym półroczu. Mistrzowski instrument lutniczy umożliwił uczniowi wypracowanie pięknego dźwięku.
Poza sukcesami w przesłuchaniach CEA, Jakub w roku szk. 2012/13:

- zdobył wyróżnienie w Konkursie „MŁODY INSTRUMENTALISTA” w Krakowie (grudzień 2012),

- zwyciężył w konkursie Krakowskich Spotkań Solistów Gitarowych (marzec 2013),

- otrzymał II nagrodę w VIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów im. S. Woytowicz w Jaśle (marzec 2013),

-uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie „Gitara Viva!” w Kielcach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.