X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20204
Przesłano:

Podmiot - co to takiego? - konspekt lekcji języka polskiego w klasie 4

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej 12.04.2013r. w klasie 4E w SP 340 w Warszawie
Temat: Podmiot – co to takiego?
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
• zna pojęcie podmiotu,
• wie, na jakie pytania odpowiada podmiot,
• wie, jaka część mowy jest podmiotem,
b) Umiejętności
Uczeń:
• potrafi wskazać w tekście podmiot,
• formułuje samodzielnie definicję podmiotu na podstawie przykładów i ćwiczeń,
• zdobywa umiejętności samodzielnego wypowiadania się i wyrażania własnych sądów.
• potrafi samodzielnie stworzyć zdanie i odnaleźć w nim podmiot,
• potrafi współpracować w grupie.
2. Metoda i forma pracy
ćwiczenia sprawnościowe, twórcze naśladownictwo wzorów – ćwiczenia transformacyjne.
Forma pracy: indywidualna, zespołowa – praca w grupach.
3. Środki dydaktyczne
Materiały przygotowane przez nauczyciela (przykłady zdań ), prezentacja na tablicy interaktywnej


4. Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
- Nauczyciel dzieli klasę na grupy.
- Uczniowie przypominają podstawowe wiadomości dotyczące wypowiedzenia . Wraz z prowadzącym przypominają wiadomości zdobyte na poprzednich lekcjach j. polskiego dotyczące zdania pojedynczego i złożonego, zdania i równoważnika zdania, zdania nierozwiniętego i rozwiniętego.
b) Faza realizacyjna
- Nauczyciel przedstawia temat lekcji – uczniowie zapisują w zeszytach.
- Na tablicy interaktywnej nauczyciel wyświetla po kolei 3 obrazki ( dowolność w doborze ilustracji pozostawiona jest nauczycielowi prowadzącemu lekcję) . Uczniowie w grupach muszą ułożyć zdanie do obrazka, wskazując, kto jest wykonawcą czynności. Następuje prezentacja ułożonych zdań oraz wskazanie wykonawcy czynności.
- Rozdaje grupom zadanie do wykonania – na kartach znajdują się wyrazy. Prowadzący prosi, by uczniowie ułożyli te wyrazy i utworzyli zdanie oraz wskazali wykonawcę czynności. Określa czas wykonania zadania oraz kto z uczniów będzie sprawdzał poprawność ułożenia zdania. Następnie poszczególne grupy prezentują ułożone zdania ze wskazaniem wykonawcy, grupa 2 ocenia grupę 1, grupa 3 grupę 2 itd.
- Nauczyciel prosi, by każda grupa napisała własną definicję podmiotu – określa czas oraz zagadnienia, które musi zawierać definicja .Grupy prezentują definicje, wybierają najlepszą, zapisują w zeszycie.
- Nauczyciel rozdaje karty pracy do indywidualnej pracy – załącznik nr 1
- Prosi chętnych, by przypomnieli definicję podmiotu i podali własny przykład zdania – wskazując podmiot.
c) Faza podsumowująca
- Nauczyciel prosi chętnych, by przypomnieli definicję podmiotu i podali własny przykład zdania – wskazując podmiot.
- Rozdaje kartki do uzupełnienia ze zdaniem – Na tej lekcji nauczyłem się....- forma ewaluacji.
- Praca domowa: rozdanie kartek, omówienie polecenia.- załącznik nr 2
- Wychodząc z klasy uczniowie przyczepiają karteczki na tarczy – Zrozumiałem/łam dzisiejszy temat lekcji - w skali od 1 do 10.

5. Czas trwania lekcji
45 minut

Załącznik nr 1

Podkreśl linią ciągłą wyraz - wykonawcę czynności w poniższych zdaniach:

a. Kot skoczył na wysoki płot.
b. Jola wycina obrazki.
c. Koledzy Grzesia są niegrzeczni.
d. Baletnice tańczą na scenie.
e. Kolorowe motyle fruwają nad stawem.
f. Moja ciocia uwielbia gotować.
g. Pies szczeka na przechodnia.
h. Obrazy wiszą w kolorowych ramkach.
i. Trzej nieznośni turyści powrzucali kamienie do studni.
j. Duże polarne niedźwiedzie leniwie spacerowały po krze.


Załącznik nr 2
W podanych zdaniach podkreśl jedna linią podmiot.

a. Wesoła gromada wędrowała tylko sobie znanymi szlakami.
b. Kwitnące drzewa i krzewy dawały dzieciom schronienie.
c. Na leśnej polanie zmęczeni harcerze rozpalili ognisko.
d. Liczna grupa szybko wbiegła do szkoły.
e. Polarnicy długo wędrowali po bezkresnej krainie lodu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.