X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20199
Przesłano:
Dział: Języki obce

Szukam korespondenta - scenariusz zajęć. Metoda "Et Toi"

Scenariusz lekcji języka francuskiego kl. II gr. 1 (gimnazjum)
Temat: Szukam korespondenta.
Cele:
rozwijanie funkcji komunikacyjnych – pisanie ogłoszenia, materiał monfosyntaktyczny – tryb subjonctif present, rozumienie ze słuchu.
Umiejętności:
- uczeń rozumie ogłoszenie prasowe.
- (gramatyka) zna dwa wyrażenia wprowadzające tryb subjonctif.
- umie zrozumieć wypowiedzi z użyciem tego trybu.
- umie wyrazić życzenie w tym trybie.
- umie napisać ogłoszenie.
Metody:
podająca, praca z tekstem, łączenie treści ze zdjęciami, słuchanie nagrań – powtarzanie zwrotów.
Formy pracy:
indywidualna, grupowa, parami.
Środki dydaktyczne:
podręcznik i ćwiczenia do metody „Et toi” cz. II, nagranie CD, słowniki, tablica/kreda.

Przebieg:
Faza wstępna: nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza obecność i zadanie domowe, podaje temat i cel lekcji.
Rozgrzewka: Nauczyciel pisze na tablicy zdanie ze zwrotem je voudrais (pojawia się on w ogłoszeniach), prosząc by uczniowie dokonali graficznego zapisu fonetycznego tego zdania.
Faza prezentacji:
1) Nauczyciel wypisuje na tablicy słowa-klucze, które pojawią się w ogłoszeniach prasowych.
2) Uczniowie dzielą się na 4 grupy i każda z nich analizuje ogłoszenie z młodzieżowego magazynu (podręcznik) i dołącza stosowne zdjęcie.
3) Przedstawiciele grup tłumaczą treść ogłoszeń wypisując na tablicy zwroty wyrażające życzenie (je voudrais / je souhaiterais).
4) Każdy uczeń robi w zeszycie tabelkę z czterema osobami, które zamieściły ogłoszenie i dopisuje w niej ich życzenia wyrażone w trybie subjonctif.
5) Nauczyciel tłumaczy jak zbudowane są czasowniki w tym trybie – posługuje się definicją z podręcznika.
6) Odtwarza nagranie (CD): ćw.4 / p.67 dwukrotnie, a uczniowie oznaczają kolejność usłyszanych zdań.
7) Uczniowie parami wypełniają ćwiczenie 5 / p.67, by zastosować nowy tryb do znanych czasowników.
8) Każdy uczeń pisze krótkie ogłoszenie z zastosowaniem trybu subjonctif, w którym poszukuje korespondenta.
Zadanie domowe:
Wypełnić ćw. 1 / p.77 w zeszycie ćwiczeń dotyczące zwrotów i czasowników w trybie subjonctif.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.