X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20130
Przesłano:

Zadania i czynności ratownika w zaburzeniach oddychania i zatrzymaniu krążenia. Scenariusz lekcji przysposobienia obronnego

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

DATA: 24.10.2012
TEMAT: Zadania i czynności ratownika w zaburzeniach oddychania i zatrzymaniu krążenia.
KLASA: II BT
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Anna Marciniak
TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 1 godzina lekcyjna
CZAS: 45 minut.
METODY DYDAKTYCZNE: Pogadanka z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia praktyczne na fantomie z użyciem AED
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Prezentacja multimedialna, Fantom, AED
CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z prawidłowym przeprowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED.
CELE SZCZEGÓŁOWE: Po zakończonej lekcji uczeń :
Zna pojęcia: NZK, RKO, AED, Sztuczna wentylacja, Masaż serca, łańcuch ratunkowy
Potrafi: sprawdzić czynności życiowe, ocenić stan poszkodowanego, prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem AED.


TOK LEKCJI:

Lp.
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Czas

1. Czynności organizacyjne: Nauczyciel sprawdza listę obecności, identyfikatory i zmienne obuwie. Potwierdzają obecność. 5 min.

2. Rekapitulacja wtórna: Nauczyciel zadaje uczniom pytania sprawdzające stan wiedzy z poprzednich lekcji, sprawdza pracę domową. Odpowiadają na pytania nauczyciela. 5 min.

3. Podanie i zapisanie nowego tematu:
Podaje uczniom nowy temat: Zadania i czynności ratownika w zaburzeniach oddychania i zatrzymaniu krążenia.
Zapisują temat w zeszytach przedmiotowych. 2 min.

4. Podanie nowych treści:
Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu opowiadając, w jaki sposób funkcjonuje łańcuch ratunkowy, następnie wyjaśnia co oznacza skrót NZK i opowiada jakie zmiany zachodzą w organizmie człowieka, gdy dojdzie do NZK. Kolejno pokazuje uczniom na fantomie, jak prawidłowo przeprowadzić udzielanie pomocy poszkodowanemu, który jest nieprzytomny, u którego doszło do nagłego zatrzymania funkcji życiowych. Uczniowie słuchają nauczyciela, obserwują instruktaż jakiego udziela, następnie mogą zadawać pytania i sami próbować wykonywać RKO z użyciem AED.
25 min.

5. Rekapitulacja pierwotna: Nauczyciel zadaje uczniom pytania, aby sprawdzić ile zapamiętali z lekcji. Odpowiadają na pytania nauczyciela. 5 min.

6. Czynności końcowe: Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji. 3 min.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.