X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20125
Przesłano:

Wyszywanie kwiatów z wykorzystaniem guzików. Scenariusz zajęcia z przysposobienia do pracy

Scenariusz zajęcia z przysposobienia do pracy
Temat: Wyszywanie kwiatów z wykorzystaniem guzików.
Uczestnicy: uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Czas trwania zajęć: 3 x 45 minut

Cel ogólny:
- doskonalenie umiejętności przyszywania guzików.
Cele szczegółowe:
- potrafi przygotować odpowiednie przybory do szycia,
- potrafi dostosować kolor nici, wielkość guzików,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania przyborów krawieckich,
- sprawniej przyszywa guziki,
- dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
Metody pracy: słowno - objaśniająca, pokazu, praktycznego działania, wzmocnień pozytywnych.
Formy pracy: indywidualna , grupowa.
Środki dydaktyczne: gotowe wzory do przenoszenia na tkaninę, obrazki z przykładowymi pracami, nożyczki, guziki, kreda do obrysowywania konturów, igły, nici, filc.

Przebieg zajęć :

1. Zajęcia wstępne:
- Czynności organizacyjne – powitanie uczniów i rodziców.
- Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
- Określenie czynności przygotowujących do szycia - przygotowanie materiałów do pracy.
2. Zajęcia właściwe:
- Prezentacja prac wyszywanych guzikami.
- Określenie celu i rodzaju zadania - obrysowywanie konturów, dobieranie guzików i nici, przyszywanie guzików z dwoma i czterema dziurkami.
- Podział zadań ze względu na sprawność ruchową uczniów: wyznaczenie zadań dla uczniów ze znacznym uszkodzeniem motoryki oraz sprawności manualnej.
- Przygotowanie własnego stanowiska pracy.
- Prezentacja prawidłowej techniki przyszywania guzika dwu - dziurkowego i czterodziurkowego.
- Wykonywanie zadania: ze wspomaganiem, z podpowiedzią, samodzielnie.
- Rozmowa kierowana na temat bezpieczeństwa podczas prac krawieckich.
3. Zajęcia końcowe:
- Podsumowanie zajęć, określenie stopnia poprawności wykonania zadań postawianych przed grupą, próby samooceny.
- Porządkowanie stanowiska pracy, zabezpieczenie przyborów do szycia.
- Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach, wyróżnienie osób szczególnie aktywnych.

Opracowanie: Wioletta Sobieralska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.