X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20074
Przesłano:

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych na Rok Wiary

Konkurs plastyczny z religii dla uczniów szkół podstawowych
pt.:„ Wierzę...”

Cele:
• pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej uczniów poprzez refleksję nad swoją wiarą,
• doprowadzenie do odważnego wyznawania wiary,
• inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
• integracja uczniów wokół Słowa Bożego,
• aktywne przeżywanie Roku Wiary.
Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów kl. I – VI szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: szkolnym i rejonowym. Oba etapy zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III oraz kl. IV-VI.
Organizatorzy:
................................
Zasady organizacyjne:
• Etap szkolny przeprowadzają katecheci na terenie szkoły w ramach własnych zajęć, wyłaniając po 2 zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej ( 4 osoby z danej szkoły).
• Etap rejonowy odbędzie się w Domu Parafialnym im. Jana Pawła II przy parafii
św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym. Uczniowie wykonują prace na miejscu,
w wyznaczonym przez organizatorów czasie (1 godzina zegarowa).
• W obu etapach uczniowie wykonują pracę plastyczną w formacie A4 techniką rysunku ( kredki bambino, ołówkowe, pastele lub świecowe)
• Organizatorzy w etapie rejonowym zapewniają papier do wykonania pracy, uczestnicy przynoszą własne kredki.
• Praca powinna obrazować jedną z treści „Credo”:
- „Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.”
- „I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.”
- „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.”
- „Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.”
- „I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.”
- „I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.”
- „I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca.”
- „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków.”
- „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.”
- „I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.”
Nagrody:
W ramach etapu szkolnego katecheci zapewniają nagrody we własnym zakresie.
Na etapie rejonowym uczestnicy wraz z nauczycielami otrzymają okolicznościowe dyplomy i podziękowania, a wyłonieni laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
Terminy:
Etap szkolny należy przeprowadzić do .................... Nazwiska i imiona zwycięzców oraz dane katechety należy przesłać do ............ na adres:.......

Etap rejonowy odbędzie się .....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.