X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20035
Przesłano:
Dział: Języki obce

Was wirst du in den Winterferien machen? Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie II


Temat: Was wirst du in den Winterferien machen?

Cele:
-Uczniowie potrafią sformułować wypowiedź na temat swoich planów na ferie zimowe, potrafią opowiedzieć o planach innych osób
-Utrwalenie słownictwa związanego z zajęciami podczas ferii zimowych
-Wprowadzenie i utrwalenie czasu przyszłego Futur I

Formy lekcji: Plenum, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach
Materiały: Karty pracy przygotowane przez nauczyciela: Krzyżówki, tekst o feriach, ćwiczenia utrwalające czas przyszły


Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjne oraz wprowadzenie do tematu. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, podając nazwy miast, państw, jezior w języku niemieckim. Hasło tej krzyżówki „Winterferien” stanowi część tematu lekcji.
2.Objaśnienie czasu przyszłego Futur I. Nauczyciel zapisuje dwa zdania w czasie przyszłym na tablicy a uczniowie sami próbują podać zasady tworzenia czasu przyszłego. Nauczyciel przedstawia odmianę czasownika werden a następnie rozdaje uczniom karty pracy z 2 zadaniami. Celem zadań jest przećwiczenie szyku zdania oraz utrwalenie odmiany czasownika werden. Uczniowie uzupełniają zdania brakującym czasownikiem a następnie formułują pytanie o plany na jutrzejszy dzień: Was wirst du morgen machen? Każdy uczeń zadaje te pytanie oraz formułuje odpowiedź(uczeń może wykorzystać zwroty, które są podane na kartach pracy np. ins Kino fahren, die Großeltern besuchen, Ski laufen itp.
3.Po przećwiczeniu szyku zdania uczniowie podają metodą burzy mózgów propozycje spędzania ferii zimowych, które zostają zapisane na tablicy, a następnie przepisane do zeszytów.
4.Uczniowie pracują w grupach 4-5 osobowych. Zadaniem każdej grupy jest zapoznanie się z treścią tekstu a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania. Tekst informuje o planach Patricka na ferie. Każda grupa zostaje oceniona za prace.
5.Uczniowie rozwiązują krzyżówkę. Zadaniem ich jest wykreślenie wszystkich nazw miesięcy, por roku oraz dni tygodnia. Z liter, które pozostaną uczniowie muszą odczytać zdanie – życzenia na nadchodzące ferie zimowe.
6.Jako zadanie domowe uczniowie wypowiadają się na temat: Wo verbringst du deine Winterferien und was wirst du da machen?

Hasło: Auf die bevorstehenden Winterferien wünsche ich euch gute Erholung

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.