X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20020
Przesłano:

Wielki Turniej Wiedzy o Symbolach Narodowych

Wielki Turniej „1 z 8”
dotyczący wiedzy o polskich symbolach narodowych


Zasady gry

I ETAP

W konkursie bierze udział 8 osób. Każda startuje z 3 „szansami”. Zadawane są pytania, na które trzeba odpowiedzieć w kilka sekund, bo inaczej traci się „szansę”. Błędna odpowiedź też powoduje utratę „szansy”.

Na początku zadaje się po 1 pytaniu po kolei wszystkim 8 uczestnikom. Są dwie takie rundy.
Dobra odpowiedź na jedno pytanie – uczestnik przechodzi do następnego etapu.
Błędna odpowiedź – utrata „szansy”.
Dwie złe odpowiedzi – uczestnik odpada z gry.


II ETAP

Gracze startują z taką ilością szans, jakie pozostały im z I etapu. Pierwszy zawodnik ( lub następny, jeśli pierwszy odpadł ) dostaje pytanie. Jeśli udzieli prawidłowej odpowiedzi, wyznacza kolejnego gracza do odpowiedzi. Jeśli udzieli złej odpowiedzi, traci „szansę” i pytanie dostaje następny itd.
Gra się tak długo, aż zostanie tylko 3 graczy.


III ETAP

Każdy z trzech graczy startuje z taka ilością punktów, ile „szans” zachował w poprzednim etapie ( 1 „szansa” = 1 punkt ). W tym etapie ilość pytań jest ograniczona do 40 i każdy gracz zaczyna 3 nowymi „szansami”. Uczestnicy sami zgłaszają się do odpowiedzi. Za dobrą odpowiedź dostaje się 10 punktów, za złą traci się „szansę”. Jeśli nikt się nie zgłosi do pytania, nikt nie traci.


FINAŁ - KONIEC GRY

Koniec gry następuje, gdy wyczerpie się pula 30 pytań lub, gdy zostanie 1 uczestnik, straci on „szanse”, skończą się pytania.
Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej?
2 maja.

2. Jak wygląda godło Rzeczpospolitej?
Orzeł biały w koronie na czerwonym polu.

3. Jakie są barwy Rzeczpospolitej Polskiej?
Biały i czerwony.

4. Jaki utwór jest hymnem Rzeczpospolitej Polskiej?
„Mazurek Dąbrowskiego”.

5. Kto napisał słowa hymnu polskiego?
Józef Wybicki.

6. Wymień 3 symbole Rzeczpospolitej Polskiej?
Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”.

7. W którą stronę ma zwróconą głowę orzeł znajdujący się na godle polskim?
W prawo.

8. Czy barwy Rzeczpospolitej ułożone są w dwóch poziomych czy pionowych pasach?
W poziomych.

9. Co pokazujemy eksponując polskie symbole narodowe?
Swoją tożsamość narodową i przywiązanie do swojego państwa.

10. Jak należy traktować symbole narodowe?
Z szacunkiem.

11. Gdzie powinno się umieszczać symbole RP? ( ogólnie, nie chodzi tu o konkretne miejsca )
W miejscach godnych i honorowych.

12. Jak powinniśmy traktować symbole innych państw?
Z szacunkiem, tak, jak byśmy chcieli, aby inni traktowali nasze symbole.

13. Kto i kiedy może eksponować flagę RP?
Wszyscy obywatele, każdego dnia.

14. Kiedy szczególnie należy wywieszać flagę państwową?
W święta państwowe.

15. Kiedy flagę należy wymienić na nową?
Kiedy wypłowieje lub się podrze.

16. Czy można flagą państwową nakryć stół, mównicę, pojazd, tablicę, pomnik?
Nie.

17. Jaki jest najbardziej godny sposób eksponowania flagi?
Umieszczenie jej na drzewcu lub maszcie.

18. W jaki sposób opuszcza się flagę z masztu?
Powoli.

19. Jak powinni zachować się mężczyźni w ubraniach cywilnych podczas podnoszenia flagi?
Powinni zdjąć nakrycia głowy i wzrok skierować w stronę flagi.

20. Co oznacza umieszczenie flagi na maszcie znajdującym się na szczycie budynku?
Oznacza to, że wewnątrz budynku sprawowane są funkcje państwowe.

21. Jeżeli eksponujemy flagę państwową w pionie, to po której stronie powinien być kolor biały dla patrzącego od frontu?
Po lewej.

22. Czy honorowym miejscem dla flagi jest prawa czy lewa strona przy mównicy, stole prezydialnym, scenie?
Prawa strona, czyli lewa dla patrzącego od frontu.

23. Kiedy eksponowane są obok siebie flaga i godło, to jak należy je rozmieścić?
Flaga po prawej stronie orła ( lewej dla patrzącego od frontu ).

24. Jak powinno się eksponować flagi wielu państw?
Flagi powinny mieć ten sam rozmiar i być umieszczone na tej samej wysokości.

25. Czy na jednym maszcie razem z flagą RP może wisieć inna flaga?
Nie.

26. Czy na terytorium RP polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną?
Tak.

27. Kiedy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może ogłosić żałobę Narodową?
Po tragicznych wydarzeniach.

28. Podczas żałoby narodowej flagę się zdejmuje czy opuszcza do połowy masztu?
Opuszcza się do połowy masztu.

29. Co to jest kir na fladze?
Czarna wstęga na znak żałoby.

30. Czy można opuścić flagę do połowy masztu w jednostce wojskowej lub innych formacjach mundurowych na znak żałoby po żołnierzu lub funkcjonariuszu zmarłym podczas pełnienia służby?
Tak.

31. Jak powinno się kłaść flagę na trumnie podczas oficjalnych uroczystości pogrzebowych: kolor biały nad sercem zmarłego czy pod?
Nad sercem.

32. Komu przekazuje się flagę zdjętą z trumny zmarłego?
Najbliższym zmarłego.

33. Czy obywatele mogą używać flagi z godłem?
Nie.

34. Komu służy flaga z orłem?
Przedstawicielom RP za granicą.

35. Gdzie w kraju można spotkać flagę z orłem? ( chociaż 1 miejsce )
Na cywilnych lotniskach, w kapitanatach, bosmanatach oraz na statkach jako morską banderę. Używa jej także Wojsko Polskie w trakcie wizyt zagranicznych gości.

36. Jakie są właściwe proporcje flagi?
8 : 5

37. Kto może umieszczać godło na zewnątrz budynku?
Tylko instytucje państwowe mające urzędowe prawo do tego.

38. Co można umieścić nad wizerunkiem Orła Białego?
Krzyż.

39. Co można umieści bezpośrednio pod godłem?
Herb województwa lub gminy.

40. Co zrobić ze zniszczonym i nienadającym się do użytku godłem?
Jeśli nie przedstawia wartości historycznej, należy zniszczyć je z należytą godnością – zamalowując je lub rozcinając.

41. Jak brzmią dwa pierwsze wersy „Mazurka Dąbrowskiego”?
„Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy...”

42. W jakich warunkach powinno się wykonywać hymn państwowy RP?
Tylko w okolicznościach i warunkach zapewniających mu uwagę oraz poszanowanie.

43. Jaka jest minimalna długość publicznego wykonywania hymnu państwowego?
Minimum jedna zwrotka oraz refren.

44. Jak należy się zachować w miejscu, gdzie wykonywany jest lub odtwarzany hymn państwowy?
Powinno się stać, zachowując powagę i spokój, mężczyźni powinni zdjąć nakrycia głowy. Należy patrzeć na pozostałe symbole narodowe lub w stronę wykonywania hymnu.

45. Czy należy śpiewać w trakcie wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego?
Tak.

46. Jak powinny się zachować podczas hymnu osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy i niebędące w zorganizowanej grupie?
Powinny oddać honory, salutując.

47. W jaki sposób poczet sztandarowy oddaje honory podczas hymnu?
Pochyla sztandar.

48. Czy podczas hymnu RP można trzymać prawą dłoń nad sercem?
Tak.

49. Który hymn odgrywa się jako pierwszy, gdy odgrywane są dwa: Polski i innego państwa, które gościmy?
Hymn państwa goszczonego.

50. Z czego wywodzą się polskie barwy narodowe?
Z godła państwowego, biel od orła a czerwień od pola tarczy herbowej.

51. Za panowania jakiego króla pojawił się zwyczaj używania bieli i czerwieni upiętych w kolistą kokardę?
Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

52. W którym roku i z jakiej okazji biało-czerwone barwy zyskały szczególną rangę?
W 1792 roku z okazji obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

53. Podczas jakiego ważnego wydarzenia historycznego nastąpiło prawne usankcjonowanie bieli i czerwieni jako barw narodowych?
Podczas powstania listopadowego.

54. Kiedy i z jakiej okazji odbyła się pierwsza masowa demonstracja z użyciem biało-czerwonych flag?
3 maja 1916 r. - z okazji obchodów 125. rocznicy uchwalenia polskiej konstytucji w Warszawie.

55. W którym roku, po odzyskaniu niepodległości, Sejm odrodzonej Rzeczpospolitej zatwierdził biel i czerwień jako barwy narodowe?
1919 r.

56. Z czym łączono flagę biało-czerwoną w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej podczas oficjalnych uroczystości państwowych?
Z flagą czerwoną.

57. Co symbolizowała ta czerwona flaga obok biało-czerwonej w czasach PRL-u?
Nowy, narzucony ustrój polityczny.

58. Kto najczęściej nosi biało-czerwone stroje?
Polscy sportowcy, czasem kibice.

59. Jakie wartości uosabiał orzeł w legendach wielu ludów?
Siłę, odwagę, mądrość, zwycięstwo.

60. Jak nazywał się wg legendy twórca państwa Polan?
Lech.

61. W którym wieku orzeł pojawił się w Polsce na monetach i pieczęciach książąt piastowskich?
W XII w.

62. Kiedy narodził się w pełni ukształtowany polski herb, z ukoronowanym orłem z rozpostartymi skrzydłami?
Na pieczęci koronacyjnej Przemysła II z 1295 r.

63. Jak wyglądał Orzeł Biały po zawarciu w 1569 r. unii lubelskiej i powstaniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów?
Został połączony z litewskim herbem – Pogonią.

64. W którym roku zmieniono diametralnie stylizację godła, nadając mu kształt, który używany jest do dziś?
W 1927 r.

65. Kiedy orła pozbawiono korony?
W okresie PRL-u.

66. W którym roku w wyniku zmian ustrojowych przywrócono koronę na głowie orła?
1990 r.

67. Który z polskich symboli narodowych jest najmłodszy?
Hymn.

68. Gdzie powstał nasz hymn narodowy?
We Włoszech.

69. Kto był dowódcą utworzonych we Włoszech Legionów Polskich, o których mowa w hymnie?
Jan Henryk Dąbrowski.

70. Jaki był tytuł pieśni napisanej przez Wybickiego, która później stała się naszym hymnem?
„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”.

71. Od którego roku „Mazurek Dąbrowskiego” wykonywany był jako hymn polski?
1918 r.

72. W jakich latach nastąpiło prawne usankcjonowanie państwowego charakteru tej pieśni?
1926 – 1927 r.

73. Ile zwrotek ma tekst hymnu, który obowiązuje do dziś?
4 zwrotki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.