X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20008
Przesłano:

Majowa łąka origami. Scenariusz zajęć techniki w kl. 6

Scenariusz zajęć techniki w kl. 6

Prowadząca: Agnieszka Kacprowicz

Temat tygodnia: Wiosna na łące
Temat dnia: Majowa łąka origami

Czas trwania: 4 jednostki lekcyjne

Cele ogólne:
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wrażliwości słuchowej
- Usprawnianie małej motoryki
- Doskonalenie orientacji przestrzennej, stosunków przestrzennych i pojęć wielkościowych
- Doskonalenie koncentracji uwagi
- Wyrabianie motywacji i wytrwałości w działaniu
- Doskonalenie pracy w grupie
- Czerpanie radości z tworzenia

Cele operacyjne:
Uczeń
- uważnie słucha poleceń n-la
- odpowiada na proste pytania
- składa, zagina papier wg instrukcji słownej i wg wzoru
- odrysowuje koło wg szablonu
- wycina nożyczkami koło po linii
- łączy klejem papierowe elementy płaskiej kompozycji origami z kół
- wskazuje i nazywa zwierzęta łąkowe na ilustracji
- określa kształt, wielkość i kolor elementów
- stosuje pojęcia wielkościowe (duże-małe, większe-mniejsze) i przestrzenne (wysoko-nisko, pod-nad, na górze-na dole)
- słucha muzyki klasycznej („Wiosna” A. Vivaldiego) i relaksacyjnej (odgłosy przyrody)
- słucha opowiadania n-la
- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne (odgłosy zwierząt)
- naśladuje ruchem, gestem, zwierzęta łąkowe
- współpracuje w grupie
- cieszy się z własnych osiągnięć (efektu pracy)

Metody:
- pokaz, demonstracja
- obserwacja kierowana
- działania praktyczne
- naśladowanie

Formy pracy:
- zbiorowa jednolita i zróżnicowana
- indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne i narzędzia:
- kolorowe papierowe koła origami w kilku wielkościach, formy kół do obrysowania, modele (wzory) zwierząt i roślin łąkowych wykonane metodą origami płaskiego z koła, ilustracja łąki, płyta CD z nagraniem „Wiosny” A. Vivaldiego, kaseta z muzyką relaksacyjną, magnetofon, zielony brystol, koperty z etykietami i zestawem kół do wykonania modelu, klej, nożyczki.

Przebieg zajęć

1. Rozpoczęcie zajęć
- powitanie uczniów
- ustalenie bieżącej daty (pora roku, miesiąc, dzień tygodnia)
- ustalenie i zaznaczenie stanu pogody na kalendarzu pogody w sali
- zaznaczenie obecności na liście
2. Wprowadzenie w temat:
- przypomnienie tematyki poprzednich zajęć
- podanie czynności i zadań zaplanowanych na dzisiejsze zajęcia
3. Wypowiedzi uczniów na temat ilustracji łąki
- słuchanie i rozwiązywanie zagadek
- odpowiedzi na pytania
- nazywanie zwierząt i roślin łąkowych
- omawianie ich wyglądu
- podanie tematu pracy grupowej „Majowa łąka origami”
4. Przygotowanie do pracy
- ćwiczenia z Kinezjologii Edukacyjnej – picie wody, ruchy naprzemienne, leniwe ósemki
- rozdanie przez dyżurnych przyborów, narzędzi
- obrysowywanie kół wg szablonu
- wycinanie nożyczkami po linii
5. Ćwiczenia praktyczne
- zaginanie kół wg instrukcji słownej
- wykonanie motyla techniką origami
- naklejenie elementów na karton
6. Wykonanie kompozycji płaskiej z koła „Majowa łąka origami”
- rysowanie kredkami trawy przy muzyce A. Vivaldiego „Wiosna”
- prezentacja przez n-la wzorów zwierząt i kwiatów wykonanych techniką origami z koła
- rozdanie kopert z etykietami i zestawem kół do wykonania modelu
- przeliczanie kół, nazywanie kolorów, określanie wielkości kół
- zaginanie kół wg instrukcji słownej
- naklejanie kompozycji z kół na brystol wg wzoru w oznaczone miejsca
- uzupełnianie kompozycji kwiatami z kół (praca indywidualna)
- porządkowanie miejsc pracy
7. Prezentacja i omówienie wykonanej kompozycji grupowej
- wskazywanie zwierząt i roślin na „majowej łące”
- używanie nazw kolorów, pojęć przestrzennych, wielkościowych
8. Opowiadanie „Spacer po łące”
- słuchanie opowiadania n –la
- ćwiczenia artykulacyjne do opowiadanego tekstu (naśladowanie odgłosów)
- ćwiczenia ruchowe - naśladowcze
9. Relaksacja przy muzyce
- słuchanie muzyki relaksacyjnej
10. Ewaluacja
- zadanie pracy domowej (wybór kół origami do wykonania kwiatka wg własnego pomysłu)
- podsumowanie i ocena dnia pracy
11. Zakończenie zajęć
- pożegnanie


Opracowała i przygotowała
mgr Agnieszka Kacprowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.