X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19989
Przesłano:

Wiosenne prace w ogrodzie. Plan metodyczny dla uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - kl. I gim.

Klasa I D* - gimnazjum
Temat ośrodka tygodniowego : Majowe ogrody
Temat ośrodka dziennego: Narzędzia ogrodnicze
Temat : Wiosenne prace w ogrodzie
Funkcjonowanie w środowisku – edukacja matematyczna, polonistyczna i społeczno – przyrodnicza

Cele ogólne:
- poznanie prac wykonywanych wiosna w ogrodzie
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
- kształcenie umiejętności pracy w grupie

Cele szczegółowe:

- nazywa rodzaje prac wykonywanych w ogrodzie wiosną
- rozpoznaje rodzaje prac wykonywanych wiosna w ogrodzie
-dobiera podpis do ilustracji
-nazywa narzędzia niezbędne do prac w ogrodzie
- rozpoznaje narzędzia niezbędne do prac w ogrodzie
- dodaje w zakresie 20
- odejmuje w zakresie 20

Cele rewalidacyjne:
- ćwiczenia w mówieniu: prawidłowe nazywanie narzędzi ogrodniczych, prawidłowe określanie prac wykonywanych w ogrodzie
- ćwiczenia w pisaniu
- ćwiczenia w uważnym słuchaniu

Metody pracy;

- werbalne( pogadanka, rozmowa kierowana, opis)
- praktycznego działania

Formy pracy;

- zespołowa, zindywidualizowana

Środki dydaktyczne ;

matematyczne karty pracy, ilustracje przedstawiające prace na działce, podpisy do ilustracji, ilustracje narzędzi ogrodniczych, tekst o wiosennych pracach w ogrodzie

Przebieg zajęć:

Czas zajęć -45min.

Faza wprowadzająca:

1.powitanie z dziećmi
2.przypomnienie dnia tygodnia
3. prawidłowe wypowiadanie nazw poszczególnych dni
4.sprawdzenie obecności
5.kalendarz pogody – krótka rozmowa na temat pogody za oknem i pory roku

Faza realizacyjna:

1.Nawiązanie do pory roku i odniesienie do najbliższego otoczenia ucznia. Następnie czyta tekst pt. „ Narada” , dotyczący wiosennych prac w ogrodzie, po odczytaniu tekstu zadaje pytania – Czy ktoś z was ma ogródek, co robimy w ogródku wiosną, jakie wykonujemy prace ?
2.Uczniowie udzielają odpowiedzi
3.Nauczyciel rozdaje ilustracje przedstawiające prace w ogrodzie oraz podpisy do ilustracji
4.Uczniowie dobierają podpisy do ilustracji i po kolei odczytują
5.Następnie wklejają do zeszytu
6.Kolejno nauczyciel rozdaje ilustracje narzędzi ogrodniczych, uczniowie nazywają rodzaj narzędzia i określają do czego służą
7.Nauczyciel rozdaje matematyczne karty pracy, uczniowie rozwiązują i wklejają do zeszytu.

Faza podsumowująca:

1.Rozwiązywanie zagadek tematycznych
2.Ocena pracy uczniów – poprawność wykonywanych zadań w trakcie zajęć
3.Pożegnanie


Załącznik nr 1
Monika zerwała w ogródku 15 tulipanów . 5 tulipanów włożyła do wazonu, a pozostałe przyniosła do klasy . Ile tulipanów przyniosła do klasy?

Rozwiązanie :
Odpowiedź :
Monika przyniosła do klasy ...... tulipanów.

Monika zerwała w ogródku 8 tulipanów . 3 tulipany włożyła do wazonu, a pozostałe przyniosła do klasy . Ile tulipanów przyniosła do klasy?
Rozwiązanie :
Odpowiedź :
Monika przyniosła do klasy ...... tulipanów.

W ogródku rosło 10 tulipanów i 8 krokusów . Ile rosło wszystkich kwiatów w ogródku?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
W ogródku rosły 3 tulipany i 5 krokusów . Ile rosło wszystkich kwiatów w ogródku?
Rozwiązanie;
Odpowiedź:


Opracowała: Marzena Błaszczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.