X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19984
Przesłano:

Scenariusz spotkania z rodzicami: Alternatywne sposoby informowania rodziców o postępach w zakresie zdobywania umiejętności i wiadomości ich dzieci

Scenariusz spotkania z rodzicami

Data:25.04.2013 Temat: Alternatywne sposoby informowania rodziców o postępach w zakresie zdobywania umiejętności i wiadomości ich dzieci.

Cele ogólne :
•Dostarczenie i pogłębienie wiedzy rodziców o potrzebach i możliwościach dziecka w celu jednolitych form oddziaływania wychowawczego.
•Wspomaganie rodziców w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie, realizacji obowiązku szkolnego w roku 2012/2013.
•Doskonalenie w obszarze komunikacji interpersonalnej.
Cele szczegółowe:
•Rodzice wiedzą, jakie umiejętności powinien zdobyć 5-latek, aby osiągnąć gotowość szkolną,
•Rodzice poznają, podstawę programową klasy I.
•Rodzice zapoznają się z propozycją zajęć i literaturą sprzyjającą kształtowaniu gotowości szkolnej.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Metody: czynna, słowna – prezentacja słowna i multimedialna, rozmowa kierowana, dyskusja.
Prowadząca: Danuta P.
Osoby wspomagające: Monika P, Anna P.
Literatura:
Fechner – Sędzicka I. , Lachowska – Żarska E.: Nauczyciele – rodzicom – Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową Bea- Bleja, Toruń2002.
Nowak A.: Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań2004.
Kozłowska A.: O czym rozmawiać z rodzicami?„ Życie Szkoły” 1994 nr 16.
Babiuch M.: Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2003.

Przebieg spotkania:
Motto:
„Wiedzę możemy przejąć od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” (Motto wywieszone w widocznym miejscu dla wszystkich!)
Axel Munthe


1.Prowadząca wita przybyłych rodziców i zaproszonych gości, podaje plan i cel spotkania.
2.Wykład nt. „Podstawa programowa w szkole podstawowej” przez doradcę metodycznego nauczania początkowego-przekonanie rodziców, że oceniając stan przygotowania dziecka do edukacji szkolnej nie jest brane pod uwagę, czy potrafi ono pisać, czytać i liczyć, ale czy jego rozwój społeczny, zakres słownictwa, umiejętności manualne gwarantują, że w klasie I szkoły podstawowej nie będzie miało trudności z nauką pisania i czytania.
3.Pytania rodziców.
4.Rozdanie rodzicom arkusza analizy gotowości szkolnej.
5.Prezentacja multimedialna nt. Przekazanie, informacji związanych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole, w tym z poziomem umiejętności poznawczych i funkcjonowaniem dziecka w grupie. (zaprezentowanie rodzicom krótkich filmów z nabywania umiejętności dzieci).
6.Informacja o gotowości szkolnej dziecka niepełnosprawnego.
7.Przekazanie rodzicom bieżących informacji dotyczących grupy.
8.Rozdanie rodzicom przygotowanego materiału: ulotek z propozycją: Jak rodzice mogą pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej ? oraz propozycji literatury.
9.Podziękowanie za przybycie i wypełnianie ankiety ewaluacyjnej.
Przygotowała i prowadziła
Danuta Pesta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.