X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1998
Przesłano:

Walka człowieka z losem - "Król Edyp" Sofoklesa - konspekt lekcji języka polskiego dla klasy pierwszej

A. INFORMACJE WSTĘPNE czas trwania: 1 jednostka lekcyjna
1. Klasa I
2. Cele lekcji

Uczeń:
· zna pojęcie fatum, tragizm, konflikt tragiczny
· korzysta ze słowników
· interpretuje znane aforyzmy Sofoklesa
· kształtuje osobisty stosunek do problemów podejmowanych przez twórcę w dziele literackim;
· ćwiczy umiejętności pracy z dziełem literackim i doboru cytatów jako argumentów w dyskusji;
· wypowiada się na temat kondycji człowieka w świecie;
· uświadamia sobie, że uniwersalizm treści, problemów, kreacji bohaterów to świadectwo wartości utworu literackiego;

3. Metody:
· metoda ekspozycji
· ćwiczenia praktyczne w analizie i interpretacji utworów literackich
· zapisywanie wniosków
· heureza
· podająca (quasi wykład)
· oglądowa

4. Pomoce dydaktyczne:
· Tekst Króla Edypa Sofoklesa
· Nikos Chadzinkdau, Aforyzmy Greków, Poznań 1989.
· Słownik terminów literackich
· arkusze papieru

B. STRUKTURA LEKCJI

1. Nawiązanie do tematu
Przed planowanymi zajęciami nauczyciel poleca uczniom przypomnienie mitu o Edypie i uważne przeczytanie utworu. Prosi także o dokładne zaznaczenie w tekście dramatu tych fragmentów, które mogą stanowić materiał do charakterystyki Jokasty i Edypa.
a) Przypomnienie przez jednego z uczniów mitu o Edypie
b) Zaprezentowanie sylwetki jednego z najsłynniejszych tragików greckich, Sofoklesa (quasi wykład nauczyciela)
c) Pokazanie planszy z aforyzmami Sofoklesa, które pomogą uczniom w interpretacji utworu

Nawet w zniewolonym ciele myśl jest wolna.
Żadne kłamstwo nie doczeka starości.
Los wynosi i los w przepaść strąca szczęśliwego i nieszczęśnika.

Opracowanie tematu
a) Nauczyciel rozpoczyna od podziału uczniów na grupy (5). Każda grupa otrzymuje arkusz papieru na którym są zapisane zadania do wykonania.
b) Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady pracy w grupie. W każdej grupie uczniowie przedyskutowują postawione problemy, znajdują stosowne cytaty, wnioski z dyskusji zapisują na otrzymanych arkuszach.
c) Dyskusja na temat odpowiedzialności Edypa za swoje czyny
d) Wyjaśnienie pojęcia fatum, tragizm ze Słownika terminów literackich
e) Na czym polega konflikt tragiczny? - wyjaśnienie pojęcia
f) Zapisanie wniosków

2. Ostatnie ogniwo lekcji
a) Zadanie pracy domowej
ü Na czym polega konflikt tragiczny w Królu Edypie?- przygotowanie materiałów na kolejną lekcję
ü Przedstawię graficznie wybrane aforyzmy Sofoklesa:
Tylko szlachetne czyny są trwałe.
Bez bólu i cierpień nie istniejemy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.