X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19902
Przesłano:
Dział: Języki obce

Najczęstsze błędy popełniane przez maturzystów zaobserwowane w czasie wieloletniej pracy egzaminatora egzaminu maturalnego z języka angielskiego

W każdym roku w latach od 2009 do 2013 w czasie pracy w zespole egzaminatorów oceniających pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym napotkałem się z wieloma błędami popełnianymi przez maturzystów w wypowiedziach pisemnych. Aby uzmysłowić przyszłym maturzystom najczęściej zauważone błędy i co za tym idzie wyeliminowanie ich, należy zwrócić uwagę i omówić na zajęciach następujące kwestie:
1. Błędy ortograficzne:
Liczne błędy ortograficzne stanowią ponad 25 procent w stosunku do liczby wyrazów, a w związku z czym zdający nie otrzymuje 1 punktu za poprawność w krótkiej wypowiedzi pisemnej lub 2 punktów w dłuższej wypowiedzi pisemnej.
Zwracamy szczególną uwagę na pisownie następujących wyrazów:
grateful - często pisany greatful,
maybe - często pisany Mayby lub Meybe,
You - pisane w środku zdanie z dużej litery,
Mountains - pisane montans, mountains
wont - zamiast want, istotny błąd gdyż zmienia całkowicie znaczenie
because – pisane becouse
2. Błędy językowe:
Błędy językowe są bardziej istotną kwestią, gdyż bardzo często powodują zmianę znaczenia przekazywanej informacji, a co za tym idzie braku punktów za treść.

Czas przeszły zamiast teraźniejszego lub przyszłego np. The meeting was on Monday.
Łączenie dwóch różnych czasowników modalnych np. You will could get a prize.
Brak odpowiednich przyimków lub ich całkowity brak np. I’ll come back from 2 weeks.
Niepotrzebne wstawianie przyimka “in” przed słowem “next” np. In next month I will buy a new car.
Brak odpowiednich przeimków np. In mountains, in Internet, I live in town.
Nieodpowiedni szyk zdania: New dress I bought.
Nieprawidłowa forma czasów gramatycznych. Np. I writing to you., I was bought a new car., I wont to come to you.
3. Braki w elementach formy w dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Przekroczenie limitu słów skutkuje odjęciem punktów za formę. Często zdający zapominają, że istnieje określony limit wyrazów (120-150 wyrazów). Wśród osób przekazujących wszystkie informacje w zadaniach pisemnych, jak również zdobywających komplet punktów za poprawność językową i bogactwo językowe bardzo często zdarzają się prace z liczbą wyrazów ponad 200. Należy domniemywać, iż ci zdający pomylili limity wyrazów z poziomu rozszerzonego z poziomem podstawowym.

Niewystarczająca liczba elementów formy.

Częste błędy: See you. Bay, Greetings na zakończenie, Brak wstępu, Brak zakończenia lub błędne zakończenie : I look foward hear you.

4. Brak punktów za bogactwo językowe i poprawność językową.

Aby mieć możliwość uzyskania punktów za poprawność językową oraz za bogactwo językowe należy przekazać co najmniej 2 informacje w dłuższej wypowiedzi pisemnej lub 3 informacje w krótkim tekście użytkowym. To wskazuje jak ważną rolę w zdobywaniu punktów na egzaminie maturalnych pełni prawidłowe przekazywanie informacji w wypowiedziach pisemnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.