X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19844
Przesłano:

Konspekt zajęć integracyjnych

Konspekt zajęć integracyjnych, przeprowadzonych w dn. 30.11.2010 „Andrzejki” opracowała Małgorzata Łukasik

Temat: Andrzejkowe wróżby.

Cel główny:- bogacenie wiedzy o tradycji ludowej,
- integracja klas I a i b SSPDP i kl. I gimnazjum

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:
-odczytywać zdania, wyrazy,
-ciekawie i kulturalnie spędzić czas z kolegami i koleżankami

Uczeń rozumie:
-polecenia wydawane przez nauczyciela,
-zasady uczestnictwa w zajęciach integracyjnych,

Uczeń zapamięta:
- niektóre andrzejkowe wróżby ,
- niektóre przysłowia związane z andrzejkami,
- w jakim celu spotykamy się w andrzejkowy wieczór

Metody: pokaz, instrukcja, objaśnienie, rozmowa, elementy pedagogiki zabawy, praktycznego działania.

Formy pracy: zbiorowa, zindywidualizowana,

Środki dydaktyczne: wosk, miska z wodą, szablon serca z imionami, kotyliony, pudełko z podwójnym dnem, ilustracje przedstawiające zawody, liść laurowy, pierścionek, kwiatek, serce,

Przebieg:
1. Powitane
- rozmowa o celu spotkania.-Czy wiecie dlaczego się dziś spotkaliśmy...(przeczytanie przygotowanego tekstu)
-przeczytanie przysłów związanych z andrzejkami

2.Zaproszenie do wróżb:
-„Lanie wosku”
-„Ustawianie butów”
-Losowanie imion”
-„Zawód”
-„Co nas czeka w przyszłości”
3.Zaproszenie do wspólnej zabawy.
4. Pożegnanie, odczytanie listu Św. Andrzeja, podziękowanie za udział w zabawie andrzejkowej.
Konspekt zajęć z przysposobienia do pracy
Przeprowadzony 2.02.2012 r. w klasie I SSPdP przez Małgorzatę ŁukasikTemat zajęć: „Maski karnawałowe”

Cel główny: Doskonalenie sprawności manualnych poprzez wycinanie określonych kształtów i ozdabianie cekinami, koralikami, brokatem, bibułą, piórkami, wycinankami itp.

Cele operacyjne:
uczniowie:
- umieją odczytać emocje malujące się na twarzy (radość, smutek, złość),
- umieją wypowiadać się na temat przygotowań do karnawału,
- znają pojęcia: maska, bal maskowy, karnawał, bal karnawałowy,
- wiedzą do czego służą maski i kto ich używa,
- odrysowują wybrane szablony masek,
- wycinają po liniach prostych i krzywych kontury masek karnawałowych,
- ozdabiają maski.

Materiały i narzędzia: szablony masek, bloki techniczne, cekiny, koraliki, brokat, bibuła, piórka, wycinanki, gumka, nożyczki, klej, dziurkacz, zszywacz.

Metody: pogadanka, działania praktyczne, zabawa dydaktyczna, swobodna ekspresja.

Środki dydaktyczne: ilustracje i zdjęcia masek: karnawałowych, afrykańskich, greckich; karteczki z nazwami i ilustracjami przedstawiającymi emocje: radość, smutek, złość.

Formy organizacyjne: indywidualna, grupowa.

Przebieg zajęć

1. Powitanie uczestników i podanie tematu zajęć.
2. Zajęcie miejsc przez uczniów
3. Podzielenie dzieci na trzy grupy.
4. Rozdanie dla poszczególnych grup karteczek z nazwami emocji.
5. Prezentowanie przez dzieci emocji. Pozostałe grupy odgadują ukazane emocje.
6. Rozmowa na temat tego, czy zgadzają się z tym, że to co czujemy, maluje nam się na twarzy?
7. Rozmowa na temat tego, kiedy ludzie potrzebują zmienić wyraz swojej twarzy?
8. Prezentacja materiałów ilustrujących maski.
9. Wyjaśnienie techniki pracy, omówienie przeznaczenia materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania masek, ustalenie kolejności wykonywanych czynności.
10. Samodzielna praca dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
11. Wystawka prac.
12. Zakończenie zajęć i podziękowanie za udział.


Konspekt zajęć przeprowadzonych w klasie III a gimnazjum z przedmiotu: technika w dniu 06.01.2010r. przez Małgorzatę Łukasik

Temat: Wykonanie kart do kalendarza -zapisywanie najważniejszych dat z życia klasy.

Cel główny: Uświadomienie roli kalendarza w życiu człowieka. Kształtowanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi: -współpracować w grupie,
-właściwie reagować na polecenia nauczyciela,
-ciąć nożyczkami po wyznaczonej linii
-łączyć za pomocą kleju ozdobiony szablon z kartonem
-wykonać dziurki za pomocą dziurkacza
-połączyć karty kalendarza tasiemką

Uczeń rozumie: -polecenia nauczyciela,
-celowość robienia kalendarza klasowego

Uczeń zapamięta: -nazwy poszczególnych miesięcy
-sposób użycia pędzla przy smarowaniu brystolu klejem
- przedmioty symbolizujące poszczególne miesiące

Metody: oglądowe-pokaz, słowne-objaśnienie, rozmowa, instrukcje praktycznego działania,
Formy pracy: zbiorowa, zbiorowa zindywidualizowana.
Zasady nauczania: indywidualizacji wymagań, doboru środków, tempa pracy dziecka, gruntownej znajomości dziecka, dostosowania wymagań do możliwości dziecka, wiązania teorii z praktyką.
Środki dydaktyczne: kalendarze, szablony ilustracji symbolizujących poszczególne miesiące, klej, kartki z kolorowego bloku, , tasiemka, mazaki.
Przebieg zajęć:
1.Zajęcia wstępne (poznanie i obserwacja)
a) rozmowa na temat charakterystycznych cech poszczególnych miesięcy
b) oglądanie różnorodnych kalendarzy
c) zwrócenie uwagi na uroczystości przypadające w danym miesiącu (święta, urodziny, imieniny uczniów)
2. Ekspresja uczniów
a) Wykonywanie kart z brystolu do kalendarza
b) wycięcie i ozdobienie szablonów symbolizujących poszczególne miesiące
c) podpisanie mazakami każdą kartę kalendarza – (nazwa miesiąca i najważniejsze wydarzenia klasowe w danym miesiącu)
d) połączenie kart kalendarza za pomocą dziurkacza i tasiemki
3.Zajęcia końcowe
a) uporządkowanie miejsca pracy-chowanie przyborów na swoje miejsce, wytarcie stolików, mycie rąk.
b) ocena pracy -zwrócenie uwagi na estetykę wykonania.
c) umieszczenie kalendarza na tablicy informacyjnej w klasie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.