X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19837
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości o czworokątach

Konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie V.

Prowadzący: mgr Monika Komadowska
Hasło programowe: Figury płaskie – czworokąty: trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby.( II.9)
Temat lekcji: Czworokąty- powtórzenie wiadomości.
Czas: 45 minut
Cel główny: Powtórzenie wiadomości z działu: „Figury na płaszczyźnie”.
Cele operacyjne:
a)uczeń umie:
- nazwać poszczególne czworokąty,
- podać własności czworokątów,
- narysować czworokąt spełniający podane warunki,
- obliczyć obwód poszczególnych czworokątów,
b)uczeń rozumie:
- klasyfikację czworokątów,
- definicję obwodu,
c)uczeń stosuje:
- pojęcie prostopadłości i równoległości,
- nazewnictwo czworokątów,
- własności czworokątów.
Cele wychowawcze:
- wdrożenie uczniów do korzystania z nowoczesnych narzędzi źródeł informacji,
- rozwijanie spostrzegawczości i zdolności kojarzenia,
- doskonalenie umiejętności współpracy grupie,
- wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Metody:
- prezentacja multimedialna o czworokątach
- plakat
- pogadanka
- burza mózgów
- ćwiczenia przedmiotowe

Formy pracy:
- grupowa
- indywidualna
Zasady nauczania:
- systematyzacja i utrwalenie wiedzy,
- wiązanie teorii z praktyką

Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna, projektor, laptop, karta pracy ucznia, magnesy, zachętki, kartony, podręcznik „Matematyka z plusem”, zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem”, RZECZNA WYPRAWA- „Matlandia” klasa piąta.

Przebieg lekcji
1. Faza wprowadzająca
- czynności organizacyjno – porządkowe
- sprawdzenie pacy domowej
- podział klasy na grupy
2. Faza realizacyjna:
- przypomnienie ostatnio poznanych wiadomości – prezentacja multimedialna o czworokątach
- zapisanie tematu lekcji

praca w grupach i wybór lidera


Zad. 1.
Wypisz jak najwięcej własności figury podanej na kartonie.
Uczniowie otrzymują karton, na którym wypisują własności figury zapisanej na arkuszu.
Po zakończeniu zadania przedstawiają swoje rozwiązania na tablicy.


Karta pracy

Zad. 2. ( gr. I-IV)
Uzupełnij zdania:

1.Czworokąt, który ma wszystkie boki równe i kąty proste, to ...................
2.Zwany latawcem.....................................
3.Kąty mające wspólny wierzchołek i taką samą miarę nazywamy................
4.Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych, to......................
5.Kąt, który ma 90º, to kąt ............................
6................................ to odcinek łączący dwa wierzchołki figury.
7.Figura, której suma miar kątów wynosi 180º, to ....................................
8.Trapez, który posiada kąt prosty, nazywa się .....................................

Zad. 3
Za górami za lasami w pewnej krainie dawno temu żyła sobie królewna o imieniu Śnieżka.
Gr. I
1. Aby wejść do pałacu, trzeba było przejść przez bramę mającą kształt równoległoboku o wymiarach 8m i 9m. Brzegi bramy były pozłacane. Jaką długość miała pozłacana obwódka?
Gr. II
2. Królewna kochała kwiaty. Każdą wolną chwilę spędzała w pałacowym ogrodzie, który miał kształt trapezu równoramiennego o wymiarach 400m x 370m i ramię 230m.
Stworzyła ogród pełen najpiękniejszych okazów. Najbardziej cieszyły królową róże, które rosły na brzegach ogrodu. Oblicz długość dywanika utworzonego z róż.
Gr. III
3. Królewna była bardzo piękna. Miała cudne zwierciadło w kształcie prostokąta o wymiarach 35cmx45cm, które posiadało cienką, złotą ramkę wysadzaną brylantami. Jaką długość miała ta ramka?
Gr. IV
4. Któregoś dnia królewna wydała zarządzenie, aby królewscy stolarze wykonali łoże w kształcie trójkąta równobocznego o boku 5m. Ile metrów będzie miał szkielet nowego łoża?


III. Faza podsumowująca:
- podsumowanie wiadomości
- uzupełnienie braków w karcie pracy
Ocena pracy na lekcji.
Każdy uczeń ocenia swoją aktywność na lekcji przez wybór jednej z następujących możliwości:
a) przez całą lekcję byłem bardzo aktywny
b) czasami byłem aktywny
c) w ogóle nie byłem aktywny

Zadanie i omówienie pracy domowej.

Praca – domowa
Ćw. 11 s. 44
a)Obwód trójkąta równobocznego o boku 35cm wynosi.......................................
b)Obwód trójkąta równoramiennego o podstawie 3m i ramieniu 6m wynosi................

Ćw. 12 s. 44
Oblicz i wpisz, ile stopni mają kąty w trójkątach.
Chętni:
Pewnego dnia do pałacu postanowił przybyć książę, aby poprosić królewnę o rękę. Zamek był otoczony wodą. Książę miał problem z dostaniem się do pałacu. Nakazał swojemu podwładnemu, doświadczonemu podróżnikowi Edwardowi skonstruować pojazd latający bądź pływający.
Chcąc się dowiedzieć, czym dostał się władca do ukochanej, rozwiąż pracę domową RZECZNA WYPRAWA- „Matlandia” klasa piąta.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.