X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19780
Przesłano:

Konspekty i scenariusze zajęć w klasie I SPS

Konspekt zajęć otwartych dla Rodziców
przeprowadzonych w klasie II

Temat :Kolorowe pisanki.
Metody:
- słowne: rozmowa kierowana, instruktaż słowny,
- oglądowe: pokaz,
- działania praktyczne,
- pedagogika zabawy,
- metoda wzmocnień pozytywnych.

Formy pracy:
- zindywidualizowana praca zbiorowa,
- grupowa,
- zespołowa

Środki dydaktyczne:
- płyty CD z nagraniem piosenek, magnetofon
- jajka,
- kolorowy papier, kleje, jajka ze styropianu, ozdobne zszywacze, nożyczki, kolorowe serwetki,
Cele:
Cel główny: - przybliżenie uczniom tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
-integracja rodziców i uczniów podczas wspólnego wykonywania pisanek,

Cele operacyjne:

Uczeń zapamięta:
- zwyczaj malowania, dekorowania jaj,

Uczeń potrafi:
- zaśpiewać piosenkę na powitanie,
- uczestniczyć i przewidywać zakończenie znanej zabawy,
- samodzielnie lub z pomocą wycinać nożyczkami,

Uczeń rozumie:
- że należy reagować na polecenia nauczyciela,
- że w trudnej sytuacji może polegać na pomoc,
- że należy sobie pomagać.

Przebieg zajęcia:


1. Powitanie rodziców i uczniów piosenką: „ Witam Was”.
2. Krótka rozmowa z uczniami na temat zbliżających się świąt- jaka jest ich nazwa, z czym się kojarzą.
3. Wyjaśnienie Rodzicom i uczniom celu spotkania.
4. Zaproszenie Rodziców i uczniów do zabawy ruchowej przy piosence ”Wielkanocna kłótnia”.
5. Podzielenie uczniów na grupy(każde dziecko pracuje z rodzicem).
6. Praca w grupach- dekorowanie pisanek.
7. Wystawa pisanek, ocena wspólnej pracy.
8. Złożenie życzeń i podzielenie się jajkiem.
9. Podziękowanie Rodzicom i uczniom za udział w zajęciach.
Konspekt zajęć przeprowadzonych w klasie II SPS.

Temat ośrodka tygodniowego: Zwierzęta w ZOO.
Temat ośrodka dziennego: Zebra.
Kształcenie zintegrowane: 3 godziny
Metody: -metoda ośrodków pracy,
-słowne: rozmowa, formułowanie odpowiedzi ,
-oglądowe: pokaz, obserwacja,
-działań praktycznych, naśladowania
- wzmocnień pozytywnych,
- zabawy

Formy pracy: -zindywidualizowana praca grupowa,
- zespołowa,
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
tablica obecności, znaczki pogody, sylwet: chłopców, dziewczynek, cyfry, zdjęcia, plastelina, płyta CD z nagraniem, odtwarzacz płyt,
Cele:
Cele ogólne:
- zapoznanie uczniów ze zwierzętami zamieszkującymi w ZOO,
- aktywizowanie uczniów, pobudzanie do współdziałania,
Cele operacyjne:
Uczeń zapamięta:
- nazwę nowego zwierzęcia-zebry, rozpozna zebrę na ilustracji,
- utrwali nazwy zwierząt dotychczas poznanych,
- utrwali nazwę koloru: czarny,

Uczeń potrafi:

- rozpoznać sylwetę : chłopca dziewczynki,
- rozpoznaje znak
- podnosi rękę do góry, mówi: „jestem” albo kiwa głową, na znak obecności,
- dobrać odpowiedni znaczek do pogody,
- dobrać odpowiednią cyfrę,
- uczestniczyć i przewidywać zakończenie znanej zabawy,
- naśladować ruchy nauczyciela,
- stara podporządkować swoje zachowanie usłyszanym poleceniom,
- pozytywnie reaguje ma słyszaną muzykę,
- rozpozna figurę geometryczna i kolor,
- z pomocą ułożyć z cyfr wzór działania,
- stara podporządkować swoje zachowanie usłyszanym poleceniom,
- stara się wysłuchać piosenkę,
-z pomocą układa na wzorze swoje imię z rozsypanki literowej,
-z pomocą lub samodzielnie wypełnia kolorem kontury rysunku,


Uczeń rozumie:
- że należy reagować na polecenia nauczyciela,
- że w trudnej sytuacji może polegać na pomoc,
- że należy sobie pomagać.

Przebieg zajęć:

I -Zajęcia wstępne:
1.Powitanie piosenką: „ Witaj...”,
2.Ustalenie dnia tygodnia, przypomnienie nazwy pory roku, nazwy miesiąca.
3. Obserwacja pogody za oknem, wybranie odpowiedniego znaczka.
4.-Sprawdzenie obecności: wybieranie sylwety: chłopca lub dziewczynki na tablicy obecności.
-Przeliczanie uczniów obecnych i nieobecnych, dobór odpowiednich cyfr, ułożenie działania z zastosowaniem znaków; +, =.
-Układanie z cyfr działania przez uczniów,
5. Układanie imion na wzorze z rozsypanki literowej.
II Zajęcia właściwe:
1. Nawiązanie do tygodniowego tematu. Utrwalanie nazw omawianych zwierzą.
2. Zabawa ruchowa; „Dwa misie”.
3. Oglądanie zdjęć z zebrami - porównywanie wyglądu ze znanymi zwierzętami. Utrwalenie nazwy koloru czarnego.

III Ekspresja:
1. Zabawa ruchowa; „Dwa misie”.
2. Wyszukiwanie czarnej kredki i kolorowanie pasów zebry.
IV Zajęcia końcowe:
1. Wywieszenie prac na tablicy , ocena aktywności uczniów.
2. Pożegnanie.

Konspekt zajęć przeprowadzonych w klasie II SPS

Temat ośrodka tygodniowego:. Nadchodzą ferie zimowe
Temat ośrodka dziennego: Czas wolny w domu.
Kształcenie zintegrowane: 4 godziny
Metody: -metoda ośrodków pracy,
-słowne: rozmowa, formułowanie odpowiedzi ,
-oglądowe: pokaz, obserwacja,
-działań praktycznych, naśladowania
- wzmocnień pozytywnych,
- zabawy

Formy pracy: -zindywidualizowana praca grupowa,
- zespołowa,
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
tablica obecności, znaczki pogody, sylwet: chłopców, dziewczynek, cyfry, płyta CD z nagraniem, odtwarzacz płyt, gra komputerowa, klocki wtykowe, rysunek, kredki, kartki z imionami, litery, puzzle, książka z bajkami,
Cele:
Cele ogólne:
- pokazanie uczniom różnych form spędzania czasu wolnego,
- aktywizowanie uczniów, pobudzanie do współdziałania,

Cele operacyjne:

Uczeń zapamięta:
- sposoby spędzania czasu wolnego w domu,

Uczeń potrafi:

- rozpoznać sylwetę : chłopca dziewczynki,
- podnosi rękę do góry, mówi: „jestem” albo kiwa głową, na znak obecności,
- dobrać odpowiedni znaczek do pogody,
- dobrać odpowiednią cyfrę,
- z pomocą ułożyć z cyfr wzór działania,
- uczestniczyć i przewidywać zakończenie znanej zabawy,
- stara podporządkować swoje zachowanie usłyszanym poleceniom,
- stara się wysłuchać piosenkę, bajkę,
-z pomocą układa na wzorze swoje imię z rozsypani literowej,
-z pomocą posługuje się myszką komputerową i obsługuje program komputerowy,
- samodzielnie lub z pomocą układa puzzle, buduje z klocków wtykowych, koloruje rysunek,

Uczeń rozumie:
- że należy reagować na polecenia nauczyciela,
- że w trudnej sytuacji może polegać na pomoc,
- że należy sobie pomagać.

Przebieg zajęć:

I -Zajęcia wstępne:

1.Powitanie piosenką: „ Witaj...”,
2.Ustalenie dnia tygodnia, przypomnienie nazwy pory roku, nazwy miesiąca.
3. Obserwacja pogody za oknem, wybranie odpowiedniego znaczka.
4.-Sprawdzenie obecności: wybieranie sylwety: chłopca lub dziewczynki na tablicy obecności.
-Przeliczanie uczniów obecnych i nieobecnych, dobór odpowiednich cyfr, ułożenie działania z zastosowaniem znaków; +, =.
-Układanie z cyfr działania przez uczniów,
5. Układanie imion na wzorze z rozsypanki literowej,
6. Wyjaśnienie tematu zajęć.

II Zajęcia właściwe:
1.Zabawa ruchowa: „Pokaż proszę ”.
2. Rozmowa na temat zbliżających się ferii. Pomysły dzieci na spędzenie czasu wolnego.
3. Słuchanie piosenki;” Powiedz nie’

III Ekspresja:
1. Zaproponowanie uczniom zajęć- do wyboru:
- gra komputerowa,
- czytanie bajki,
- zabawy konstrukcyjne klockami wtykowymi,
- układanie puzzli,
- kolorowanie rysunku


IV Zajęcia końcowe:

1. Podsumowanie-co można robić w domu podczas ferii?
2. Ocena aktywności uczniów.
3. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.