X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19761
Przesłano:

Opinia wychowawcy o uczennicy

Opinia nauczyciela – wychowawcy


Zofia ............... jest uczennicą klasy czwartej wykazującą znaczne braki i trudności dydaktyczne związane z opanowaniem podstawy programowej.
Dziewczynka posiada znikomy zasób wiadomości, ma kłopoty z opanowaniem nowych pojęć i umiejętności. Wszystkiego uczy się na pamięć szybko zapominając z trudem przyswojony materiał. Uczennica posługuje się ubogim słownictwem, popełnia liczne błędy językowe, myli znaki rzymskie.
Zosia ma poważne problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności z języka polskiego. Nie potrafi czytać ze zrozumieniem, przekręca i myli wyrazy. Nie jest w stanie zredagować poprawnie kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej. Kłopot sprawia jej również przyswojenie materiału w zakresie języka angielskiego.
Ma problemy z wykonaniem działań matematycznych w obrębie pamięciowego i pisemnego odejmowania, mnożenia i dzielenia. Nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać zadań tekstowych, ma problemy z odczytywaniem i zrozumieniem treści zadania.
Dziewczynka jest osobą spokojną, koleżeńską, często nieśmiałą. Czuje się pewnie jedynie w najbliższym i znanym sobie otoczeniu. Dodatkowo skomplikowana sytuacja rodzinna, którą trudno jej jeszcze zrozumieć, ma związek z zachowaniem dziewczynki, która jest bardzo podatna na wpływ rówieśników. Zosia potrzebuje okazywania jej ciepła i sympatii, bardzo lubi przytulać się nie tylko do wychowawcy, ale do innych pracowników szkoły i rówieśników z klasy.
Stały kontakt ze szkołą utrzymuje babcia dziewczynki – pani .............., która systematycznie uczestniczy w organizowanych zebraniach klasowych, pomaga wnuczce w nauce i odrabianiu prac domowych. Duża pomoc jaką otrzymuje w domu umożliwiła Zosi promocję do klasy czwartej, jednak obecnie umiejętności dziewczynki są mierne i pomoc ta okazuje się nie do końca wystarczająca. Widoczne są coraz większe braki i narastające trudności z opanowaniem materiału.
Uczennica systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, w I semestrze nie opuściła żadnej godziny lekcyjnej, jest czysto i schludnie ubrana, posiada wymagane wyposażenie szkolne. Dziewczynka uczestniczy w organizowanych uroczystościach klasowych , wyjazdach do kina, wyjściach do teatru, opłaca wszelkie składki klasowe.
Uczennicę powinno się nadal otaczać szczególnym zrozumieniem i troską, co na pewno wpłynie na jej pozytywny rozwój.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.