X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19701
Przesłano:

Test "Starożytna Grecja i Rzym"

STAROŻYTNA GRECJA I RZYM gr. A

IMIĘ NAZWISKO ........................................ KL...........

I. Dopisz bogom zakres ich kompetencji (kim lub czym się opiekowali), weź w otoczkę boga rzymskiego (0 –5 p)

1. Afrodyta - ................................ ........................................
2. Posejdon – ........................................
3. Jowisz – ........................................
4. Demeter – ........................................

II. Dopisz daty do wydarzeń (0 –5 p)

a) bitwa pod Termopilami .................. b) bitwa pod Cheroneą ...............
c) założenie Rzymu ................ d) bitwa pod Akcjum ....................
e) wydanie edyktu mediolańskiego.....................

III. O kogo chodzi? Zidentyfikuj postacie opisane niżej: (0 –7 p)

1. Król Persów, który próbował w V w p.n.e. zająć Grecję -...................................
2. Sławny rzeźbiarz grecki, twórca Dyskobola – ........................................
3. Grecki poeta autor Iliady i Odysei – ........................................
4. Wódz kartagiński, w czasie drugiej wojny punickiej zajął całą Italię z wyjątkiem Rzymu – ....................................
5. Zdobywca Galii, zginął zamordowany przez Brutusa w 44 r. p.n.e. - ........................................
6. Cesarz rzymski, wprowadził dominat - ........................................
7. Jeden z uczniów Jezusa, który przed nawróceniem prześladował chrześcijan - ..............................
IV. Z podanych w rozsypance osiągnięć świata antycznego podkreśl, które są dziełem Rzymian (0 –2 p)

wodociągi, teatr, malarstwo wazowe, proch strzelniczy, cement, mosty, prawo, olimpiady, kolumny jońskie, łuk triumfalny, produkcja jedwabiu, dramat, brukowane drogi, kalendarz juliański

V. Połącz poniższe pojęcia z ich charakterystykami (wpisz cyfrę) . (0 –4 p )

edyl........., hoplita........, konsul......, senat..............,

1. Oficjalne uznanie za bóstwo.
2. Grecki piechur ciężkozbrojny.
3. Organ władzy w republice rzymskiej składający się z byłych urzędników
rzymskich.
4. Urzędnik odpowiadający za dostawy żywności i organizację igrzysk
w Rzymie.
5. Jeden z najważniejszych urzędników w republice rzymskiej, sprawował
władzę nad wojskiem.

VI. Wyjaśnij, co dzisiaj oznaczają związki wyrazowe (0 –2 p)

Mówić lakonicznie -

Puszka Pandory -

VII. Spośród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. (0 –1 p)

a) Kultura minojska rozwijała się na Krecie.
b) Demokracja to ustrój polityczny charakterystyczny dla starożytnej Sparty.
c) W okresie królewskim Rzymem rządziło 7 władców.
d) Jedną z przyczyn upadku cesarstwa zachodniorzymskiego były najazdy
barbarzyńców na jego tereny.STAROŻYTNA GRECJA I RZYM gr. B

IMIĘ NAZWISKO ........................................ KL...........

I. Dopisz bogom zakres ich kompetencji (kim lub czym się opiekowali), weź w otoczkę boga rzymskiego (0 –5 p)

1. Ares - ................................ ........................................
2. Wenus – ........................................ 3. Atena – ........................................
4. Hefajstos – ........................................

II. Dopisz daty do wydarzeń (0 –5 p)

a) I olimpiada - .................. b) bitwa pod Maratonem - ..................
c) wprowadzenie w Rzymie republiki - .............. d) bitwa pod Kannami - ...........
e) upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego - .....................

III. O kogo chodzi? Zidentyfikuj postacie opisane niżej: (0 –7 p)

1. Król Sparty, dowodził wojskami Greków pod Termopilami -.............................
2. Syn Filipa II, stworzył imperium sięgające od Macedonii do Indii – ........................................
3. Filozof i matematyk grecki, twórca min. twierdzenia c2 = a2 + b2 – ........................................
4. Sławny rzeźbiarz grecki, twórca rzeźb na Akropolu – .......................................
5. Pisarz rzymski twórca Eneidy – ........................................
6. Cesarz rzymski, prześladował chrześcijan, podpalił Rzym - ...........................
7. Gladiator, przywódca największego powstania niewolników w Rzymie - ......................................
IV. Z podanych w rozsypance osiągnięć świata antycznego podkreśl, które są dziełem Greków (0 –2 p)

wodociągi, teatr, malarstwo wazowe, proch strzelniczy, cement, mosty, prawo, olimpiady, kolumny jońskie, łuk triumfalny, produkcja jedwabiu, dramat, brukowane drogi, kalendarz juliański

V. Połącz poniższe pojęcia z ich charakterystykami (wpisz cyfrę). (0 – 4 p )

demagog......., oligarchia......., strateg......., cenzor ........ .

1. Polityk, człowiek o dużych umiejętnościach panowania nad tłumem.
2. W starożytnym Rzymie urzędnik zajmujący się min. ustalaniem listy
senatorów.
3. W Grecji urzędnik zajmujący się organizacją olimpiady.
4. Forma ustrojowa państwa, w której rządy sprawowane są przez nieliczną grupę
możnych.
5. Jeden z dziesięciu wybieranych corocznie dowódców wojskowych w Atenach.


VI. Wyjaśnij, co dzisiaj oznaczają związki wyrazowe (0 –2 p)

Pięta achillesowa –

Koń trojański –


VII. Spośród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. (0 –1 p)

a) Grecy w starożytności nie utworzyli jednolitego państwa, charakterystyczną
formą polityczną dla tego terenu była polis .
b) Demokracja to ustrój polityczny, wprowadzony w starożytnych Atenach.
c) Skutkiem II punickiej było zniszczenie Rzymu .
d) Żołnierze rzymscy nosili nazwę legionistów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.