X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19691
Przesłano:
Dział: Analiza

Praca z uczniem słabym - język angielski

Praca z uczniem słabym z języka angielskiego w klasach I-II w roku szkolnym 2011/2012

W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono analizę działań i efektów pod kątem pracy z uczniem słabym w klasach pierwszych i drugich z języka angielskiego. Analiza objęła pierwszy i drugi semestr roku szkolnego 2011/2012. Analizowano oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne oraz zbierano informacje od nauczycieli języka angielskiego.
W trakcie analizy wyodrębniono grupę uczniów, którzy uzyskali słabe oceny cząstkowe jak również niezadowalające wyniki na pierwszy i drugi semestr.

W klasach pierwszych nauczyciele wytypowali 52 uczniów słabych, natomiast w drugich 42. Wynika z tego, że klasy pierwsze mają większy problem z przyswajaniem wiedzy z języka angielskiego. Jedyną klasą, w której nauczyciele nie wytypowali uczniów słabych jest klasa II B. Uczniowie, którzy uzyskali ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego mieli niejednokrotną możliwość poprawy, jednak z niej nie skorzystali. W niektórych przypadkach niedostateczna ocena końcoworoczna wynika z niezaliczenia pierwszego semestru.

Wśród nauczycieli języka angielskiego przeprowadzono ankietę na temat pracy z uczniem słabym. Ankietowani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 9 pytań. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że:

1. Wszyscy nauczyciele stosowali indywidualizację pracy na zajęciach.
2. Nauczyciele różnicowali prace domowe biorąc pod uwagę uczniów słabych.
3. Układając sprawdziany mieli na uwadze ucznia słabego jeśli chodzi o poziom trudności zadań.
4. Nauczyciele informowali wychowawcę a często również rodziców o słabych wynikach uczniów.
5. Większość nauczycieli prowadziła dodatkowe zajęcia dla uczniów słabych w kl. I-II, min: zajęcia w ramach godziny 19-stej, zajęcia wyrównawcze społeczne prowadzone systematycznie lub w miarę potrzeb.
6. W większości (lub w pojedynczych przypadkach) dodatkowe zajęcia dla uczniów słabych przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci poprawy ocen.
7. Ankietowani nauczyciele uważają, że przyczyną trudności i słabych wyników w nauce z języka angielskiego jest: brak zdolności językowych, brak motywacji, brak zainteresowania nauką i przedmiotem lub duża absencja na zajęciach. W pojedynczych przypadkach niepowodzenia szkolne spowodowane są sytuacją zdrowotną ucznia, i w związku z tym z dużą liczbą opuszczonych godzin co wpływa z kolei na oceny.

Wnioski do pracy:

1. Należy wcześnie , w miarę możliwości, rozpoznać problemy uczniów słabych i wdrożyć działania naprawcze.
2. Kontynuować prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych, np. w ramach godziny 19-stej.
3. Zachęcać (lub zobligować) uczniów słabych do uczestnictwa w ww. zajęciach.
4. Położyć większy nacisk na frekwencję, zwłaszcza wśród uczniów mających problemy z nauką.
5. Motywować uczniów do nauki.
6. Organizować pomoc koleżeńską.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.