X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19626
Przesłano:

Plan pracy nauczycieli uczących w klasie IV

Wrzesień

TEMAT SPOTKANIA
* Uzgodnienie harmonogramu spotkań nauczycieli uczących w klasie IV w bieżącym roku szkolnym
* Przypomnienie wniosków płynących z analizy sprawdzianu pisanego w klasie III
*Sprawy bieżące

EFEKTY PRACY
* Wypracowanie harmonogramu spotkań
* Dokonanie analizy SWOT dotyczących uczniów klasy IV
* Sprawozdania ze spotkań


Październik

TEMAT SPOTKANIA
*Dokonanie analizy podstawy programowej
*Analiza Szkolnego Zestawu Programów Nauczania
*Analiza planu wychowawczego klasy IV na rok szkolny ....
*Sprawy bieżące

EFEKTY PRACY
*Zaplanowanie zadań wychowawczych do których będą angażowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów
*Zwiększenie korelacji w zakresie realizowanej tematyki i problematyki na poszczególnych przedmiotach
*Lepsze wyniki w nauczaniu
*Sprawozdanie ze spotkań


Listopad

TEMAT SPOTKANIA
*Wstępne wnioski płynące z udziału uczniów klasy IV w zajęciach pozalekcyjnych (tzw „karcianych”)
*Planowanie realizacji ścieżek między przedmiotowych
*Sprawy bieżące

EFEKTY PRACY
*Dokonanie analizy wniosków płynących z uczestnictwa uczniów klasy IV na pozalekcyjne zajęcia prowadzonych w ramach tzw. godzin „karcianych”
-analiza obecności i rotacji w uczestnictwie na zajęciach
-wstępne wnioski z pracy na takich zajęciach
*Zapoznanie z planami nauczycieli dotyczących ścieżek edukacyjnych realizowanych na zajęciach z klasą szóstą
* Polepszanie wyników w nauczaniu
*Sprawozdanie ze spotkania


Grudzień

TEMAT SPOTKANIA
*Wstępne propozycje ocen przedmiotowych semestralnych uczniów klasy IV
*Zapoznanie z propozycjami ocen z poszczególnych przedmiotów. Powiadomienie rodziców o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

EFEKTY PRACY
*Utworzenie kart proponowanych ocen semestralnych, które przekazane zostaną rodzicom


Styczeń

TEMAT SPOTKANIA
*Przydział zadań związanych z realizacją w naszej szkole akcji charytatywnej WOŚP
*Analiza osiągnięć uczniowskich w I semestrze r. szkolnego 2009/10

EFEKTY PRACY
*Zwiększenie spójności działań na rzecz zorganizowania akcji WOŚP
*Analiza wyników osiągniętych przez uczniów klasy VI. Dokonanie analizy średnich ocen uczniowskich, średnich ocen przedmiotowych. Analiza wyników klasyfikacji
*Zorganizowanie akcji WOŚP
*Sporządzenie kart ocen semestralnych do przekazania rodzicom na spotkaniu klasowym
*Sprawozdanie ze spotkania


Luty

TEMAT SPOTKANIA
*Przekazanie nauczycielom uwag i opinii rodziców uczniów klasy IV zgłaszanych na indywidualnych spotkaniach semestralnych z rodzicami dotyczących wspólnego wysiłku na rzecz poprawy wyników osiąganych przez dzieci
*Główne zadania do realizacji w drugim semestrze w klasie IV
*Analiza zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartej w programie klasowym

EFEKTY PRACY
*Zacieśnienie współpracy na linii szkoła –rodzic.
*Zwiększenie spójności w na rzecz rozwoju dzieci ze strony nauczycieli i rodziców
*Zaplanowanie głównych zadań do zrealizowania w drugim semestrze
*Ocena realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zrealizowanych w I semestrze *Sprawozdanie ze spotkania
*Analiza rozmów z rodzicami
*Analiza sprawozdania z realizacji programu profilaktycznego i wychowawczego


Marzec

TEMAT SPOTKANIA
*Zaplanowanie działań i metod pracy z uczniami najsłabszymi w celu poprawy ich osiągnięć w drugim semestrze

EFEKTY PRACY
*Podjęcie dodatkowych działań mających na celu poprawę osiągnięć edukacyjnych najsłabszych uczniów w drugim semestrze
*Sprawozdanie ze spotkania


Kwiecień

TEMAT SPOTKANIA
*Omówienie tematyki sprawdzianu pisanego przez szóstoklasistów
*Wnioski płynące z udziału uczniów klasy IV w zajęciach pozalekcyjnych (tzw „karcianych”)
*Wymiana bieżących uwag i opinii o postępach klasy i pracy uczniów na poszczególnych przedmiotach *Dokonanie analizy tematyki i umiejętności badanych na sprawdzianie szóstoklasistów pod kątem podstawy programowej i planów wynikowych poszczególnych przedmiotów

EFEKTY PRACY
*Poznanie efektywności uczniów, ich zaangażowania i zainteresowań na podstawie analizy pracy na poszczególnych przedmiotach, i zajęciach pozalekcyjnych *Sprawozdanie ze spotkania
*Analiza obecności na zajęciach pozalekcyjnych


Maj

TEMAT SPOTKANIA
*Propozycje ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów
*Uwagi do przekazania rodzicom na zebraniu z wychowawcą

EFEKTY PRACY
*Zapoznanie z propozycjami ocen z poszczególnych przedmiotów. Powiadomienie rodziców o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
*Zacieśnienie współpracy na linii szkoła –rodzic.
*Zwiększenie spójności w na rzecz rozwoju dzieci ze strony nauczycieli i rodziców
*Karty proponowanych ocen końcowych, które przekazane zostaną rodzicom


Czerwiec

TEMAT SPOTKANIA
*Analiza wyników edukacyjnych osiągniętych przez uczniów klasy IV podczas nauki w całym r. szk.
*Opinie poszczególnych nauczycieli do proponowanych ocen za zachowanie uczniów klasy IV
*Przypomnienie szczególnych osiągnięć uczniów podczas nauki w ciągu roku

EFEKTY PRACY
*Dokonanie analizy wyników osiągniętych przez uczniów klasy IV. Dokonanie analizy średnich ocen uczniowskich, średnich ocen przedmiotowych.
*Wstępne zaplanowanie działań podejmowanych na rzecz poprawy wyników edukacyjnych w starszych klasach *Sprawozdanie ze spotkania


UWAGA! Na każdym ze spotkań w miarę potrzeby poruszane będą sprawy bieżące, problemy i trudności wynikające z codziennej pracy
z uczniami klasy IV.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.