X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19621
Przesłano:

Przemoc i agresja. Moje poczucie bezpieczeństwa. Scenariusz lekcji wychowawczej

Konspekt lekcji wychowawczej przeprowadzonej w klasie
I Technikum Mechanicznego

Temat lekcji: Przemoc i agresja. Moje poczucie bezpieczeństwa.
Cele lekcji:
1. Poznanie cech charakterystycznych dla ofiary i agresora
2. Poznawanie przyczyn zachowań agresywnych
3. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania w sobie pozytywnych i negatywnych cech osobowości
5. Kształtowanie postawy zwalczającej przemoc i agresję oraz postawy empatycznej wobec osoby będącej ofiarą przemocy
Metody pracy:
1. Burza mózgów
2. Pogadanka
3. Dyskusja
Formy pracy:
1. Praca indywidualna
2. Praca w grupach
3. Praca w parach
Środki dydaktyczne:
1. Tablica
2. Kartony z cechami charakterystycznymi ofiary i agresora (załącznik nr 1 )
3. Ankieta (załącznik nr 2 )
Czas: 45`

Przebieg zajęć:
1.Moment organizacyjny lekcji (trwa ok. 4 min.)
• Przywitanie z uczniami
• Sprawdzenie list obecności

2. Wprowadzenie do tematu właściwego ( trwa ok. 33 min. )
• Nauczyciel podaje temat lekcji:
Przemoc i agresja. Moje poczucie bezpieczeństwa.
• Na zasadzie burzy mózgów uczniowie podają swoje skojarzenia ze słowami
przemoc i agresja - nauczyciel wypisuje skojarzenia uczniów na tablicy
• Nauczyciel wprowadza krótką pogadankę na temat przyczyn agresji i przemocy ( załącznik nr 3 )
• Uczniowie zostają podzieleni na grupy 4- osobowe
(podstawą podziału na grupy jest odliczanie do czterech).
Zadaniem grup jest wypisanie na dużych kartonach otrzymanych od nauczyciela cech charakterystycznych dla ofiary i agresora np. po dwie cechy
(w załączniku nr 1)
Kartony z cechami zostają następnie przytwierdzone do tablicy
• Uczniowie pracują w parach, np. z sąsiadem z ławki.
Odegrać należy rozmowę z agresorem. Jedna z osób wciela się w rolę agresora, druga – kolega z klasy, stara się zrozumieć jej zachowanie i pomóc zwalczyć zachowania agresywne. Po kilkuminutowym przygotowaniu chętne pary przedstawiają przebieg swojej rozmowy na forum klasy (załącznik nr 4 )
• Nauczyciel prosi 4 chętne lub wybrane przez siebie osoby do odegrania agresywnej scenki- jeden z uczniów jest ofiarą, drugi – agresorem. Ofiara prosi o pomoc. Agresor atakuje. Dwaj uczniowie nie reagują, przyglądają się zajściu.
Po odegraniu scenki nauczyciel kieruje do uczniów pytanie – dlaczego pozostali uczniowie nie pomogli koledze?, kto może pomóc ofierze przemocy?, w jaki sposób?
Czy ludzie są często obojętni wobec agresji?. Trwa krótka dyskusja
• Ankieta dotycząca agresji w szkole
Nauczyciel rozdaje uczniom ankiety dotyczące przemocy w szkole (załącznik nr 2)
3. Podsumowanie lekcji (trwa ok. 8 min.)
• Hasło przeciw agresji
Nauczyciel prosi uczniów o podanie skutecznych haseł przeciwko agresji i przemocy. Hasła zostają wypisane na tablicy
• Pożegnanie uczniów

Załącznik nr 1

Cechy charakterystyczne
Ofiara Agresor

1. wstydliwa......................................
2. pełna kompleksów.........................

1. wulgarny...........................
2. nerwowy...........................

Załącznik nr 2

Proszę wypełnić poniższą ankietę i pamiętać o zaznaczeniu tylko jednej odpowiedzi!

1. Jak często bywasz świadkiem agresji?
Często czasami rzadko nigdy
2. Gdzie najczęściej jeśli w ogóle spotykasz się z agresją?
W szkole na ulicy w domu nie spotykam się
3. Czy czujesz się w Twojej szkole bezpiecznie?
Tak nie
4. Czy reagujesz na agresywne zachowania swoich kolegów?
Tak nie czasami
5. Do kogo zwróciłbyś się, gdybyś stał się ofiarą lub był świadkiem przemocy?
Do rodziców do pedagoga szkolnego do policji
Nikomu bym nie powiedział do dyrektora szkoły

Załącznik nr 3

Przebieg pogadanki
I. Przykładowe pytania nauczyciela
1. Skąd w niektórych osobach bierze się agresja? Gdzie mogą leżeć jej przyczyny?
2. Czy agresja oznacza tylko czyny? Czy spotykamy inne rodzaje agresji?
3. Czy agresję obserwować można u ludzi w każdym wieku, czy też przyporządkować ją jakiejś określonej grupie wiekowej?
4. Co wzmaga dodatkowo agresję? np. co sądzicie o środkach odurzających?
5. Czy agresja ma coś wspólnego z wykształceniem człowieka?
6. Jak możemy zapobiegać agresji?
7. Co zrobicie, jeśli u Waszych dzieci w przyszłości zauważycie zachowania agresywne? Jak macie zamiar reagować?
W pogadance zabierają głos osoby chętne.
II. Przypuszczalne odpowiedzi uczniów
Ad. 1.
Przyczyny są ukryte przede wszystkim w domu rodzinnym albo w środowisku kolegów i koleżanek.
Ad. 2. Agresja to też słowa, nie tylko czyny, a więc mamy też często do czynienia z agresją słowną.
Ad.3. Agresja dotyczy ludzi w każdym wieku, od najmniejszych dzieci po osoby w wieku starczym.
Ad.4. Środki odurzające, przede wszystkim alkohol bardzo wzmaga zachowania agresywne, bywa , że osoba na co dzień spokojna staje się pod wpływem alkoholu agresywna.
Ad.5. Często ludzie dobrze wykształceni nie są agresywni, ale to nie jest reguła. Raczej zależy to od charakteru człowieka.
Ad.6. Np. widząc agresywnego kolegę w klasie możemy grupą zebrać się i porozmawiać z nim, lub zgłosić wychowawcy jego przypadek.
Ad.7. Z dziećmi z pewnością trzeba dużo rozmawiać i tłumaczyć im, co jest w życiu dobre a co złe. Należy zwrócić uwagę na to, co dzieci oglądają w telewizji, bo tam, nawet w bajkach spodziewać się można sporej dawki zachowań agresywnych.

Załącznik nr 4

Przykładowe albo możliwe pytania, rady lub stwierdzenia
Osoba chcąca pomóc agresorowi - P.
Osoba agresywna - A
P - Dlaczego uderzyłeś Maćka?
A – Bo mnie denerwuje, zresztą mam dziś zły dzień
P – To nie powód, żeby się wyżywać na innych. Słuchaj, potrzebujesz pomocy.
A – Nie potrzebuję
P – Zależy Ci na tym, żeby inni Cię lubili?
A – Nie
P – Ale może za jakiś czas zostaniesz w naszej klasie sam, tzn. inni już całkiem odwrócą się od Ciebie
A – No to co z tego?
P – Nie będziesz miał kogo prosić o pomoc np. w lekcjach, nikt nie da Ci odpisać pracy domowej!
A – Lubię bić, przeklinać itd., nic nie poradzę
P – Potrzebujesz pomocy, najlepiej od zaraz. Pracuj nad sobą, my też Ci pomożemy, jeszcze teraz możesz na nas liczyć, ale jeśli się nie zmienisz, możesz stracić znajomych.
W szkole jest też dobry psycholog.
A – Sam nie wiem
P – Póki co, idziemy dziś do kina, wybierz się z nami!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.