X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19614
Przesłano:
Dział: Języki obce

A table in the kitchen - Revision. Stół w kuchni. Powtórzenie. Kl.4

KONSPEKT LEKCJI

1.Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
2. Poziom nauczania: IV klasa (3 godziny tygodniowo)
3. Data: 07.12.2011 r.
4. Imię i nazwisko nauczyciela: Martyna Fiuk
5. Czas trwania lekcji: 45 minut
6. Temat lekcji: A table in the kitchen.-Revision of units 11-15. (Stół w kuchni.-Powtórzenie działów 11-15)
7. Cele ogólne jednostki lekcyjnej:
• Powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych oraz słownictwa związanego z domem, jedzeniem, ubraniami i kolorami.

8. Cele operacyjne jednostki lekcyjnej:
• Uczeń rozumie poznane słownictwo.
• Uczeń potrafi wymawiać nowe wyrazy.
• Uczeń potrafi zapisać nowe wyrazy.
• Uczeń potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst.

9. Materiały, środki dydaktyczne:
• Karty pracy
• Karteczki ze słówkami

10. Metody pracy
• Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie
• Wykonywanie ćwiczeń

11. Formy pracy
• Praca indywidualna
• Praca zbiorowa


PRZEBIEG LEKCJI

Wstęp

Czynności organizacyjne.
Zapisanie tematu lekcji na tablicy. Sprawdzenie pracy domowej.

Rozgrzewka językowa

Uczniowie wykonują pierwsze zadanie z karty pracy-podpisują obrazki.

Prezentacja

Uczniowie wykonują kolejne zadania z karty pracy: zapisują nazwy mebli i zaznaczają które podpisy pod obrazkami przedstawiającymi jedzenie są poprawne. Uczniowie ćwiczą przyimki miejsca rysując piłkę w odpowiednim miejscu względem torby.

Faza główna

a) Uczniowie losują karteczkę z koperty. Mają za zadanie poprawnie przeczytać i przetłumaczyć słowo.
b) Uczniowie wykonują zadanie czwarte z karty pracy. Tworzą liczbę mnogą rzeczowników.
c) Następnie układają zdania z rozsypanych słów. Zapisują je również na tablicy.
d) Uczniowie czytają tekst i odpowiadają na pytania nauczyciela.
e) Uczniowie odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz.

Zakończenie

a) Zadanie pracy domowej.

Zadanie dodatkowe - Gra: „I kto to mówi”. Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa pytania. Uczeń podchodzi do tablicy i odwrócony od klasy zadaje pytania osobie wyznaczonej przez nauczyciela. Wskazana osoba odpowiada. Uczeń ma za zadanie odgadnąć kogo wskazał nauczyciel.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.