X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19611
Przesłano:
Dział: Języki obce

My mum’s got brown hair. Describing family members. Moja mama ma brązowe włosy. Opisywanie członków rodziny. Kl.3

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1.Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
2. Poziom nauczania: III klasa (2 godziny tygodniowo)
3. Liczba uczniów: 14
4. Data: 21.05.2013 r.
5. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Martyna Fiuk
6. Czas trwania lekcji: 45 minut
7. Temat lekcji: My mum’s got brown hair.-Describing family members. (Moja mama ma brązowe włosy.-Opisywanie członków rodziny.)
8. Cele ogólne jednostki lekcyjnej:
• Ćwiczenie, utrwalenie słownictwa z zakresu nazw członków rodziny,
• Powtórzenie przymiotników związanych z wyglądem; kolejność przymiotników w zdaniu
• Ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem
• Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem,
• Ćwiczenie mówienia i pisania

9. Cele operacyjne jednostki lekcyjnej:
• Uczeń zna nazwy członków rodziny
• Uczeń umie opisać siebie oraz członków rodziny
• Uczeń poprawnie wymawia wyrazy i zdania

10. Podstawa Programowa; Treści nauczania-wymagania szczegółowe:
• Czyta ze zrozumieniem wyrazy i zdania;
• Nazywa członków rodziny i ich opisuje;
• Przepisuje wyrazy i zdania;
• Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki;

11. Materiały, środki dydaktyczne:
• karty pracy
• podręcznik
• karty obrazkowe
• nagrania CD
• film
• zdjęcia rodzin przyniesione przez dzieci

12. Metody pracy
• Gry dydaktyczne
• Ćwiczenia na kartach pracy
• Praca z książką
• Pokaz
• Film

13. Formy pracy
• Indywidualna
• Całą klasą
PRZEBIEG LEKCJI

Wstęp

Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy. Zapisanie tematu lekcji. Sprawdzenie pracy domowej.

Rozgrzewka językowa
1. Wspólne śpiewanie piosenki „My family” (Moja rodzina). Nauczyciel robi przerwy przed najważniejszymi zwrotami, uczniowie je dopowiadają.
2. Powtórzenie nazw członków rodziny przy pomocy kart obrazkowych.

Prezentacja
1. Dzieci przyglądają się obrazkowi w podręczniku, następnie słuchają nagrania. Na podstawie wysłuchanego opisu mają wskazać odpowiedni obrazek.

Faza główna
1. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia swojej rodziny dodając krótki opis do każdej przedstawionej osoby. (Np. This is my granny. She’s got curly hair.-To moja babcia. Ma kręcone włosy). Nowe wyrazy zapisuje na tablicy i prosi o powtórzenie słowa.
2. Uczniowie przed całą klasą pokazują przyniesione zdjęcia i opisują swoje rodziny.
3. Uczniowie oglądają krótki film o rodzinie lwów. Na kartach pracy odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz.
4. Uczniowie słuchają nagrania. Nauczyciel pyta czy wyrazy w zdaniu zawierają długie czy krótkie „i”. Po drugim wysłuchaniu nagrania uczniowie powtarzają zdanie. Ćwiczymy wymowę dwóch dźwięków: „I” w odróżnieniu od „I:”. Nauczyciel prosi, aby uczniowie przypomnieli sobie inne słowa zawierające głoskę „I”.
5. Uczniowie odnajdują i zakreślają nazwy członków rodziny w krzyżówce.
6. Uczniowie czytają zdania i odpowiednio kolorują lwy. Chętni odczytują opisy i pokazują swoje obrazki.

Zakończenie lekcji
Zabawa w zapamiętywanie: nauczyciel mówi „My sister’s got a doll” (Moja siostra ma lalkę). Chętni uczniowie powtarzają zdanie i dodają kolejne słowo, np. My sister’s got a doll and a scooter.
Zadanie pracy domowej.
Uczniowie piszą krótki opis członków swojej rodziny.

Zadania uzupełniające
Zabawa: Zgadnij, kto to?
Uczeń opisuje jedną osobę z klasy, używając po dwa przymiotniki w każdym zdaniu pamiętając o poprawnej kolejności, np. She’s got short, black hair. She’s got big, brown eyes. (Ona ma krótkie, czarne włosy. Ona ma duże, brązowe oczy). Uczeń, który jako pierwszy poprawnie poda imię opisywanej osoby, kontynuuje zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.