X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19556
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta - Respektowanie norm społecznych w szkole

Respektowanie norm społecznych w szkole – ankieta


Wiek .......... Płec K M
Status materialny:
a) Obydwoje rodzice pracują
b) Tylko jeden z rodziców pracuje
c) Żaden z rodziców nie pracuje

1. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?
TAK NIE

2. W skali 1-5 określ poziom poczucia bezpieczeństwa w szkole. (1-oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, 5- wysokie poczucie bezpieczeństwa)
1 2 3 4 5

3. Czy doświadczasz w szkole agresji:
a) fizycznej (np. bicie, kopanie, celowe popychanie)
nigdy rzadko często prawie codziennie

b) psychicznej (np. słowne dokuczanie, wyzywanie, ośmieszanie)
nigdy rzadko często prawie codziennie

4. Jeżeli doświadczasz agresji to od kogo?
........................................


5. Czy wiesz jakich zachowań oczekuje się od ciebie w szkole?

TAK NIE

6. W jaki sposób jesteś informowany o wymaganiach dotyczących zachowania?

a) przez wychowawcę na godzinach wychowawczych
b) przez innych nauczycieli
c) przez dyrektora szkoły
d) mogę o tym przeczytac na stronie
e) potrzebne informacje znajduję w bibliotece szkolnej
f) inne ............................

7. Czy w szkole podejmowane są działania zwalczające agresję? Jeśli tak, to jakie?

a) uwaga słowna nauczyciela
b) uwaga pisemna w dzienniku
c) nagana wychowawcy lub dyrektora
d) rozmowa z rodzicami
e) rozmowy na godzinach wychowawczych na tematy związane z agresją, uzależnieniami
f) tematyczne gazetki ścienne
g) kontakt z policją lub z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
h) organizowanie zajęc rozwijających zainteresowania
i) nagradzanie właściwych zachowań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.