X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19542
Przesłano:

Modlić się jak Chrystus - konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI
INFORMACJE OGÓLNE

Imię i nazwisko prowadzącego:Mirosława Hajdukiewicz
Przedmiot: religia katolicka
Temat: Modlić się jak Chrystus
Klasa I ZSZ

CELE ZAJĘĆ

CEL OGÓLNY: Kształtowanie umiejętności modlitwy jako spotkania z Bogiem.
Ukazanie modlitwy jako osobistego spotkania z Jezusem

CELE SZCZEGÓŁOWE
SFERA POZNAWCZA:
Wiadomości
Uczeń:
• wie jak modlił się Jezus
• wie jak się modlić
• zna sposoby i rodzaje modlitw
• wie, że modlitwa jest przebywaniem z Ojcem
Umiejętności
Uczeń:
• potrafi naśladować Jezusa w modlitwie
• potrafi modlić się modlitwą swoją i znaną
• dba o odpowiednią atmosferę w czasie modlitwy

SFERA PRAKTYCZNA
Działania
Uczeń
• korzysta z Pisma Świętego- szuka fragmentów
• wykonuje ćwiczenie
• stosuje nabyte wiadomości w życiu codziennym

SFERA MOTYWACYJNA
DZIAŁANIA
Uczeń:
• aktywnie słucha nauczyciela
• chętnie uczestniczy w wykonywaniu wszelkich działań
• słucha wypowiedzi innych
Postawy:
Uczeń:
• uczy się szacunku do modlitwy
• kształtuje postawę modlitwy w swoim życiu
• kształtuje postawę zaufania do Boga
Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
Metody: podające, praktyczne, poszukujące, „recepta”
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, mały Słownik, szary papier, magnesy, kartki


PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Czynności wstępne: przywitanie, modlitwa: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo...
2. Sprawdzenie obecności
3. Nawiązanie do ostatniego tematu, do szczególnej roli Apostołów, ich współpracy z Jezusem
4. Zapowiedź tematu i celu lekcji
Lekcja właściwa
5. Podanie i zapis tematu
6. Pytanie „Czym jest modlitwa?”- Słownik
7. Uzupełnianie niedokończonych zdań: Modlić się to znaczy...
8. Jezus modlił się w różnych momentach swojego życia: Mk 1,35 Mt 6,7-8
9. Co stało się z Jezusem w czasie modlitwy? Łk 9, 28-29
Jezus poleca nam modlitwę: Mt 6, 7-8 Łk 11,9-13 jaką?
10. Ćwiczenie. „Recepta” dla człowieka, który chce naśladować Jezusa w modlitwie (zapis)
11. Krzyżówka
12. Zadanie domowe: Napisz dlaczego się modlisz?
13. Ocena uczniów.
Krzyżówka
1. Modliła się zawsze
2. Rozmawiamy z Nim w czasie modlitwy
3. W czasie modlitwy wyrażaj swoją wdzięczność
4. Wyłącz na czas modlitwy
5. Ogród w nim modlił się Jezus
6. Modląc się stajemy się podobni do...
7. Jeśli o coś prosimy, trzeba prosić długo
8. Oni też często się modlili

Hasło główne: MODLITWA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.