X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19540
Przesłano:

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

(Tabela - dop. red.)

Etap
Zadania (działania)
Treści
Sposób realizacji
Czas realizacji
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Obiekt oddziaływań
Eksploracja
(odkryć)

Odkryć funkcjonowanie poradnictwa zawodowego.

Gromadzić i udostępniać materiały z zakresu orientacji zawodowej.

Przyjmowanie, wykorzystanie nowych informacji na temat samego siebie i otoczenia. Zapoznanie uczniów z problematyka zawodoznawczą.
Prezentowanie problematyki zawodoznawczej przy okazji obchodów niektórych świąt i w trakcie zajęć edukacyjnych

Gromadzenie książek, informatorów, broszur

Zajęcia integrujące grupę

Poznawanie siebie (zdolności uzdolnienia, zainteresowania, stan zdrowia, wartości, charakter, temperament)

Poznanie zawodów (klasyfikacja zawodów)

Poznanie systemu szkolnictwa

Zapoznanie się z możliwościami zatrudnienia

Przygotowanie do zdobywania i gromadzenia materiałów zawodoznawczych. Lekcja wychowaw-cza
Akademie, zajęcia edukacyjne

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem

Lekcje wych.
Zajęcia z pedagogiem
Warsztaty zawodozn.

Lekcje wych.
Spotk. z przedst.. zawodów
Wycieczki zawodozn.

Zajęcia edukacyjne
Indywidualne rozmowy z doradcą, pedagogiem

Lekcje wych.
Spotk. z absolwentami
Targi edukacyjne
Lekcje wych.
Lekcje wych

1 godz.
3 godz.
2 godz.
2 godz.
3 godz.
2 godz.
1 godz.
W zależności od potrzeb

2 godz.
1 godz.
4 godz
1 godz.
1 godz.
. Wrzesień
Przez 3 lata nauki
Przez cały rok
Wrzesień
I semestr
Październik
Listopad
I i II semestr
W każdym roku szkolnym
W każdym roku szkolnym
Przez 3 lata nauki
Przez 3 lata nauki
II semestr
Luty - marzec
II semestr
II semestr
I semestr

Wychowawca
Nauczyciele przedmiotów
Bibliotekarz
Pedagog
Wychowawca
Pedagog
Pedagog/ pracownik PPP
Wychowawca
Wychowawca
/doradca
Wychowawca
/doradca
Nauczyciele przedmiotów
Doradca/pedagog
Wychowawca
Wychowawca
Dyrektor/doradca
Wychowawca
Wychowawca

Kl. I
Kl. I-III
Kl. I-III
Rodzice, nauczyciele
Kl. I
Kl. I-II
Kl. I-II
Kl. II
Kl. II
Kl. I-III
Kl. I-III
Kl. I-III
Kl. II-III
Kl. II
Kl. IIII
Kl. I


Krystalizacja
(zrozumieć)
Uporządkowanie informacji i zinterpretowanie ich w stosunku do siebie.

Wyrabianie sobie ogólnego poglądu na temat swojej orientacji
Omówienie kryteriów właściwego wyboru zawodu i szkoły

Przybliżenie rodzicom i nauczycielom problematyki zawodoznawczej
Sygnalizowanie problematyki zawodoznawczej na spotkaniach z rodzicami i na posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołu wychowawczego

Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom Lekcje wych

Zajęcia warsztatowe

Indywidualna rozmowa

Badanie uczniów z grup dyspanseryjnych

Zebrania dla rodziców
Pogadanki
Rady szkoleniowe dla nauczycieli

Indywidualna rozmowa 2 godz.

4 godz.
Wrzesień/
Październik
Październik
/listopad
Przez cały rok
Październik
/listopad
Listopad
/styczeń
Przez cały rok
Wychowawca
Doradca/pedagog
Pracownik PPP
Doradca/pedagog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Doradca
/pracownik PPP
Doradca/pedagog
pracownik PPP

Kl. III
Kl. III
Kl. II-III
Kl. III

Rodzice, nauczyciele
Uczniowie
/rodzice

Specyfikacja
(wybrać)

Przyjąć rozwiązanie, projekt osobisty uwzględniający to co wcześniej wydawało się pożądane lub prawdopodobne

Opracować precyzyjny projekt Omówienie wstępnych wyborów dokonanych przez uczniów

Przedstawienie dokonanych wyborów

Pomoc uczniom mającym problemy z wyborem zawodu, szkoły Lekcje wych

Rozmowy indywidualne

Targi edukacyjne

Ankieta na temat wyboru szkoły, zawodu

Lekcje wych

Rozmowy indywidualne
Test komputerowy

4 godz.
2 godz.
Październik
/listopad
W zależności od potrzeb
Luty/marzec
Wrzesień
Luty/marzec
Przez cały rok
Przez cały rok
W zależności od potrzeb Wychowawca
Doradca/pedagog
Pracownik PPP
Dyrektor/doradca
Doradca/pedagog
Wychowawca
Doradca/pedagog
Doradca

Kl. III
Kl. III
Kl. III
Kl. III
Kl. III
Kl. III
Kl. III


Realizacja
(działać) Przygotować plan działania

Przyjąć odpowiedzialność za swoje wybory Wybór szkoły ponadgimnazjalnej

Przygotowanie dokumentacji do szkoły ponadgimnazjalnej

Omówienie procedury egzaminu gimnazjalnego

Lekcje wych
Zajęcia edukacyjne (j.polski)
Lekcje wych

2 godz.
2 godz.
1 godz.

Luty/marzec
Luty/marzec
listopad

Wychowawca
Nauczyciel przedmiotu
Wychowawca

Kl. III
Kl. III
Kl. III


Opracowała: Anna Majchrzak
Urszula Barłożyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.