X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19514
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zespołu szkół w Sośnie

Socjoterapia coraz częściej pojawia się w praktyce wychowawczej, zwłaszcza w pracy z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami problemowymi. Zapełnia ona lukę w sposobach udzielania pomocy psychologicznej uczniom z objawami nieprzystosowania społecznego, wychowującym się w rodzinach problemowych lub zachowujących się kłopotliwie.
Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną zwykle do dzieci z kłopotliwymi zachowaniami i przyjmującą postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych. Realizuje się z uczniami cele terapeutyczne, edukacyjne oraz rozwojowe.
Umiejętność rozumienia siebie i innych oraz poprawę własnego funkcjonowania w relacjach z innymi zdobywa się w wyniku spotkań kilkuosobowej grupy. Uczestnicy zajęć zdobywają nowe umiejętności: komunikowania się, podejmowania decyzji, asertywności, negocjacji, akceptacji siebie oraz innych osób, z którymi spotykają się w szkole. Spotkania odbywają się w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania, poczucia więzi między uczestnikami a prowadzącym.
Podstawowym założeniem pomocy socjoterapeutycznej jest pojmowanie człowieka jako podmiotu i jednocześnie przedmiotu zmiany korekcyjnej, terapeutycznej. To znaczy, iż sam uczestnik zajęć dokonuje zmiany w sobie przy pomocy grupy i prowadzącego. Uczniowie dzielą się z innymi swoimi myślami, przeżyciami, wyobrażeniami, dążeniami odczuciami, pragnieniami pojawiającymi się „tu i teraz". Rola terapeuty polega na stwarzaniu takich sytuacji, które pomogą dzieciom uświadomić sobie własne trudności i ograniczenia oraz własny potencjał i możliwości zmiany. Służą temu techniki wykorzystywane na zajęciach: zabawa, gry, psychodrama, pantomima, burza mózgów, rundki.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
-Rozwój i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich, w tym koleżeństwa i przyjaźni
-Kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego
-Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia
-Kształtowanie kultury współżycia, tolerancji oraz wyzwalanie społecznie pożądanych zachowań
-Budowanie poczucia własnej wartości oraz szacunku dla innych
-Rozwijanie u uczniów pozytywnego myślenia, wiary we własne siły i możliwości
-Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, słuchania innych, argumentowania zachowań, oceniania zaistniałej sytuacji i podejmowania właściwych decyzji
-Kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

Tematyka zajęć dla uczniów szkoły podstawowej
1. Omówienie z Dyrektorem specyfiki zajęć socjoterapeutycznych.
2. Rozmowy z wychowawcami klas celem wyłonienia uczniów uczęszczających na zajęcia.
3. Zapoznanie się z opiniami uczniów przebadanych przez PPP.
4. Ustalenie planu zajęć, wyznaczenie grup na poszczególne zajęcia.
5. Poznanie się uczestników, przełamanie barier, cel tych spotkań.
6. Grupa się integruje, ustalenie reguł i zasad obowiązujących na zajęciach.
7. Rozpoznajemy i nazywamy uczucia, wyrażamy uczucia swoje i szanujemy uczucia innych.
8. Uczucia mogą się zmieniać.
9. Czasami się kłócimy.
10. Dokuczanie.
11. Skarżenie.
12. Mój dobry dzień.
13. Mój zły dzień.
14. Są sytuacje, w których czuję się ważny.
15. Czasem czuję się odrzucony.
16. Moje sukcesy.
17. Czego się wstydzimy?
18. Wywiady.
19. Jestem niepowtarzalny.
20. Komunikacja słowna i bezsłowna.
21. Doskonalimy mowę ciała.
22. Doskonalimy koncentrację uwagi.
23. Wzmacniamy poczucie własnej wartości.
24. Moi najbliżsi.
25. W rodzinie wzajemnie sobie pomagamy.
26. Rodzina, z której pochodzę.
27. Dbamy o swoje zdrowie.
28. Dobre i złe samopoczucie.
29. Gdyby moje ciało mogło mówić.
30. Jak używać lekarstw?
31. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
32. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
33. Nie pal przy mnie, proszę.
34. Gry i zabawy sportowe.
35. Andrzejki, Wigilia, Walentynki.

Tematy zajęć uczniów gimnazjum
1. Omówienie z Dyrektorem specyfiki zajęć socjoterapeutycznych.
2. Rozmowy z wychowawcami klas celem wyłonienia uczniów uczęszczających na zajęcia.
3. Zapoznanie się z opiniami uczniów przebadanych przez PPP.
4. Ustalenie planu zajęć, wyznaczenie grup na poszczególne zajęcia.
5. Poznanie się uczestników, przełamanie barier, cel tych spotkań.
6. Grupa się integruje, ustalenie reguł i zasad obowiązujących na zajęciach.
7. Przeżywamy różne uczucia.
8. O emocjach inaczej.
9. Wolność i odpowiedzialność.
10. Mój indywidualny program na życie.
11. Używki: alkohol, papierosy, narkotyki.
12. Uczymy się odmawiać.
13. Młodzieżowe imprezy- odgrywanie scenek.
14. Mój idol, wzór do naśladowania.
15. Osoby ważne w moim życiu.
16. Moja grupa klasowa.
17. Moje relacje z rówieśnikami, rodzeństwem i rodzicami.
18. Konflikty dorośli- młodzież.
19. Jestem kimś wyjątkowym.
20. Potrafię mieć swoje zdanie.
21. Nie ulegam namowom.
22. Jestem wartościowym człowiekiem.
23. Potrafię słuchać innych i mówić o swoich problemach.
24. Właściwie wykorzystuję czas wolny.
25. Moje hobby, pasje i zainteresowania.
26. Aktywność ruchowa, gry zespołowe- zajęcia na boisku lub na sali gimnastycznej( raz w semestrze).
27. Mowa ciała.
28. Potrafię jasno i precyzyjnie sformułować komunikat.
29. Jestem członkiem grupy.
30. Jak się zmieniłem pod wpływem zajęć?
31. Przeprowadzenie ankiety podsumowującej zajęcia.
32. Opracowanie i analiza ankiet.
33. Andrzejki, Wigilia, Walentynki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.