X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19427
Przesłano:

"Myjemy ręce" - konspekt do zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy

Przedmiot : Funkcjonowanie w środowisku, plastyka , rytmika
Prowadzący: mgr Małgorzata Zygmunt

Data: 29.02.2012.
Klasa: Vaup
Liczba jednostek lekcyjnych: 3 godz.

Temat ośrodka tygodniowego: „Dbamy o czystość”

Temat ośrodka dziennego: „Myjemy ręce”

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem uczniów:
Kontynuacja ośrodka tygodniowego „ Dbamy o czystość”, uczniowie znają już niektóre przybory i środki, znają też poszczególne części ciała.
Cele zajęć:

Cel ogólny: „ Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych”

Cele operacyjne:

Uczeń zna (rozumie):
• nazwy dni tygodnia i pór roku
• przedmioty i przybory służące do utrzymywania czystości rąk
• sytuacje kiedy należy umyć ręce

Uczeń potrafi:
• dobrać przedmioty do ich ilustracji
• umyć samodzielnie ręce
• słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela
• posługiwać się prawidłowo nożyczkami
• przepisywać prosty tekst lub pisać wyrazy w konturze
• udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania
• ułożyć obrazek z kilku części

Kryteria oceniania:

Nauczyciel ocenia zaangażowanie uczniów oraz ich zachowanie podczas zajęć a także staranność i dokładność przy wykonywaniu zadań. Stosuje pochwały i nagrodę w postaci symbolicznej piątki.

Przebieg lekcji (zadania do poszczególnych celów lekcji):

I. Zajęcia wstępne :
1. Wzajemne powitanie.
2. Układanie z pamięci lub dopasowywanie do wzoru nazw dni tygodnia. Ustalenie jaki dzień jest dzisiaj, jaki był wczoraj i jaki będzie jutro. Sylabizowanie i wyklaskiwanie nazw dni tygodnia.
3. Sprawdzenie obecności, odnalezienie swojego imienia i przypięcie na tablicy.
4. Liczenie ilu uczniów jest w klasie , wykonywanie zadań matematycznych na żetonach – dobieranie ilości do cyfry (Paulina , Marlena, Ewelina) ), dodawanie na żetonach (Monika, Wojtek) lub dodawanie, odejmowanie z pomocą liczydła (Krzyś)
5. Przypomnienie nazw pór roku, dobieranie odpowiednich ilustracji, dobieranie etykiet z nazwami. Wybór zimy jako aktualnej pory roku.
6. Ustalenie jaka jest pogoda, przypięcie na tablicy odpowiedniego symbolu. Śpiewanie piosenki o aktualnej pogodzie z inscenizacją ruchową.
7. Wybór dyżurnego, przypomnienie jego obowiązków.

II. Ukazanie celu pracy, wzbudzenie pożądanego zainteresowania
1. Układanka liczbowo – literowa z hasłem „myj ręce’
2. Podanie tematu dnia : „Czyste ręce”
3. Praca w zeszytach: wklejanie nazw dnia tygodnia, swojego imienia, pory roku, pisanie tych wyrazów samodzielnie lub po śladzie, rysowanie pogody, w razie potrzeby dodatkowe ćwiczenia grafomotoryczne dostosowane indywidualnie do możliwości i potrzeb uczniów.

III. Przerwa śniadaniowa ( mycie rąk przed jedzeniem, samodzielne wyjmowanie śniadania, estetyczne spożywanie posiłku. Sprzątanie po jedzeniu , mycie zębów)
IV. Praca poznawcza:
1. Obserwacja dowolna: losowanie przez uczniów przedmiotów i środków do utrzymywania higieny i czystości.
2 . Obserwacja ukierunkowana: wspólne nazywanie
przedmiotów i określanie ich przeznaczenia i dobieranie
do nich ilustracji .Wydzielenie przedmiotów służących do
utrzymywania czystości rąk. Przypinanie ilustracji na tablicy.
Dobieranie odpowiedniej etykiety, analiza wzrokowo –
słuchowa wyrazów.
3. Omówienie ilustracji przedstawiających sytuacje kiedy trzeba
umyć ręce.

V. Ekspresja:
1. Wycinanie i wklejanie ilustracji przedmiotów, układanie nazw z rozsypanki literowej . Odpowiadanie na pytania. Ćwiczenia w przepisywaniu tekstu z tablicy.
2. Wykonywanie zadań matematycznych w zakresie indywidualnie dobranym dla każdego ucznia.
3. Śpiewanie piosenki pt. „Mydło wszystko umyje „ z zabawą muzyczno – ruchową .
4. Malowanie rąk farbami, odbijanie śladów rąk, dokładne mycie rąk, regulowanie temperatury i ciśnienia wody..

VI. Zajęcia końcowe:
1. Porządkowanie klasy.
2. Zagadki dotyczące higieny.
3. Robienie baniek mydlanych.
4. Nagrodzenie uczniów i podsumowanie ich pracy.
5. Pożegnanie piosenką pt. „Wszyscy są , żegnam was”

Kluczowe pytania do uczniów:
1. Czym myjemy ręce?
2. Kiedy myjemy ręce?
Notatki i dodatkowe ćwiczenia (załączniki i ich numery):
Praca domowa:
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: kalendarz obecności, ilustracje pór roku, pogody, przybory i środki do mycia oraz ich ilustracje, etykiety z nazwami, indywidualne karty pracy dla ucznia, przybory szkolne, nagranie piosenki „ Mydło wszystko umyje” , zestaw do robienia baniek.
Metody pracy: pogadanka, pokaz, praktycznego działania, zabawy muzyczno –
ruchowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.