X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19419
Przesłano:

Stary Rok i Nowy Rok - konspekt do zajęć edukacyjno - terapeutycznych

KONSPEKT ZAJĘĆ PROWADZONYCH
METODĄ OŚRODKÓW PRACY
W KLASIE I GIMNAZJUM
ZESPOŁU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

Prowadzący: Monika Żołyniak
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Data: 18.12.2006 r.
Czas trwania zajęć: 5 godzin lekcyjnych
Przedmioty realizowane: funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika

Ośrodek tygodniowy: „Czas Świąt Bożego Narodzenia”.
Ośrodek dzienny: „Stary Rok i Nowy Rok”.

Cele zajęć: po zakończonych zajęciach uczeń:
- potrafi zdefiniować czym jest rok,
- zna czas, kiedy kończy się Stary Rok a zaczyna Nowy Rok,
- potrafi wskazać różnice pomiędzy Starym a Nowym Rokiem na podstawie
sylwetki człowieka,
- umie wymienić 12 miesięcy w kolejności,
- zna cyfry rzymskie od I-XII i potrafi je napisać,
- potrafi przyporządkować cyfrę rzymską do danego miesiąca,
- potrafi zaznaczyć na tarczy zegarowej pełne godziny.


W trakcie zajęć uczeń kształci: sprawność w: mówieniu, pisaniu, czytaniu
i liczeniu.


Formy pracy: indywidualna, zespołowa.
Metody pracy: słowne- rozmowa kierowana, poglądowe-pokaz, ćwiczenia praktyczne (praca z indywidualnymi kartami ucznia).
Środki dydaktyczne: tablica obecności, kalendarz ścienny, kalendarz kołowy, ścienny zegar z tarczą, kartki z cyframi rzymskimi, kartki z nazwami miesięcy, kartki z krzyżówką, tekst wiersza, kontury sylwetki człowieka starego- jako Starego Roku, kontury sylwetki człowieka młodego- jako Nowego Roku, ilustracje: stary i młody człowiek, przybory szkolne.


Przebieg ośrodka:

I. Zajęcia wstępne:

1. Przywitanie się z uczniami.
- nauczyciel wita się z dziećmi: „Wszyscy dzisiaj się witamy głośno (cicho, zwyczajnie) cześć wypowiadamy”;
/ w ten sposób wszyscy się witają/
2. Omówienie aktualnych zdarzeń:
- uczniowie opowiadają ciekawe i nurtujące ich zdarzenia- dnia dzisiejszego, wczorajszego; /dzielenie się przeżyciami/
3. Ćwiczenia kalendarzowe i obserwacja pogody:
- nauczyciel ustala z uczniami: dzień, miesiąc, porę roku;
/ uczniowie przypominają sobie kolejność, cykliczność: dni tygodnia, miesięcy, pór roku/
- obserwacja pogody przez okno; / opis stanu pogody/
4. Sprawdzenie obecności; /zaznaczenie znaczkiem/


II. Ukazanie celu pracy:
1. Wykonanie działań matematycznych (odejmowanie pisemne do 100- bez przekroczenia progu dziesiątkowego), ułożenie wyników w kolejności rosnącej, odwrócenie kartek i odczytanie tematu zajęć.
2. Zapis tematu zajęć i notatki o pogodzie do zeszytu.


Przerwa śródlekcyjna
/ śniadanie i toaleta własna/


III. Praca poznawcza:
1. Obserwacja dowolna- uczniowie dostają koperty z karteczkami: na jednych zapisane są nazwy 12 miesięcy, na innych cyfry rzymskie od I-XII;
/ oglądają i wymieniają uwagi miedzy sobą/
2. Obserwacja ukierunkowana i przeróbka umysłowa zebranego materiału:
- nauczyciel prosi, aby uczniowie zastanowili się i odpowiedzieli na pytanie:
co to jest rok?; / dążenie do otrzymania odpowiedzi, iż jest to 12 miesięcy/
- uczniowie na polecenie nauczyciela układają w kolejności karteczki
z miesiącami i cyframi rzymskimi;
- nauczyciel pyta uczniów o to, czy wiedzą kiedy kończy się Stary Rok
a zaczyna Nowy Rok?; /dążenie do otrzymania odpowiedzi, iż jest to
31 grudnia o 24 h/
- nauczyciel prosi o podejście do tarczy zegara i odczytanie ustawionej godziny, w kolejności ćwiczy z dziećmi ustawianie i odczytywanie pełnych godzin;
- rozwiązanie krzyżówki świątecznej i odczytanie hasła;
- uczniowie czytają tekst wiersza pt. ”Życzenia Nowego Roku” a następnie analizują treść pod kierunkiem nauczyciela;
- nauczyciel pyta uczniów: czy wiedzą czym różni się Stary Rok od Nowego Roku?; / dążenie do otrzymania odpowiedzi: Stary Rok- zakończył się, Nowy Rok- dopiero się zaczyna, Stary Rok- żegnamy to co dobre i złe, radości
i smutki, Nowy Rok- chcemy żeby był lepszy, oczekujemy spełnienia pragnień i marzeń/


IV. Ekspresja:
1. Ekspresja słowna, nauczyciel pyta uczniów jak można przedstawić rysunkiem rok- Stary i Nowy?. Po chwili ukazuje ilustracje człowieka starego i młodego;
/ dążenie do otrzymania odpowiedzi stary i młody człowiek/
2. Nauczyciel wiesza na tablicy kartony z zarysem dwóch postaci: młodej
i starej. Dzieci dorysowują atrybuty ( chodzi tu o wskazanie na różnice pomiędzy Starym Rokiem, a Nowym Rokiem);
3. Ekspresja plastyczna na temat „Moje marzenie w nowym roku”- technika dowolna.


V. Zajęcia końcowe:
1. Podsumowanie tematu dnia poprzez rozmowę.
2. Ocena pracy uczniów:
- podkreślenie pozytywnych zachowań,
- mobilizowanie mniej aktywnych uczniów,
- nagrodzenie uczniów za całodzienną pracę,
- zwrócenie uwagi na nieprawidłowe zachowania, w kierunku zmiany swojego postępowania.
3. Porządkowanie klasy.
4. Pożegnanie.


ŻYCZENIA NOWEGO ROKU


1. Wszystkim życzę uśmiechu:
niech od stycznia po grudzień,
przez dwanaście miesięcy
uśmiechają się ludzie.


2. No a dzieciom?- Ach, dzieciom
życzę z całą ochotą:
w zimie- śniegu jak srebro,
w lecie- piasku jak złoto!


3. W szkole- stopni najlepszych,
w domu- szczęścia najwięcej,
no, i żebyście, dzieci,
miały zdrowe rumieńce!


1. Powiedz czego Nowy Rok życzy wszystkim ludziom?
2. Czego Nowy Rok życzy dzieciom?
3. Wybierz tę zwrotkę wiersza, która ci się najbardziej podoba i przepisz ją do zeszytu.


Cały rok to 12 miesięcy.


Styczeń I

Luty II

Marzec III

Kwiecień IV

Maj V

Czerwiec VI

Lipiec VII

Sierpień VIII

Wrzesień IX

Październik X

Listopad XI

Grudzień XII

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.