X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19414
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć plastyczno-językowych "Zabawy z językiem francuskim"

Opracowanie: Justyna Unrug
Kraków 2011

I. Założenia programu:
Program zajęć plastyczno-językowych „Zabawy z językiem francuskim” powstał w roku szkolnym 2011/12 i jest realizowany od października 2011 roku.
Głównym założeniem programu jest połączenie lubianej na ogół przez dzieci aktywności plastycznej oraz wprowadzenie i zachęcenie do nauki języka francuskiego. Należy podkreślić, że program nie zakłada nauki języka obcego sensu stricte. Zajęcia mają odbywać się w atmosferze ciepła, życzliwości, kontrolowanej swobody i spontaniczności oraz pobudzać do samodzielnej realizacji własnych pomysłów.

II. Adresaci programu:
Program został napisany z myślą o uczniach klas młodszych 0-III, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicy szkolnej po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Spotkania skierowane są do wszystkich chętnych wychowanków. Nie tylko do tych, którzy wykazują szczególne zainteresowania i uzdolnienia językowe oraz plastyczne.

III. Cele ogólne programu:
• uświadomienie uczestnikom, że ludzie posługują się różnymi językami
i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;
• przybliżenie uczestnikom elementów realioznawczych Francji;
• motywowanie do nauki języka francuskiego;
• rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych;
• uczestniczenie w konkursach plastycznych organizowanych w szkole
i poza szkołą.
IV. Cele szczegółowe programu:
a) wychowawcze:
• kształtowanie postawy otwartości i poszanowania języka i kultury innego narodu;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej ucznia poprzez kontakt z dziełami sztuki i kultury związanymi z Francją;
• kształtowanie współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem;
• wyzwalanie radości tworzenia i optymizmu oraz umiejętność; podejmowania twórczego wysiłku bezinteresownie;
• wyrabianie nawyku dbałości o estetykę wykonywanych prac;
• zachęcanie uczestników do czytania książek;
• promowanie dorobku twórczego dzieci.
b) edukacyjne:
• wprowadzenie podstawowych wiadomości dotyczących geografii, kultury, stolicy i zwyczajów Francji;
• poznanie kilku rymowanek i piosenek francuskich z repertuaru dziecięcego;
• poznanie cyklu książek o „Mikołajku” Sempé i Goscinnego;
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnej poprzez wprowadzenie podstawowych środków językowych i leksykalnych z tematyki: ja
i rodzina, żywienie, sport, szkoła, świat przyrody;
• rozwijanie sprawności manualnych;
• poznanie różnych technik i środków plastycznych.

V. Procedury osiągania celów:
a) formy: praca indywidualna, w parach i w grupie
b) metody:
• stymulujące: pogadanka, rozmowa;
• aktywizujące: działania twórcze;
c) techniki ludyczne: zabawa, śpiew, gra, taniec;
d) środki dydaktyczne:
• materiały plastyczne: bloki, arkusze papieru, ołówki, gumki, pędzle, farby plakatowe, kredki: (świecowe, ołówkowe, pastele), nożyczki, kleje, plastelina, ścinki tekstylne, bibuła, włóczka, naturalny materiał przyrodniczy: szyszki, kasztany, żołędzie, jarzębina, suszone rośliny i liście z drzew, pudełka kartonowe i inne materiały;
• materiały językowe: materiały przygotowane przez nauczyciela
oraz książki i podręczniki zamieszczone w punkcie Literatura;
e) wykorzystywane techniki plastyczne:
W realizacji zagadnień będą stosowane techniki plastyczne czyste i mieszane, bezpieczne i w miarę możliwości niezbyt pracochłonne. Należą do nich:
• techniki rysunkowe;
• techniki malarskie;
• technika orgiami;
• konstruowanie płaskich i przestrzennych form;
• komponowanie płaskich i przestrzennych form technikami mieszanymi.

VI. Ewaluacja programu:
Formą ewaluacji tego programu będzie:
• poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań;
• prace dzieci, w których będzie można dostrzec ich zaangażowanie;
• udział uczniów w konkursach plastycznych;
• pozytywne opinie rodziców o zajęciach;
• analiza frekwencji i aktywności uczniów na zajęciach.

VII. Literatura przydatna w przygotowaniu i realizacji tego programu:
1. S. Colette, podręcznik Alex et Zoé 1, Wyd. Clé International;
2. Chante avec moi, wyd. Eli; 1994
3. Uczę się francuskiego śpiewająco, Assimil Nowela; 2006
4. „Moje pierwsze słówka, język francuski”, wyd. LektorKlett, Poznań, 2005
5. Seria Klasycy sztuki (Monet, Manet, Degas...), wyd. HPS, Warszawa 2006
6. Giovanna Magi, „Paryż – złota księga”, wyd. Bonechi
7. Marta Spingardi, „Paryż dla najmłodszych podróżników”, wyd. ExpressMap Polska Sp. z o. o. 2012
8. Sempé i Goscinny, seria o „Mikołajku” wyd. NK; W-wa 1997
9. Ch. Bjork i L. Anderson, „Linnea w ogrodzie Moneta”, wyd. Zakamarki; Poznań 2010
10. L. Anholt, seria Wielcy malarze dla dzieci: „Claude Monet i jego magiczny ogród” oraz „Van Gogh – Kamil i słoneczniki” wyd. Stardust Media; Warszawa 2011
11. Rosi Dickins, „Poznajemy arcydzieła, przewodnik po sztuce”, wyd. Papilon, Poznań 2009
12. Gerwin Sturm, „Fantastyczne orgiami, czyli ... Jak to dobrze się składa!”, wyd. Jedność, Kilelce 2008
13. „Podręcznik małego majsterkowicza na cztery poty roku”, wyd. Jedność, Kielce 2003
14. „ Zabawa kształtem i formą” , wyd. Jedność, Kielce 2007”
15. H. Turk, R. Pradella, „ Wielka szkoła rysowania dla dzieci”, wyd. DELTA, W-wa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.