X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19350
Przesłano:

Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno - motoryczne oraz umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Temat: Ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne oraz umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20.
Cele ogólne:
• doskonalenie psychomotoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń sprawnościowych
• rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej
Cele operacyjne - dziecko potrafi:
• wskazać liczby i ich zapis cyfrowy, porównać cyfry
• ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej
• ustalić kolejność historyjki obrazkowej
• rozpoznać litery w układzie wieloliterowym
• dostrzec różnice między obrazkami
• dodawać i odejmować w zakresie 20
• rozwiązać proste zadanie matematyczne
• czytelnie i bezbłędnie przepisać zdanie
• rozwiązać krzyżówkę obrazkową
• podpisać obrazki wyrazami

Metody pracy:
• usprawniające, korygujące, aktywizujące
• słowno-objaśniające
• praktycznego działania
• wzmocnień pozytywnych
Środki dydaktyczne:
• koła z liczbami od 1 do 10
• karty pracy
• obrazki do syntezy i analizy
• historyjka obrazkowa
• rozsypanki wyrazowe
• rebusy, krzyżówka obrazkowa
• plansze z literami
• płyta z muzyką
Podczas zajęć uwzględnione z ćwiczenia muzyczno -ruchowo-naśladowcze. Przeprowadza się je w chwili, gdy obserwuje się obniżoną aktywność dziecka podczas wykonywania zadań.


Przebieg zajęć:
1. Zabawa integrująca "Przekazywanie gestów"- naśladowanie gestów wykonywanych przez inną osobę.
2. Ćwiczenie ogólnej sprawności, koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej- chodzenie po ułożonych kołach z kolejnymi liczbami od 1 do 10
3. Ćwiczenia rachunkowe- każde dziecko bierze dowolną liczbę, a następnie dzieci dobierają się parami, dodają i odejmują dwie liczby, wskazują większą liczbę
4. Powiększenie zasobu słownictwa, rozwijanie logicznego myślenia- dzieci ustalają kolejność obrazów historyjki i opowiadają historyjkę
5. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20- karty pracy- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązanie zadania tekstowego po uprzedniej analizie- zapisanie rozwiązania i odpowiedzi
6.Ćwiczenie spostrzegania wzrokowego oraz utrwalanie kształtu liter- rozpoznawanie liter w układach wieloliterowych, zabawa z zegarem- dziecko układa wyrazy, wpisując w okienka odpowiednie litery
7.Ćwiczenia percepcji wzrokowej- porównanie ilustracji i wyszukanie szczegółów, którymi różni się ilustracja
8. Ćwiczenie usprawniające technikę pisania- konkurs na najładniej przepisane zdanie: ułożenie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapisanie ich
9. Doskonalenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej-rozwiązanie krzyżówki obrazkowej
10. Pożegnanie zabawą Głuchy telefon z hasłem "Wszyscy jesteście wspaniali do zobaczenia jutro."

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.