X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19268
Przesłano:
Dział: Języki obce

Egzamin ustny z języka niemieckiego

EGZAMIN USTNY Z JEZYKA NIEMIECKIEGO

Egzamin maturalny z języka obcego jest egzaminem obowiązkowym i składa się z dwóch części. Dla egzaminu ustnego nie określa się poziomu egzaminu. Egzamin ustny trwa 15 minut i jest w formie rozmowy egzaminującego i zdającego. W jego skład wchodzą rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji oraz wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Wszystkie z zadań nawiązują do podstawowych zagadnień maturalnych, tj. człowiek, dom, praca, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy
i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo.
• Egzamin powinien przebiegać w miłej atmosferze, aby zdający miał możliwość oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.
• Całość egzaminu przebiega w języku niemieckim.
• Formą zwracania się do siebie zdającego i egzaminującego jest forma grzecznościowa Sie.
• Istotny jest czas przeznaczony na każdą część egzaminu, dlatego też uczniowie jak
i egzaminujący muszą spoglądać na zegarek lub stoper.
• Zadania wykonuje się po kolei. Nie wolno opuścić żadnego z zadań mając nadzieję na późniejszy powrót do niego. Opuszczając zadanie uczeń nie ma już możliwości jego realizacji, mimo, że pozostał jeszcze na to czas.
• Należy pamiętać, że oceniana jest odpowiedź i jej rozwinięcie w każdym z zadań.
Przebieg egzaminu
1. Po wejściu, przywitaniu i przedstawieniu się zdający losuje zestaw, podaje go egzaminującemu, a ten powinien przejrzeć zakres tematyczny zestawu, aby w rozmowie wstępnej zadać pytania z innych zakresów tematycznych, niż te podane w wylosowanym zestawie.
2. Następnie egzaminujący zadaje kilka lub kilkanaście pytań. Jest to rozmowa wstępna trwająca ok. 2 minut, która nie jest oceniana pod względem sprawności językowej, jednakże jakość językowa wypowiedzi jest brana pod uwagę w ocenie umiejętności językowych zaprezentowanych podczas całego egzaminu. Uczeń nie ma czasu na przygotowanie się.
3. Po rozmowie wstępnej przychodzi czas na rozmowę z odgrywaniem roli. Trwa ona 3 minuty, w tym zdający ma 30 sekund na zapoznanie się z treścią zadania. Zdający nawiązuje do czterech elementów przedstawionych w zadaniu; powinien je rozwinąć i w adekwatny sposób reagować na wypowiedzi lub pytania egzaminującego. Należy pamiętać, że rozmowa ta polega na odgrywaniu ról, to znaczy, że należy rozmawiać z osobą podaną w poleceniu, inaczej z koleżanką lub kolegą, a inaczej z nauczycielem, lekarzem czy sprzedawcą. Wypowiedź powinna być adekwatna do tematu. Podczas rozmowy zdający powinien mieć możliwość obrony własnego zdania, dlatego też egzaminujący nie zgodzi się ze zdającym co do jednej kwestii. Może poprosić zdającego o dokładniejsze wyjaśnienie jakiegoś słowa lub kwestii poruszanej w rozmowie. Zwróć uwagę na to, kto zaczyna rozmowę!
4. Opis ilustracji to drugie zadanie polegające na opisaniu tego, co znajduje się na zdjęciu lub obrazku i udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania załączone tylko w zestawie dla egzaminującego. Są one związane z tematyką zdjęcia. Pierwsze pytanie dotyczy interpretacji sytuacji przedstawionej na danym zdęciu lub obrazku, drugie dotyczy tematyki ilustracji, ale może być związane z opinią zdającego na ten temat, jego zainteresowaniami, planami. Zaś trzecie pytanie odnosi się do doświadczeń zdającego związanych z danym tematem i najczęściej wymaga czasu przeszłego. Zdający nie zna pytań. Czas przeznaczony na tę część egzaminu wynosi 4 minuty. Uczeń nie ma czasu na przygotowanie się. W opisie ilustracji należy uwzględnić:
• kto lub co znajduje się na pierwszym lub drugim planie
• co robią bohaterzy ilustracji
• gdzie się znajdują
• jak wyglądają.
5. Ostatnim zadaniem jest wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Czas trwania tego zadania to 5 minut, a w tym 1 minuta na przygotowanie się zdającego. Spośród kilku (najczęściej trzech) elementów (np. obrazków, asocjogramów, statystyk, zdjęć, rysunków, plakatów) zdający wybiera jeden, opisuje go i uzasadnia swój wybór. Następnie uzasadnia odrzucenie pozostałych elementów. Po zakończeniu swojej wypowiedzi odpowiada na 2 spośród czterech pytań, które również załączone są do zestawu dla egzaminującego. Tak więc uczeń nie zna pytań. Są one związane z tematyką materiału stymulującego. Należy dokładnie przemyśleć wybór elementu, aby móc go uargumentować i umieć odrzucić pozostałe. Należy odnieść się krótko do wszystkich elementów materiału, powinien być to krótki przegląd wszystkich propozycji oraz umieć uzasadnić wybór jednego i odrzucenie pozostałych. Jest to bardzo ważne, gdyż wszystkie z tych elementów są odpowiednio punktowane.
6. Po zakończeniu wypowiedzi komisja egzaminacyjna dziękuje za rozmowę i zdający czeka na wyniki oceniania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.