X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19247
Przesłano:

Podróż po Europie z Czesławem Miłoszem

Prowadząca: Monika Bilik

Hasło programowe: Piękno europejskich krajów.

Konspekt lekcji w kl. II gimnazjum

Temat: Podróż po Europie z Czesławem Miłoszem
na podstawie wiersza pt. ,,Ojciec objaśnia”.

Cele lekcji:

►główne:

uczeń potrafi analizować utwór poetycki,
uczeń zna kilka krajów europejskich i ich stolice,
zna najważniejsze fakty z życia Czesława Miłosza,

►operacyjne:

uczeń słucha tekstu ze zrozumieniem,
czyta tekst wiersza,
wskazuje strofy, wersy,
wyszukuje w tekście rymy, epitety, porównania,
wskazuje na mapie europejskie państwa i ich stolice,
wypełnia kartę pracy,

►rewalidacyjne:

doskonalenie procesów poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, logicznego myślenia, orientacji, pamięci,
kształci umiejętność samodzielnej pracy,

►wychowawczy:

wartościuje cechy dobrego ojca
czuje się Polakiem , Europejczykiem

Metody pracy: słowna, poglądowa, ćwiczeń praktycznych, elementy pokera kryterialnego.

Forma pracy: indywidualna.

Środki dydaktyczne: wiersz ,,Ojciec objaśnia” Cz. Miłosza, mapa Europy,
ilustracje zabytków europejskich stolic, karta pracy.


Tok lekcji.

I Część wstępna.

1.Powitanie, sprawdzenie zadania domowego.
2.Przypomnienie wiadomości na temat europejskich państw – rozmowa kierowana.

II Część właściwa.

1. Wprowadzenie w temat lekcji – poznanie sensu powiedzenia ,,podróże kształcą”.
2. Podanie i zapisanie tematu lekcji.
3. Poznanie sylwetki Czesława Miłosza – prezentacja.
4. Głośne czytanie wiersza pt. ,,Ojciec objaśnia” przez nauczyciela.
5. Odczytanie wiersza przez ucznia – zwrócenie uwagi na to, jakie stolice i państwa pokazuje podmiot liryczny.
6. Analiza i interpretacja wiersza:
- odszukanie nazwy miast, jakie pojawiają się w wierszu, ustalenie, jakie to miasta
(stolice europejskich państw),
- wskazanie państw i miast, zaznaczenie na mapie ,,trasy podróży”,
- wyszukanie w tekście zabytków, z jakich słyną stolice, oglądanie ilustracji,
- analiza środków poetyckich: jak poeta przedstawia, ,,maluje” Europę ?
- epitety, np. gaj akacjowy, biała piana, żółte słońce,
- porównanie - ,,Italia leży niby talerz modry”,
- ustalenie narratora i odbiorcy,
- jakie uczucia towarzyszą ,,ojcu” podczas opisywania Europy? ( podziw, duma, zachwyt),
- jaki jest nastrój tego utworu? (pogodny, wesoły, radosny, spokojny),
- jak poeta oddał ten nastrój w wierszu? ( rytm wiersza – 11 zgłoskowiec, rymy dokładne,
np. gajem – obyczajem,
- wyszukanie w wierszu cytatu, po którym można poznać stosunek ojca do dzieci – ocena
postawy ojca
6. Wartościowanie cech dobrego ojca wg metody pokera kryterialnego.

III Część końcowa.

1. Utrwalenie wiadomości – samodzielne wypełnienie karty pracy, ocena pracy ucznia.
2. Zadanie pracy domowej: Napisz notatkę na temat życia i twórczości Czesława Miłosza .
Skorzystaj z różnych źródeł wiedzy.

KARTA PRACY

1.Wiersz Czesława Miłosza pt. ,,Ojciec objaśnia” składa się z:

a) 6 strof

b) 7 strof

c) 4 strof

2. Epitet to określenie cechy przedmiotu lub zjawiska, np. ładny zamek. Odszukaj w wierszu i wypisz dwa epitety:

........................................
3. Wypisz z wiersza 2 przykłady rymu:

........................................

........................................

4. Połącz państwo z jego stolicą:

Czechy ■ Ateny
Włochy ■ Paryż
Grecja ■ Warszawa
Francja ■ Praga
Polska ■ Rzym

5. Uzupełnij z czego słyną europejskie stolice:

Paryż - ........................................

Rzym - ........................................

Warszawa - ........................................

Praga - ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.