X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19239
Przesłano:

Wielki Post - scenariusz

KLASA: I LO
TEMAT: WIELKI POST
CELE KSZTAŁCENIA:
1) OGÓLNY
-odkrycie znaczenia przeżywanej w okresie Wielkiego Postu tajemnicy męki Jezusa
2) SZCZEGÓŁOWE
-ukazanie symbolicznego znaczenia Wielkiego Postu
-uwrażliwienie młodzieży na konieczność czynienia dobrych uczynków: modlitwa, post, jałmużna
-kształtowanie w młodzieży religijnego przeżywania okresu Wielkiego Postu
-zapoznanie z nauką Kościoła i Pisma Świętego w obchodzeniu Wielkiego Postu
-zachęcenie młodzieży do nawrócenia i podjęcia pokuty
METODY:
-pogadanka, słoneczko, praca w grupach, burza mózgów, rozmowa kierowana
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-teksty z KKK, Pisma Świętego, fotosymbole, tablica, białe plansze, kredki
FORMA:
-indywidualna i zbiorowa
CZAS TRWANIA: 45minut


PRZEBIEG KATECHEZY

1. Część wstępna
-modlitwa, powitanie gościa, sprawdzenie obecności
-pogadanka wprowadzająca w okres Wielkiego Postu
-burza mózgów na temat Wielkiego Postu
-sformuowanie problemu katechezy: co dla chrześcijan jest ważne przy obchodzeniu Wielkiego Postu
2. Część główna
-odkrywanie postrzegania Wielkiego Postu przez młodzież –słoneczko
- poszukiwanie religijnego znaczenia okresu Wielkiego Postu na podstawie tekstów z KKK, Pisma Świętego (Iż.58,1-10, Mt.6,1-3,5-7,16-18; J. 2,12-18) -praca w grupach
-zwróceni uwagi uczniów na konieczność podjęcia osobistych działań wynikających z dobrych uczynków jako cech charakteryzujących wierzącego – pogadanka i rozmowa kierowana
- odkrycie prawdy, że Wielki Pot jest prawdziwym aktem religijnym , aktem wiary i czci oddawanej Bogu poprzez udział w nabożeństwach wielkopostnych (Droga Krzyżowa, Gorzki Żale, rekolekcje), akcie pokuty (spowiedź) – pogadanka i rozmowa kierowana
- okres Wielkiego Postu przywołuje dary Boga udzielane człowiekowi: życie z Nim, przywrócenie przez chrzest i sakrament pokuty łaski utraconej przez grzech, zachęca do refleksji nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa
3. Część końcowa
- wykonanie plakatów zachęcających młodzież do pełnego religijnego przeżywania okresu Wielkiego Postu np.: zachęta do sakramentu pokuty, dobrych uczynków, nabożeństw Drogi Krzyżowej
4. Praca domowa
Przypomnij sobie warunki dobrej spowiedzi i podejmij jeden dobry uczynek na rzecz bliźniego w najbliższym tygodniu.

ZAPIS DO ZESZYTU
Słoneczko i tabela.
OPINIE OBIEGOWE O POŚCIE IZ.58,3-12 MT.6,16-18 J.12,12-18 KKK
ograniczenia Odrzucenie zła,wolność radość Nawrócenie do Boga Dobre uczynki
umartwianie Dzielenie się z innymi Pokora, cichość przebaczenie Rachunek sumienia
powaga,cierpienie Radość,prawda modlitwa modlitwa Eucharystia
Smutek,pokuta Pogoda ducha Dobre uczynki pokora Czytanie Pisma Świętego
Praca nad sobą Powrót nadziei, dobre uczynki Powrót do Boga Miłość i sprawiedliwość Boża nawrócenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.