X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19230
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czas przeszły prosty Präteritum. Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla klasy drugiej gimnazjum

Czas przeszły prosty Präteritum- scenariusz lekcji języka niemieckiego.

Klasa: 2
Temat: "Es lebte einmal ein Mädchen...."

Cele lekcji: zainteresowanie uczniów językiem i kulturą niemiecką, urozmaicenie lekcji języka niemieckiego, doskonalenie umiejętności rozumienia form literackich, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów;
cel komunikacyjny: uczniowie rozwijają sprawność rozumienia tekstu czytanego, doskonalą umiejętność rozumienia form literackich, rozpoznają tytuły bajek braci Grimm w języku niemieckim;
cel leksykalno-gramatyczny: uczniowie poznają czas przeszły prosty Präteritum czasowników regularnych, oraz utrwalają odmianę tych czasowników.

Materiały dydaktyczne: wystawa prac uczniów, którzy zilustrowali bajki braci Grimm, prezentacja Power Point dotycząca sylwetek braci Grimm, karteczki z tytułami bajek w języku niemieckim i polskim, fragmenty bajek, ćwiczenia gramatyczne, zeszyt.

Przewidywany przebieg lekcji:
Powitanie klasy, sprawdzenie obecności. (6 min)

Wprowadzenie: uczniowie zostają poinformowani o celu lekcji - poznanie twórczości braci Grimm, poznanie tytułów i fragmentów niektórych bajek oraz poznanie czasu przeszłego prostego czasowników regularnych. (1 min)

Wpisanie tematu: Es lebte einmal ein Mädchen.... (1 min)

Praca nad nowym materiałem:
a) Krótki wykład na temat twórczości braci Grimm - prezentacja Power Point. (7 min).
b) Uczniowie w grupach otrzymują zadanie połączenia tytułów bajek w języku niemieckim z ich polskim odpowiednikiem. Grupa, która uczyni to jako pierwsza otrzymuje nagrodę. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania oraz poprawnego odczytania tytułów odbywa się na forum klasy.(3 min)
c) Grupy otrzymują fragmenty bajek i dopasowują do nich tytuły, oraz wypisują z tekstu słowa-klucze dzięki którym rozwiązali zadanie. Następnie każda grupa prezentuje wynik swojej pracy na forum. (5 min)
d) Z tego samego fragmentu bajki uczniowie wyszukują czasowniki w czasie przeszłym prostym i wpisują na przygotowany plakat w odpowiednie miejsce. (5 min)
e) Nauczyciel wraz z uczniami formułuje regułę tworzenia czasu przeszłego.(3 min) Następnie uczniowie otrzymują ksero z zapisaną regułą, którą należy na głos odczytać i wkleić do zeszytu. Na podstawie reguły uczniowie zapisują przykładową odmianę czasownika regularnego, a jeden uczeń robi to na tablicy. (5 min)

Faza ćwiczeń i zastosowania:
a) Uczniowie otrzymują ćwiczenie, w którym z podanych czasowników regularnych tworzą formę czasu przeszłego. Poprawność ćwiczenia sprawdzana jest na forum klasy. Uczniowie, którzy zrobią wszystkie przykłady wcześniej dostają zadanie dodatkowe- fragment bajki, w której należy wstawić czasownik w czasie przeszłym Präteritum. (6 min)

Ewaluacja: Uświadomienie uczniom, czego nauczyli się na lekcji: uczniowie poznali najbardziej znanych autorów bajek, rozpoznają tytuły bajek w języku niemieckim, poznali czas przeszły prosty Präteritum oraz potrafią odmieniać czasowniki regularne w czasie przeszłym prostym. (2 min)

Hausaufgabe: Uzupełnienie bajki „Czterech muzykantów z Bremy” czasownikami regularnymi w czasie przeszłym. (1 min)


Opracowały:
Aleksandra Strzelczyk - Wilczyńska, Małgorzata Iwasyk
(nauczycielki języka niemieckiego w gimnazjum we Wrocławiu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.