X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19174
Przesłano:

Janusz Korczak- przyjaciel dzieci i obrońca ich praw. Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej z języka polskiego, historii z wykorzystaniem technologii komputerowej

Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej z języka polskiego, historii z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Temat: Janusz Korczak – przyjaciel dzieci i obrońca ich praw.

Klasa : V
Czas trwania lekcji: 45 min.
Cel główny: zapoznanie uczniów z postacią Janusza Korczaka.
Cele szczegółowe:
- poznanie biografii Janusza Korczaka,
- propagowanie wartości głoszonych przez Janusza Korczaka, w tym praw dzieci,
- uświadamianie uczniom wpływu Janusza Korczaka na współczesne postrzeganie praw dziecka,
- rozbudzanie aktywności uczniów,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- rozbudzanie zainteresowań i pasji uczniów, rozwijanie uzdolnień,
- integrowanie małych grup uczniowskich podczas wykonywania zadań,
- rozbudzanie zainteresowania przeszłością, a zwłaszcza historią najnowszą,
- kształtowanie postawy empatii oraz tolerancji w wyrażaniu opinii.

Metody pracy:
- prezentacja multimedialna,
- techniki dramy: scenki improwizowane, rola,
- burza mózgów,
- analiza tekstu,
- mapa mentalna,
- elementy treningu synektycznego.

Środki dydaktyczne:
- powieść J. Korczaka: „Król Maciuś Pierwszy”,
- prezentacja w programie PowerPoint dotycząca życia i twórczości Janusza Korczaka,
- Sprawozdanie Stenograficzne z 100 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 września 2011 r.,
- plakaty ukazujące wartości, fragmenty życiorysu i twórczości Janusz Korczaka,
- karty pracy (załączniki),
- „Słownik języka polskiego”,
- wyniki sondy ulicznej dotyczącej znajomości osoby Janusza Korczaka,
- piosenka „Stary doktor” – słowa: Emilia Waśniowska, muzyka: Mariusz Matuszewski.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie gości.
Witam wszystkich, którzy:
- noszą okulary...
2. Wprowadzenie w temat lekcji.
Kim jest człowiek?
Jestem człowiekiem.
Jestem częścią kosmosu.
3. Wyniki sondy ulicznej przeprowadzonej przez uczniów w związku z rokiem 2012 poświęconym osobie Janusza Korczaka.
4. Praca z tekstem. Analiza fragmentów zapisu debaty sejmowej na temat Roku Janusza Korczaka. W czytanym tekście dzieci szukają odpowiedzi na pytania: Kim był J. Korczak? Jakie są jego zasługi w dziedzinie praw dziecka? Prezentacja odpowiedzi uczniów ( załącznik nr 1).
5. Prezentacja przedstawiająca postać J. Korczaka, przygotowana w programie Power Point – prezentacje wybranych uczniów.
6. Wprowadzenie w tok zajęć pojęcia „prawo”, mając na uwadze myśl Korczaka: „Nie ma dzieci. Są ludzie.”
7. Uczniowie wypisują skojarzenia ze słowem – prawo ( mapa mentalna).
8. Skonfrontowanie wypowiedzi uczniów z definicją słownikową prawa .
9. Odczytanie Manifestu Króla Maciusia I – uczeń wciela się w postać króla (załącznik 2).
10.Odczytanie listów napisanych przez uczniów do dorosłych , a inspirowanych tekstem: „ Prośba Twojego Dziecka”(załącznik 3).
11. Analiza tekstów i przyporządkowanie im praw dzieci propagowanych przez J. Korczaka (załącznik 4).
12.Scenki improwizowane przez uczniów, które ilustrują prawa dzieci, omawiane w poprzednim zadaniu.
13.Odśpiewanie piosenki „Stary Doktor” , słowa: Emilia Waśniowska; muzyka: Mariusz Matuszewski.
14. Zakończenie: Podziwiam Janusza Korczaka za to, że.......
15. Zadanie domowe:
Stwórz przepis na uśmiech. Uwzględnij składniki i sposób wykonania.
16. Podziękowanie uczniom za pracę, gościom za uwagę i obecność.

M. Grabowska – Drukier

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.