X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1912
Przesłano:

Program zajęć sportowych dla chłopców klas IV - VI

Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego przeznaczone są dla wszystkich dzieci, które chcą uczestniczyć w tej formie spędzania czasu. W tym wieku potrzeba ruchu wynika z natury dziecka. Dotychczasowe zajęcia dowodzą, iż zapotrzebowanie na SKS jest duże, świadczy o tym duża ilość dzieci uczęszczających na nie.

I. CELE ZAJĘĆ:
1.Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy oraz przekazywanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.
2.Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie uczniom wiadomości i umiejętności.
3.Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej.
4.Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach.
5. Ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej np. zawodach międzyszkolnych dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

II. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
1.Metoday podające (naśladownicza ścisła, zadaniowa ścisła).
2.Metody poszukujące (bezpośredniej celowości ruchu, problemowa).
3.Metody ekspresyjne (zabawowa, ruchowej ekspresji twórczej).

III. METODY WYCHOWAWCZE:
1.Wpływu osobistego.
2.Wpływu sytuacyjnego.

IV. FORMY ORGANIZACJI ZAJĘĆ:
1.Forma frontalna.
2.Forma grupowa.
3.Forma grupowa z zadaniami dodatkowymi.
4.Forma obwodowo- stacyjna.
5.Forma strumieniowa tory przeszkód.
6.Forma indywidualna.

KLASA IV – VI CHŁOPCY (3 godziny tygodniowo)

Program zajęć sportowych w ramach Szkolnego Koła Sportowego ułożony jest do kalendarza rozgrywek sportowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Warszawa – Ursynów. Nasza szkoła bierze udział prawie we wszystkich dyscyplinach sportowych w ramach konkursu-współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i osiąga nie małe sukcesy. Nie było by ich, gdyby nie zajęcia poza lekcyjne – SKS, na których dzieci oprócz normalnych zabaw, gier, przygotowują się do współzawodnictwa z innymi szkołami, aby godnie reprezentować swoją Szkołę, Dzielnicę.
Poniższy program ułożony jest dla trzech godzin tygodniowo (około 96 godzin w ciągu roku szkolnym).

1.TEMAT
Lekkoatletyka – 4 GODZINY
1.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi rozłożyć siły podczas biegu na długim dystansie. Uczeń potrafi pokonać przeszkody terenowe. Uczeń potrafi wykonać marszobieg na długim dystansie z pokonaniem terenu naturalnego

2.TEMAT
Mini piłka nożna – 8 GODZIN
2.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi: panować nad piłką, podawać wewnętrzną częścią stopy, uderzać piłkę wewnętrznym podbiciem, przyjąć piłkę podeszwą, prowadzić piłkę prawą i lewą nogą. Uczeń zna podstawowe przepisy gry i jej zasady. Uczeń potrafi wykonać poznane elementy techniczne w zabawach i grze.

3.TEMAT
Mini piłka koszykowa – 12 GODZIN
3.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w zmiennym kierunku, tempie i slalomem, podawanie piłki sprzed klatki piersiowej w miejscu, w ruchu, poruszanie się w obronie, krycie „każdy swego”, obrót na jednej nodze, rzut do kosza z miejsca, z wyskoku, z zatrzymania po kozłowaniu, w formie dwutaktu. Uczeń zna podstawowe przepisy gry i jej zasady. Uczeń potrafi wykonać poznane elementy techniczne w zabawach i grze

4.TEMAT
Unihokej – 7 GODZIN
4.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: prowadzenie piłeczki slalomem, w dwójkach, podawanie w miejscu i w biegu, strzał na bramkę z prowadzenia piłeczki i po podaniu. Uczeń zna podstawowe przepisy gry i umie wykonywać poznane elementy techniczne w zabawach i grze.

5.TEMAT
Tenis stołowy – 9 GODZIN
6.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: odbicie piłeczki forhendem i bekhendem, top spinem, serw. Uczeń zna pojęcia związane z tenisem, zasady gry singlowej i deblowej. Uczeń potrafi wykonywać poznane elementy techniczne w zabawach i grze.

7.TEMAT
Mikołajkowy Turniej Sprawności – 6 GODZIN
7.UMIEJĘTNOŚCI
Klasa IV: Uczeń potrafi pokonać tor przeszkód zawierający m.in.: dwie części skrzyni, płotki lekkoatletyczne, przełożenie szarfy przez siebie, czołganie. Uczeń zna zasady komend startowych.

8.TEMAT
Mini piłka siatkowa – 11 GODZIN
8.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: odbicie piłki sposobem dolnym i górnym, zagrywkę sposobem dolnym i górnym, rozegranie piłki „na trzy” z przebiciem na boisko drużyny przeciwnej. Uczeń potrafi współpracować w zespole trzy osobowym, zna przepisy i zasady gry. Uczeń potrafi wykonać poznane elementy techniczne w zabawach i grze.

9.TEMAT
Mini piłka nożna – 7 GODZIN
9.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: żonglerkę piłki, prowadzenie i podania piłki prawą i lewą nogą w dwójkach ze zmianą kierunku, strzał na bramkę wewnętrznym podbiciem, zwody bez piłki i z piłką. Uczeń potrafi wykonać poznane elementy techniczne w zabawach i grze

10.TEMAT
Dwa ognie – 6 GODZIN
10.UMIEJĘTNOŚCI
Klasa IV: Uczeń potrafi wykonać: podania i chwyty piłki, rzucać piłką do celu, dane elementy techniczne w zabawach i grze. Uczeń zna przepisy gry i umie współpracować w grze

11.TEMAT
Łyżwy – 8 GODZIN
11. UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: jazdę przodem, tyłem, hamować, skręcać przeplatanką bokiem, jazdę przodem prowadząc krążek i tyłem z kijem hokejowym, jazdę slalomem z prowadzeniem krążka, strzał krążkiem do bramki. Uczeń zna zasady bezpieczeństwa i organizacji wyjścia i zajęć na lodowisko.

12.TEMAT
Mini piłka ręczna – 8 GODZIN
12.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: podania jednorącz i chwyty oburącz piłki w miejscu i w ruchu, kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w ruchu i w zmiennym kierunku, rzut do bramki z biegu, z wyskoku, z przeskoku. Uczeń zna zasady gry w obronie i zasadę trzech kroków. Uczeń zna podstawowe przepisy i zasady gry. Uczeń potrafi wykonać poznane elementy techniczne w zabawach i grze.


13.TEMAT
Gimnastyka – 5 GODZIN
13.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: przewrót w przód z różnych pozycji do przysiadu podpartego, przewrót w tył z postawy stojącej do dowolnej pozycji, stanie na rękach z uniku podpartego z asekuracją, skok kuczny przez 4-5 części skrzyni, skok rozkroczny przez kozła. Uczeń zna zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń.

14.TEMAT
Lekkoatletyka – 5 GODZIN
14.UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń potrafi wykonać: pozycję startową niską na komendy startowe, skok w dal z odbicia jednonóż i zeskok obunóż, rzut piłeczką palantową z rozbiegu, bieg z pałeczką sztafetową i jej przekazanie, bieg na średnim dystansie
dystansie i w zmiennym tempie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.