X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19119
Przesłano:
Dział: Języki obce

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA MŁODZIEŻY LO w Węgorzewie
w roku szkolnym 2012/2013


I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów liceum kontynuujących naukę języka angielskiego po gimnazjum.

Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie.

Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają nauczyciele angliści.

W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą:
- Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie – przewodniczący
- Nauczyciele angliści – członkowie komisji

Cele konkursu to:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
3. Podniesienie motywacji do nauki dla uczniów o najwyższym poziomie zaawansowania języka.
4. Poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje językowe i ich znaczenia przy rekrutacji na uczelnie za granicą.


II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA.

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na „Podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej” oraz obejmuje tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny określony w programie nauczania dla liceum.
Zadania konkursowe będą wykorzystywały autentyczne materiały z trzech najpopularniejszych egzaminów językowych: IELTS, TOEFL i ESOL (FCE).

III. PRZEBIEG KONKURSU.

• Konkurs odbywa się na przełomie maja / czerwca.
• Przeprowadza go Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu dyrektor szkoły lub jego zastępca.
• Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej. Test będzie obejmował część leksykalno gramatyczną egzaminu FCE, oraz test sprawności słuchania z egzaminu IELTS i czytania z egzaminu TOEFL. Test przygotowują nauczyciele języka angielskiego pracujący w szkole, po uprzednim uzyskaniu zgody organizacji przeprowadzających egzaminy (ETS, British Council)
Test leksykalno gramatyczny – Pani Elżbieta Siwińska
Test słuchania – Pani Anna Kmiecik
Test czytania – Pani Jolanta Wakszyńska
• Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, oraz drobne upominki ufundowane przez wydawnictwa językowe. Laureaci konkursu otrzymają vouchery na egzaminy językowe ufundowane przez ETS i British Council.
• Z przebiegu Konkursu zostaje sporządzony protokół.
Opracowała
Anna Kmiecik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.