X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19060
Przesłano:
Dział: Świetlica

Funkcjonowanie i działalność świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna prowadzi bezpłatną działalność opiekuńczo-wychowawczą. Dzieci przyjmowane są do świetlicy szkolnej na podstawie karty zgłoszeń. Świetlica czynna jest od 7 do 16.30.
Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia określonych zajęć, oraz do współpracy z wychowawcami klas w celu wyrównywania braków w nauce.
Dzieci przychodzą o różnych porach- w zależności od godzin zakończenia zajęć szkolnych- stanowi to dość duże utrudnienie w programowaniu dnia, w prowadzeniu zajęć, spożywania posiłków itp.
Program i plan zajęć układany jest przez wychowawców. Wychowawcy układając plan biorą pod uwagę wiek, zainteresowania dzieci, oraz imprezy szkolne i kalendarzowe. W planie świetlicy szkolnej, o której jest mowa uwzględniane jest 1 zajęcie dydaktyczne, dowolne gry i zabawy, posiłek, odrabianie lekcji.
Świetlica posiada regulamin, który jest dobrze znany uczestnikom. Regulamin dotyczy min. odbioru dzieci ze świetlicy, zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, zasad kultury osobistej.
Dzieci, które przychodzą przed zajęciami mają czas wolny dla siebie, korzystają z różnych gier i zabaw, spożywają śniadanie, ewentualnie odrabiają zadania domowe. Ten czas dzieci przeznaczają również na rozwijanie swoich zainteresowań. Każdy, kto tego potrzebuje ma okazje na indywidualna rozmowę z wychowawcą. W godzinach rannych dzieci w świetlicy jest stosunkowo mniej niż w godzinach popołudniowych.
Po skończonych zajęciach lekcyjnych dzieci, które przychodzą do świetlicy zazwyczaj wychodzą z wychowawcą na jadalnię gdzie spokojnie mogą spożyć obiad. Podczas takich wyjść zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo.
Po obiedzie i odpoczynku zaczynają się zajęcia rekreacyjne, które są przez uczestników bardzo lubiane, zaspakajają bowiem potrzebę ruchu i zabawy. Zajęcia te mają także na celu rozładować napięcie mięśniowe dzieci. Po takich zajęciach dzieci są odprężone. Formy tych zajęć mogą być bardzo różne wszystko zależy od tego, co wychowawca chce osiągnąć. Zajęcia te odbywają się w sali lub na powietrzu. Największym powodzeniem cieszą się gry zespołowe gdzie dzieci wdrażane są do wzajemnej współpracy oraz zdrowej rywalizacji. Wspomniane zajęcia rekreacyjne mają ogromne znaczenie dla młodego pokolenia.
W zależności od potrzeb w świetlicy stosowane są ćwiczenia wzmacniające, rozluźniające, rozciągające, relaksujące.
Po zajęciach ruchowych przychodzi czas na zajęcia dydaktyczne takie jak: muzyczne, żywego słowa, techniczne. Codziennie prowadzona jest inna forma tych zajęć, związana z tematem tygodnia. Zajęcia żywego słowa obejmują rozmowę, czytanie, naukę wierszy, inscenizacje, zajęcia teatralne. Zajęcia te mają na celu wprowadzenia do swobodnych wypowiedzi, aktywnego słuchania, wzbogacenia słownictwa. Dzieci nieśmiałe mają dużą szansę na tych zajęciach „przełamać się”. Dzięki tym zajęciom dzieci w świetlicy uczą się komunikować między sobą i wyrażać swoje myśli, oraz emocje.
Zajęcia dydaktyczno-umysłowe zmuszają dzieci do logicznego myślenia, uczą koncentracji, współpracy z innymi. Formy tych zajęć to: zagadki, rozwiązywanie krzyżówek, zabawy logiczne związane z językiem polskim, matematyką oraz środowiskiem. Wychowawca zawsze bierze pod uwagę wiek dzieci i zajęcia są dostosowane do umiejętności dzieci.
Zajęcia plastyczne pobudzają wyobraźnię, uczą wrażliwości, poprawiają sprawność manualną. Jest to ciekawa forma wyrażania emocji i myśli, których dziecko czasami nie potrafi wyrazić słowami. Poprzez stosowanie różnorodnych technik i materiałów zajęcia te są ciekawe i niepowtarzalne.
Podczas zajęć technicznych dzieci wykonują prace przestrzenne, szyją, majsterkują, formują.
Zajęcia muzyczne w świetlicy to różnego rodzaju zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, tańce, nauka i słuchanie piosenek, granie na instrumentach itp. Zajęcia te wprowadzają elementy ożywienia i są przez dzieci również bardzo lubiane. Jest to dobry moment na integrację grupy, przełamywanie lęków i oporów. Dzieci uczą się rozpoznawania różnych dźwięków, instrumentów.
Po rozluźnieniu i chwili czasu wolnego przychodzi czas na odrabianie zadań
i nadrabianie zaległości szkolnych. Nie jest to reguła, niektóre dzieci bowiem mają odrobione zadania i maja wtedy czas na relaks. Niemniej część grupy chce się uczyć i ma szanse na dodatkową pomoc w nauce ze strony wychowawcy.
Dużą role w pracy świetlicowej odgrywają imprezy i uroczystości - częściowo od nich uzależniony jest plan pracy. Do najważniejszych z nich należą: święta, mikołajki, dzień matki, ojca, dziecka, babci, dziadka., dyskoteki, bal karnawałowy, andrzejki. Podczas takich uroczystości dzieci mają okazje poznać zwyczaje i pielęgnować tradycję, jak również zaprezentować się nie tylko na tle grupy, ale sporej publiczności.
Świetlica szkolna zapewnia również opiekę dzieciom podczas ferii i wakacji. Mimo iż jest to już odpłatna forma opieki to cieszy się dużą popularnością wśród rodziców i dzieci. Organizowane są wtedy miedzy innymi: wycieczki, zawody, wyjścia do kina, na basen, które nie koniecznie mogą być organizowane w normalnym trybie pracy świetlicy. Dzieci przyjmują ten typ aktywności z dużą otwartością i radością, gdyż nie zawsze rodzice moją czas na taki rodzaj rozrywek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.