X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19032
Przesłano:

Zestaw ćwiczeń praktycznych z zakresu gospodarki odpadami

Zestaw ćwiczeń praktycznych z zakresu gospodarki odpadami z przedmiotu systemy logistyczne

Ćwiczenie 1
1. Wyjaśnienie uczniom podstawowych pojęć, które będą pomocne podczas lekcji (tj. segregacja odpadów, surowce wtórne, recykling, utylizacja odpadów, kompostowanie).
2. Podział klasy na cztery zespoły specjalistów do spraw:
– papieru
– szkła
– tworzyw sztucznych
– metali
3. Każdy zespół przynosi wcześniej przygotowane różnego rodzaju odpady, w tym baterie, opakowania po lekach oraz tzw. materiały sprzężone (wykonane z kilku rodzajów tworzyw).
4. Uczniowie otrzymują od nas oznakowane worki na poszczególne rodzaje odpadów oraz karty z zasadami segregacji odpadów.
5. Ze wszystkich zgromadzonych odpadów każdy zespół ma wyselekcjonować odpowiedni rodzaj surowca wtórnego kierując się przy tym zasadami segregacji odpadów. Przy wyko-nywaniu zadania uczniom może pomóc karta z zasadami segregacji.
6. Po zakończeniu segregacji poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy – pokaz wyselekcjonowanych przedmiotów. Wspólnie z uczniami oceniamy poprawność klasy-fikacji poszczególnych odpadów. Wygrywa zespół, który popełnił najmniej błędów podczas segregacji. Każdy poprawnie wyselekcjonowany odpad możemy nagrodzić jednym punktem. Dodatkowo w przypadku błędów możemy przyznawać punkty karne.
7. Na zakończenie przeprowadzamy dyskusję sterowaną na temat: „Jakie korzyści daje selektywna zbiórka odpadów?”
8. Nauczyciel powinien tak prowadzić dyskusję, aby każdy z uczniów mógł wyrazić swą opinię o segregacji odpadów opakowaniowych. Wypowiedzi uczniów można zapisywać na tablicy (najlepiej w punktach).

Ćwiczenie 2
Dyskusja lub przedstawienie problemu w formie metaplanu na dużych arkuszach papieru (wyciągnięcie wniosków) na temat Co można zrobić, aby ograniczyć ,,popularność” torebek foliowych?.

Ćwiczenie 3
1. W dwuosobowych zespołach uczniowie ustalają:
a) wady i zalety poszczególnych grup opakowań
b) formy i zastosowanie opakowań
2. Prezentacja pracy zespołów na forum klasy.

Ćwiczenie 4
,,PIRAMIDA PRIORYTETÓW”
Jak stworzyć gospodarstwo/przedsiębiorstwo bezodpadowe?
Uczniowie na kartkach papieru A4 indywidualnie wypisują wszystkie pomysły dotyczące następującego problemu. Następnie w 3-4 osobowych grupach, wykorzystując metodę piramidy priorytetów, tworzą swoją piramidę i ustalają możliwe do wykonania działania dotyczące zmniejszenia ilości odpadów w najbliższym otoczeniu. Prezentacja prac grupowych przy pomocy metody – szkielet ryby na dużych arkuszach papieru. Stworzenie wspólnej piramidy priorytetów.

Ćwiczenie 5
Praca indywidualna uczniów.
Każdy uczestnik dostaje kartę pracy z pytaniem: „Co ja mogę zrobić na rzecz opakowań?”. Uczniowie uzupełniają ćwiczenie w karcie pracy.
Postanawiam:
1.
2.
3.
4.
5.
Po napisaniu uczniowie odczytują odpowiedzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.