X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18979
Przesłano:

Opis i analiza przypadku

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU

1.IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Występuje dysharmonia pomiędzy inteligencją praktyczną a werbalną, duża wada artykulacyjna oraz trudności w rozwoju słowno-językowym. Ponadto stwierdzono deficyt
w rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz procesach myślenia werbalnego
i obrazowego. Rozwój emocjonalno-społeczny – niepełny.

2.GENEZA I DYNAMIKA PROBLEMU

Dziecko pochodzi z pełnej, wielodzietnej rodziny, ma sześcioro rodzeństwa. Troje starszego rodzeństwa również posiada orzeczenie z PPP. Chłopiec uczęszcza do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej, ponieważ takie rozwiązanie daje dużą szansę na pełniejsze przygotowanie do nauki szkolnej. Został odroczony od spełniania obowiązku szkolnego S. lepiej radzi sobie z zadaniami na materiale konkretno-obrazowym. Znaczne trudności napotyka z zadaniami słowno-językowymi. Chłopiec jest pogodny, miły, chętny do współpracy. Ma poważną wadę wymowy.

3.ZNACZENIE PROBLEMU

Problemem są znaczne braki w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych. Chłopiec nie rozpoznaje znaków graficznych liter i cyfr, nie ma wykształconego pojęcia liczby, nie zna liczebników. Dziecko niepewne siebie, mało samodzielne. Często nie rozumie poleceń i instrukcji. Czasem jego mowa jest niezrozumiała przez co utrudniona jest komunikacja z rówieśnikami i z nauczycielem. S. bawi się sam, unika wspólnych zabaw grupowych.

4.PROGNOZA

NEGATYWNA:
W przypadku zaniechania działań nauczycieli i rodziców uczeń nie osiągnie żadnych postępów edukacyjnych. Nie zostaną wyrównane deficyty rozwojowe.

POZYTYWNA:
W przypadku dalszych działań ze strony szkoły i domu rodzinnego jest szansa, że chłopiec poszerzy wiedzę i umiejętności. Wykształci się u niego postawa otwartości, wytrwałości i samoakceptacji. Usprawnione będą zaburzone funkcje umysłowe.

5.PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU:
-Ścisła współpraca wychowawcy, nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia, pedagoga, rodziców;
-Stymulacja rozwoju dziecka w sferze umysłowej, emocjonalnej i motorycznej;
-Intensywna praca z dzieckiem w domu;
-Praca wyrównawcza;
-Spotkania z pedagogiem szkolnym;
-Angażowanie chłopca w działania na rzecz klasy i szkoły;
-Motywowanie i pozytywne wzmacnianie.

6.WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

Chłopiec uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne. Objęty jest pomocą psychologiczną przez pedagoga szkolnego. Tworzone są warunki poczucia bezpieczeństwa i życzliwej pomocy w przezwyciężaniu trudności. Dostosowany jest czas trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka. Wychowawca organizuje dodatkowe ćwiczenia, zabawy i gry pobudzające motywację i chęć do wysiłku. Mobilizuje dziecko do samodzielności, zachęca i chwali.

7.EFEKTY

Chłopiec coraz chętniej pracuje, nie sprzeciwia się. Można zauważyć postępy w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Uczeń zaczyna rozpoznawać niektóre znaki graficzne liter i cyfr, z pomocą nauczyciela liczy na konkretach w zakresie 10. Jego mowa stała się bardziej zrozumiała. Chętnie wypowiada się na forum klasy.
W kontaktach z rówieśnikami widoczna jest współpraca i wspólne zabawy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.