X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1896
Przesłano:

Zabawy z kozłowaniem. Rzut do kosza z dwutaktu po kozłowaniu

Data: 20 X 2006 r.
Czas trwania: 45 minut
Klasa VI b(chłopcy)
Liczba ćwiczących: 16 uczniów
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Przyrządy i przybory: piłki do mini koszykówki, słupki;
Metody: zadaniowa ścisła, zabawowa, naśladowcza
Formy: tor przeszkód, praca w zespołach, współzawodnictwo;

1. Cele lekcji
a) Wiadomości
Uczeń:
*zna pojęcie błędu podwójnego kozłowania,
8rozumie wykonywane ćwiczenia,
8zna podstawowe przepisy gry w koszykówkę.
b) Umiejętności
Uczeń:
*potrafi oddać rzut do kosza z prawej i lewej strony,
*umie wykonać prawidłowy dwutakt,
*potrafi kozłować piłkę w biegu,
*umie prawidłowo się zatrzymać.
c) Motoryczność
Uczeń:
8jest zdolny do kształtowania szybkości i skoczności,
*potrafi kształtować swoją zwinność.

2. Przebieg lekcji

a) Część wstępna
Zorganizowanie grupy:
Zbiórka, sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć
Zapoznanie z tematem i motywacja do zajęć.
Rozgrzewka
Zabawa ożywiająca: rozdanie piłek: na wyznaczonym terenie dzieci kozłują swoje piłki, a zarazem starają się wybić drugą ręką innym kolegom
ćwiczenia z piłkami w miejscu,
- przekładanie piłki w koło swoich kolan, pasa i głowy, piłka jest przekładana z ręki do ręki w taki sposób aby okrążyła kolana, pas lub głowę, na sygnał zmiana kierunku krążenia piłki,
-toczenie piłki,
a) w siadzie skrzyżnym potem w siadzie płaskim piłkę toczymy po ziemi cały czas mając kontakt ręki z piłką dookoła siebie, na sygnał zmiana kierunku toczenia piłki,
b) stojąc, ustawienie w rozkroku piłka na ziemi, toczenie dookoła jednej nogi potem drugiej nogi tak żeby cały czas mieć kontakt ręki z piłką, następnie toczenie piłki miedzy nogami po „ósemce" na sygnał zmiana kierunku, zwracamy uwagę żeby nie było kontaktu wzrokowego z piłką, uczniowie mają patrzyć na prowadzącego ćwiczenia,
- przekładanie piłki po „ósemce" w powietrzu, na sygnał zmiana kierunku,
- przechwyty piłki,
a) piłka na wysokości kolan trzymana oburącz przed sobą, trzeba tak podrzucić piłkę między nogami, aby udało sie ją złapać oburącz z tyłu na wysokości kolan, a następnie z powrotem z przodu. Ustawienie w małym rozkroku tak, aby łatwo dało się przełożyć ręce do tyłu,
b) piłka na wysokości kolan trzymana oburącz z tym że jedna ręka jest z przodu a druga z tyłu, przechwyty polegają na szybkiej zmianie RR tak by ręka która była z przodu znalazła sie z tyłu a piłka w tym czasie nie spadła na ziemię,
c) piłka trzymana za plecami oburącz podrzucana jest w ten sposób aby przeleciała nad głową i spadała przed. Ćwiczący, ma ją złapać oburącz, następnie piłka jest podrzucana w drugą stronę, aby ją złapać za plecami,
kozłowanie piłki,
- kozłowanie ręką prawą ze zmianą tempa i wysokości kozła,
- kozłowanie ręką lewą ze zmianą tempa i wysokości kozła,
- kozłowanie przed sobą z ręki do ręki, cały czas zwracamy uwagę żeby nie patrzeć na piłkę,
- kozłowanie „ósemką" między nogami, na sygnał zmiana kierunku kozłowania,

b) Część główna
1. Doskonalenie poznanych elementów technicznych,
kozłowanie:
- berek: wyznaczony uczeń posiada piłkę i jest berkiem, kozłując piłkę stara się dotknąć inną osobę. Dotknięty przejmuje piłkę i staje się berkiem.
- uczniowie w parach, piłka na parę. Zawodnik bez piłki próbuje wybić piłkę kozłującemu partnerowi z pary, zmiana ról.
- berek parami z piłką: dwójki trzymają się za ręce, wolną ręka kozłują piłkę. Wyznaczona para jest berkiem i goni kozłując piłkę pozostałe pary. Dotknięta para staje się berkiem.
Ćwiczenia dwutaktu,
nauczyciel ustawia pachołki,
wykonanie dwutaktu z prawej i lewej strony,
- ustawienie 1,5 m od kosza, piłka jest „puszczana" na kozioł i w tym momencie ćwiczący wykonuje krok do przodu prawą nogą jednocześnie łapiąc piłkę, która odbiła się od podłoża, następnie trzymając piłkę oburącz spada na prawą nogę, a następnie wykonuje krok lewą nogą i odbicie z tej nogi w górę, oddaje rzut do kosza prawą ręką
- ustawienie w dalszej odległości od kosza tak aby ćwiczący mógł wykonać co najmniej dwa kozły piłką zanim rozpocznie wykonywanie dwutaktu,
- ustawienie blisko połowy boiska, kozłowanie w kierunku kosza ręka prawą a następnie dwutakt i rzut do kosza,
- powtarzamy wszystkie ćwiczenia tylko z ustawienia po drugiej stronie kosza
3. Gra szkolna: gra według uproszczonych przepisów (nie wszystkie błędy są odgwizdywane), dodatkowym elementem motywującym jest zaliczanie 3 punktów, za prawidłowo wykonany dwutakt po podaniu.

c) Część końcowa
Zebranie sprzętu, podsumowanie zajęć, omówienie najczęściej pojawiających się błędów, motywacja do samokształcenia i pracy nad doskonaleniem poznanych elementów. Zachęcenie do uczęszczania na zajęcia SKS.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.