X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1895
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji z języka angielskiego: A trip to London

Klasy IV-VI
----------------------

Poziom: pre-intermediate
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Temat: A trip to London.

Cele edukacyjne
· poznanie najciekawszych miejsc i zabytków Londynu
· rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów autentycznych – czasopisma,
· przewodniki, mapy, Internet
· kształcenie umiejętności pracy w zespole

Ćwiczone sprawności językowe:
· czytanie ze zrozumieniem
· słuchanie ze zrozumieniem
· pisanie
· mówienie

Metody pracy:
· słowna
· demonstracyjna
· poglądowa
· aktywizująca

Formy pracy:
· praca z całym zespołem klasowym
· praca w parach
· praca indywidualna ucznia
· pogadanka, dyskusja

Pomoce dydaktyczne:
1. czasopisma
2. pocztówki, foldery Londynu
3. karty pracy (karta1, karta2)
4. zestaw słownictwa (słowniczek)
5. prezentacja multimedialna – komputer, projektor, ekran
6. adresy stron internetowych


Tok lekcji:
1. Przywitanie i sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Rozgrzewka
Burza mózgów (brainstorming)- uczniowie podają nazwy miejsc i zabytków związanych z Londynem, cokolwiek, co kojarzy im się z tym miastem.
4. Prezentacja
Nauczyciel przedstawia najznamienitsze obiekty Londynu, posługując się prezentacją
multimedialną. Uczniowie słuchają i zapisują nazwy obiektów.
np. Buckingham Palace, Tower of London, Big Ben, Madame Tussauds, London Eye, National Gallery, St.Paul’s Cathedral, British Museum, Natural History Museum,
Westminster Abbey, Houses of Parliament itd.
5. Ćwiczenia
a) Nauczyciel rozdaje uczniom widokówki i foldery z prezentowanymi wcześniej
obiektami, uczniowie rozpoznają i nazywają je.
b)Nauczyciel rozdaje uczniom wcześniej przygotowane i wydrukowane słownictwo (nowe słownictwo z prezentacji o Londynie), do wklejenia do zeszytu. Ćwiczy z uczniami wymowę, uczniowie zapamiętują poznane słowa.
c)Następnie uczniowie zostają podzieleni na zespoły. Każdy zespół tworzy biuro turystyczne, a uczniowie wcielają się w role przewodników po Londynie. Uczniowie losują wcześniej przygotowane kartki z nazwami różnych ciekawych miejsc Londynu. (ilość do uzgodnienia w zależności od liczby zespołów, możliwości uczniów).
Zadaniem każdego biura turystycznego jest zdobycie informacji o wylosowanych miejscach i przygotowanie prezentacji tych miejsc pozostałym grupom.
Uczniowie korzystają z różnych źródeł – książek, przewodników, stron internetowych.
www.londoneye.com , www.hrp.org.uk , www.tate.org.uk ,
www.npg.org.uk , www.thebritishmuseum.ac.uk ,
www.towerbridge.org.uk , www.madame-tussauds.com
www.londontown.com/atracions , www.woodlands-junior.kent.sch.uk ,
www..en.wikipedia.org
d) Prezentacja gotowych materiałów,
e) Po prezentacji uczniowie oceniają, która grupa przygotowała prezentację w najciekawszy sposób.
f) Podczas kolejnego ćwiczenia uczniowie pracują w parach.Wybierają 5 najbardziej atrakcyjnych miejsc w Londynie. (karta pracy1).
Następnie cała klasa tworzy wspólnie ranking 10 miejsc w Londynie, które warto zobaczyć. (karta pracy2)
6. Ocena uczniów.
7. Podsumowanie i zadanie pracy domowej:
Przypomnienie zaprezentowanych miejsc i obiektów.
Uczniowie odpowiadają na pyt. Which of these things do you like doing?
Używając wyrażeń:
love / like / don’t like / hate / don’t mind + ing.

1. go to museums
2. go to art galleries
3. visit historic buildings
4. visit churches
5. go to the parks

Praca domowa: uczniowie zapisują swoje wypowiedzi w zeszycie.

KARTA PRACY 1

Imagine you are on holidays in London with your friend.
You only have time to visit five places.
Talk to your friend and decide which places you would like to visit.

Useful structures:

How about .......................?
Let’s ............................
I’d rather .......................
I like ...........................
I don’t like .....................

Write your answers here:

Let’s go to ....................

KARTA PRACY 2

LONDON’S TOP 10 TOURIST SPOTS
1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

6. ...................................

7. ....................................

8. ....................................

9. ....................................

10. ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.