X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18936
Przesłano:

Chrześcijanin i grzech - skuteczne sposoby walki ze złem. Konspekt lekcji

KONSPEKT KATECHEZY

Prowadząca: Beata Osiak
Miejsce: Zespół Placówek w Łukowie
Klasa: Iag/ IIIbg
Data: 13.03.2013r.

TEMAT: Chrześcijanin i grzech – skuteczne sposoby walki ze złem.

Cele ogólne:
• Wyjaśnienie prawdy, iż od zła może wyzwolić tyko Bóg.
• Poszerzanie, utrwalanie podstawowych wiadomości związanych z sakramentem pokuty.
• Mobilizowanie do brania odpowiedzialności za swoje złe postępowanie (przyznanie się do winy, rachunek sumienia i postanowienie poprawy).

Cele szczegółowe:

WIADOMOŚCI
Uczeń wie:
• że grzech niszczy przyjaźń z Bogiem i krzywdzi innych ludzi.
• Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył szatana i wyzwolił człowieka z niewoli grzechu.
• Sakrament pokuty i pojednania stanowi fundament naszego nawrócenia do Boga.

UMIEJĘTNOŚCI
Uczeń:
• potrafi dostrzec w sobie i skonkretyzować to, co jest w nim złe.
• dostrzega konieczność podjęcia trudu pracy nad swoimi słabościami.

POSTAWY
Uczeń:

• okazuje Bogu wdzięczność za zbawczą śmierć Jezusa.
• przeprasza w modlitwie za swoje grzechy.

METODY PRACY:
1. oglądowe (pokaz)
2. werbalne (śpiew, modlitwa, rozmowa kierowana, słuchowisko).
3. praktycznego działania ( wypisywanie „recepty” na swoje słabości).


FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW: indywidualna, zbiorowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Pismo Święte, nagranie CD, rachunki ze sklepu (z wymienionymi nazwami zakupionych towarów), gitara, gotowe szablony „recepty”.

PRZEBIEG KATECHEZY:

WPROWADZENIE
• Powitanie
• Modlitwa- śpiew przy akompaniamencie gitary „Zdrowaś Maryjo”.
• Sprawdzenie listy obecności.
• Przypomnienie tematu i głównych treści ostatniej katechezy.
• Pokaz rachunków ze sklepu i dyskusja nad informacjami zawartymi na paragonach. Zwrócenie uwagi na konieczność odbierania ich ze sklepu, ponieważ są tam informacje o naszych zakupach i są one gwarancją naszej reklamacji towaru. Porównanie naszych spełnianych uczynków do takiego spisu dobrych lub złych produktów. Kto wie jakie spełnia, może złe Komuś oddać ...
• Zapis tematu katechezy.

ZASADNICZA TREŚĆ KATECHEZY
• Odczytanie fragmentu „Ukrzyżowania” wg Biblii dla dzieci.
• Pytania do tekstu, ze zwróceniem uwagi na powody śmierci Jezusa.
• Wysłuchanie nagrania o miejscowości, w której ludzie próbowali żyć bez zasad.
• Wyciągniecie wniosku: człowiek musi żyć według przykazań, zasad Bożych, bo są one gwarancją spełniania dobra.
• Refleksja nad życiem bez zasad (w odniesieniu do słuchowiska) i świadomością popełniania grzechów i drodze do wyzwolenia z nich w sakramencie pokuty. Dyskusja nad sposobami walki z grzechem.

PODSUMOWANIE
• Indywidualne wypełnianie szablonów „recept”(dokończenie jako praca domowa) zał. nr 1 i nr 2.
• Śpiew piosenki „Jezus zwyciężył” przy akompaniamencie gitary.

RECEPTA NA MOJE WADY, SŁABOŚCI I GRZECHY

PACJENT: IMIĘ I NAZWISKO
........................................
WIEK: ........................................
SZKOŁA:........................................
........................................
ADRES ZAMIESZKANIA:
........................................
........................................
........................................
IMIĘ OJCA I MATKI:
........................................
ZALECENIA LEKARSKIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.

DATA WYSTAWIENIA RECEPTY:

ŁUKÓW, ........................................ RECEPTĘ WYSTAWIŁ:
JEZUS TWÓJ NAJLEPSZY LEKARZ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.